Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.

Základní informace o protonové léčbě rakoviny

Co je to protonová terapie?

Protonová radioterapie, kterou používáme v Protonovém centru, je velmi účinná, přesná a šetrná léčba rakoviny s minimálními vedlejšími účinky. Díky přesnému zacílení protonového paprsku přímo do nádoru je minimalizováno ozáření zdravých tkání v jeho okolí a výrazně se tak snižuje riziko vzniku nežádoucích účinků. Tím dává protonová léčba šanci užívat si kvalitní život i po léčbě rakoviny bez zvýšeného rizika pozdní toxicity.

Účinnost protonové léčby

Protonový paprsek díky svým fyzikálním vlastnostem může zacílit pouze do nádoru a významně tak snížit ozáření okolních zdravých tkání a orgánů. Zároveň protonový paprsek výrazně snižuje riziko vzniku komplikací a vedlejších účinků léčby. V porovnání s protonovou terapií zasáhne běžné fotonové ozařování větší část zdravé tkáně v okolí nádoru, kde ozáření je nežádoucí.

Co je tužkové skenování?

Tužkové skenování neboli Pencil Beam Scanning (PBS) označuje přesné rozložení dávky protonového paprsku a představuje v současnosti naprostý vrchol v technologii protonové terapie. Tužkové skenování ozařuje s milimetrovou přesností cílovou oblast nádoru s minimálním poškozením okolních zdravých tkání a orgánů.

Rozdíl mezi fotonovou a protonovou léčbou rakoviny

Protonový paprsek dokáže s velkou přesností nasměrovat svoji energii přímo do nádoru, přičemž jeho dráha se zde zastaví a nepokračuje dále lidským tělem. Protonový paprsek předává maximum své energie na konci své dráhy v tzv. Braggově vrcholu, a proto výrazně méně energie odevzdá cestou k nádoru než v případě běžného ozařování. Minimalizuje tak dopad na zdravé tkáně a orgány za nádorem a výrazně tak snižuje riziko vzniku nežádoucích účinků. Oproti tomu běžněji používaný fotonový paprsek předává značnou část své energie před i za nádorem a dochází tak k nežádoucímu ozáření zdravých tkání a orgánů.

Více informací o o souborech cookies naleznete zde