Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.

Novinky

7. 11. 2018

Rozhovor s primářem Protonového centra na téma rakoviny prostaty

Rozhovor s primářem Protonového centra na téma rakoviny prostaty

MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D., odpovídá na otázky vzniku, prevence a léčby rakoviny prostaty, která je nejrozšířenějším onkologickým onemocněním u mužů. Za loňský rok se jednalo cca o 7 000 pacientů, kteří onemocněli touto chorobou.

Co je příčinou vzniku rakoviny prostaty?

Jisté je, že hlavní příčina vzniku rakoviny prostaty je genetická. Vyšší riziko je tehdy, má-li otec nebo dědeček karcinom prostaty. Další faktory jsou velmi nejisté a spíše se spekuluje, co má vliv na vznik rakoviny.

Souvisí vznik rakoviny s věkem?

Riziko, že muži onemocní rakovinou prostaty, roste s přibývajícím věkem. Podívejme se na počet nových případů za rok na 100 tisíc osob. Ve věkové skupině 40-50 let je diagnostikováno 10 nových případů za rok. Ale ve starší skupině mužů ve věku 60-70 let je tento počet mnohonásobně vyšší, je to více než 450 nových případů za rok.

Je možné rakovině nějak předejít?

Předejít nikoliv, ale prevence spočívá ve včasném záchytu. Proto je důležité, aby muži po pětačtyřicítce navštěvovali svého urologa a jednou ročně by si měli nechat změřit hladinu PSA. To je taková bílkovina v krvi, která dobře koreluje se vznikem karcinomu prostaty. V případě, že PSA začne stoupat, tak se následně provádí další kroky, které by ten nádor odhalily. Většinou se jedná o biopsii, případně magnetickou rezonanci. Od té doby, co tahle možnost existuje, se dramaticky zvýšil počet pacientů, kteří jsou zachyceni v  časném stádiu onemocnění, a snížil se počet pacientů, kteří jsou zachyceni v tom pozdním.

Chodí muži na preventivní vyšetření přímo k vám do centra?

Můžou, ale není to nosný program. Naprostá většina pacientů, kteří k nám přicházejí, má svého urologa. Ten provádí sledování a biopsii a až poté se ti pacienti dostanou k nám s již známou diagnózou.

Jak muž pozná, že má rakovinu prostaty, aniž by šel na vyšetření?

Většinou to právě nepozná. Karcinom prostaty se začne klinicky projevovat až ve chvíli, když už je poměrně hodně pokročilý.

Takže už pak není možnost řekněme přátelské léčby?

Ano, přesně tak. Když už má pacient závažné obtíže při močení, nemůže se vymočit, bolí ho v oblasti hráze, tak už šance na vyléčení zdaleka není tak dobrá, jako když pacient přijde včas. Potom už to nevede k vyléčení, ale spíše k udržovací léčbě.

Jaké jsou možnosti léčby?

Kromě protonové terapie, kterou aplikujeme v našem Protonovém centru, se využívají další způsoby léčby lokalizované rakoviny prostaty. Jedná se o operaci (radikální prostatektomii), brachyterapii, běžné fotonové ozařování nebo hormonální léčbu. Zvolená léčba má zásadní vliv na kvalitu života při léčbě i po ní. Značná část pacientů se nachází v produktivním, aktivním věku, a proto komplikace a doživotní následky způsobené běžnou léčbou mají zásadní vliv nejen na již zmíněnou kvalitu života, ale také velmi ovlivňují jejich psychiku. 

Jaké mohou nastat komplikace při léčbě?

U chirurgického zákroku platí, že operace sama o sobě je poměrně náročná a vyžaduje pobyt v nemocnici a následnou rekonvalescenci. Nezanedbatelné procento pacientů má potom dlouhodobější problém s močovou inkontinencí, poměrně vysoké procento pacientů má problémy s erekcí, a to trvalého charakteru. Určitá část nemocných, kteří absolvují operační zákrok, je rovnou směrována k zajišťovacímu ozáření, protože onemocnění bylo rozsáhlejší, než se předpokládalo.

U radioterapie je výhoda v tom, že je to ambulantní záležitost, a to jakákoliv, nejenom ta protonová. Problémy jsou nesrovnatelně mírnější oproti pooperační rekonvalescenci. Močová inkontinence není příliš častým jevem, po protonové terapii ji prakticky nevídáme. Protony také umožňují významně snížit problémy s dosahováním a udržením erekce.

Dá se říct, kolik lidí projde protonovým centrem s nádorovým onemocněním prostaty?

Za loňský rok prošlo Protonovým centrem více než 500 mužů, kteří podstoupili protonovou radioterapii rakoviny prostaty.

A jak vysoká je úspěšnost?

Úspěšnost se v onkologii měří v parametrech – konkrétně u prostaty je to procento pacientů, kteří jsou 5 let po léčbě bez známek nemoci. My jsme teď začali šestý rok provozu, takže tohle číslo zatím nevíme. Můžeme ale čerpat ze zahraničních dat. Ta říkají, že pro nízce rizikový karcinom prostaty je toto číslo kolem 99 %, pro středně rizikový je mezi 90 a 95 % a pro vysoce rizikový jev rozmezí 75 % až 85 %.

Je odůvodněné upřednostňování protonové terapie před ostatními metodami léčby?

Na základě výše uvedených výsledků můžeme doložit, že protonová terapie je přesná a efektivní léčba rakoviny prostaty. Tato data jednoznačně prokazují, že upřednostňování protonové radioterapie před ostatními léčebnými metodami je odůvodněné. Léčba umožňuje provést přesné ozáření nádoru, šetří zdravé orgány a tkáně v jeho okolí a tím u většiny pacientů výrazně snižuje akutní i pozdní nežádoucí účinky terapie.

Je listopad a s ním jako každý rok MOVEMBER. Co byste mužům vzkázal?

V tomto měsíci se zvyšuje zájem o rakovinu prostaty, varlat a obecně o mužské zdraví. Mužům bych doporučil, aby o sebe pečovali a dbali o své zdraví, ale především, aby nepodceňovali prevenci. A to nejen v měsíci listopadu, ale v průběhu celého roku. Protože čím dříve se na rakovinu přijde, čím dříve se zjistí, tím vyšší je šance na uzdravení. V případě včasného zachycení má protonová terapie úspěšnost léčby u 99 % pacientů!

7. 11. 2018 | PTC Zpět
Více informací o o souborech cookies naleznete zde