Menu
CZE
Infolinka +420 222 999 000

Úhrada protonové léčby rakoviny

Léčbu rakoviny platí pojišťovna

Protonová léčba rakoviny je hrazena ze zákona pojišťovnami. Je léčbou hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a je uvedena i ve Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví ČR. Protonové centrum má uzavřeny smlouvy s následujícími zdravotními pojišťovnami:

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP ČR),
  • Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP),
  • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ),
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP),
  • Oborová zdravotní pojišťovna (OZP),
  • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra (ZPMV).

Pojišťovny protonovou léčbu hradí, pokud je doporučena lékaři z Protonového centra i Komplexním onkologickým centrem. S veškerou administrativou ohledně protonové léčby rakoviny vám rádi pomůžeme.

Proces schválení léčby rakoviny protonovou terapií:

  • DOPORUČENÍ
    Protonovou léčbu rakoviny doporučují lékaři Protonového centra podle diagnózy.
  • POSOUZENÍ
    Doporučení léčby rakoviny posoudí a schválí Komplexní onkologické centrum (KOC).
  • ODSOUHLASENÍ
    Na závěr vstupního procesu do léčby je potřeba souhlas s úhradou od zdravotní pojišťovny.

V případě zamítnutí žádosti ze strany Komplexního onkologického centra nebo zdravotní pojišťovny společně zvážíme a navrhneme další postup, jak se k protonové léčbě rakoviny dostat.

Více informací o o souborech cookies naleznete zde