Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.

Jak protonová léčba rakoviny probíhá?

Protonová léčba rakoviny je ambulantní a bez nutnosti hospitalizace (na rozdíl od operace). Po vstupní, bezplatné konzultací a diagnostickém vyšetření vám sestaví tým našich odborníků ozařovací plán, který je připraven na míru každému pacientovi Protonového centra. Na ozařování budete do Protonového centra docházet v přesně stanovených pracovních dnech a čase, který bude pro vás rezervován, a nebudete muset na ozařování čekat. Samotné ozařování protonovým paprskem trvá pouze několik minut. Čas, který v Protonovém centru strávíte, včetně konzultace a přípravy na ozařování, by neměl překročit jednu hodinu.

Vstupní bezplatné vyšetření

V případě, že vám již byla diagnostikována rakovina, prvním krokem je návštěva lékaře v Protonovém centru, který v průběhu vstupního vyšetření posoudí váš zdravotní stav, rozhodne, zda je pro vás protonová léčba vhodná a navrhne individuální plán léčby rakoviny.

Diagnostika

Všechny přístroje, které jsou potřebné k určení správné diagnózy a k přípravě ozařování protonovým paprskem, máme k dispozici u nás v Protonovém centru. Vše tedy podstoupíte rychle a bez zbytečného čekání.

Využíváme tu nejmodernější diagnostiku:

  • magnetická rezonance (MR)
  • pozitronová emisní tomografie v kombinaci s počítačovou tomografií (PET/CT).

Plánování léčby

Na základě provedených vyšetření naši odborníci nádor přesně lokalizují. Výhodou protonové léčby rakoviny je přesné zacílení protonového paprsku, který ochrání zdravé tkáně, zvýší účinnost léčby rakoviny a minimalizuje vedlejší účinky. Během 3 až 5 dnů je připraven individuální ozařovací plán, jehož výsledkem je detailní popis vlastní protonové léčby rakoviny. Plán zároveň určuje, z jakých směrů a jakou intenzitou bude protonový paprsek nádor ozařovat.

Léčba rakoviny

Samotná léčba rakoviny probíhá ambulantně, bez nutnosti hospitalizace. Do Protonového centra docházíte na pravidelné návštěvy. Před každým ozařováním protonovým paprskem pečlivě překontrolujeme vaši předpisovou ozařovací polohu, ověříme ozařovací plány a veškerá související data, podle nichž se celé ozařování řídí. Minimálně jednou týdně absolvujete konzultaci s lékařem, který s vámi zkonzultuje průběh protonové léčby a zkontroluje váš zdravotní stav.

Více informací o o souborech cookies naleznete zde