Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.

Novinky

12. 9. 2018

Klientům VOZP se nedostává dostupné a garantované léčebné péče

Klientům VOZP se nedostává dostupné a garantované léčebné péče

Vážený pane / paní,

dovolujeme si Vás, jako pojištěnce VoZP, informovat o aktuální  situaci, která se týká protonové léčby. VoZP porušuje smlouvu a od konce února 2018 nehradí PTC za řádně poskytnuté zdravotní služby. V prvé řadě Vás chceme ujistit, že stojíme za Vámi, našimi pacienty i v tomto Vašem složitém životním období. PTC se chová odpovědně, lidsky a eticky a postavilo se na stranu nemocných. Léčbu Vám poskytujeme a nadále budeme poskytovat, dokud neskončí smluvní vztah s VoZP, tj. do 31. 12. 2018.

V tomto období garantujeme zdravotní služby klientům VoZP, které máme v péči, dále všem pacientům, kteří mají či budou mít plánovaný termín zahájení terapie v tomto roce. PTC postupuje v souladu s platnou a účinnou smlouvou. Nad rámec této smlouvy překládá pojišťovně v návaznosti na přílohu č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. příslušnou dokumentaci, tzn., že dokládá indikace poskytovatele, který má statut komplexního onkologického centra, tak aby byla zajištěna péče pro pacienty.

Je nám velice líto a vnímáme současný postup VoZP jako porušení základní povinnosti zdravotní pojišťovny, zajišťovat péči pro pacienty prostřednictvím sítě smluvních zdravotnických zařízení v souladu s ust. par. 46 zákona č. 48/1997 Sb. Dlužno dodat, že VoZP na svých webových stránkách potvrzuje, že všem pojištěncům protonovou léčbu hradí, včetně uvedených indikací.

Garantujeme, že žádosti PTC o protonovou léčbu a vysoce kvalifikovaní lékaři Komplexních onkologických center naplňují zákonné, procesní a medicínské náležitosti pro bezproblémové schválení protonové radioterapie u revizních lékařů pojišťovny. Žádosti PTC splňují všechny podmínky, včetně aktuálních doporučení České onkologické společnosti ČOS JEP a MZ ČR.

Usilujeme v prvé řadě o zajištění léčby pro onkologicky nemocné pacienty, které nechceme poškodit na zdraví a věříme, že pozitivně vnímáte naši podporu a náš přístup. Proto zaručujeme účinnou protonovou léčbu všem klientům VoZP, které máme v péči, nebo kterým bude léčba indikována ze strany Komplexních onkologických center.

S úctou, 
Proton Therapy Center Czech, s.r.o.

12. 9. 2018 | PTC Zpět
Více informací o o souborech cookies naleznete zde