Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.

Technologie Proč ničíme nádory přesně a účinně

Protonový paprsek míří přesně

Fyzikální vlastnosti protonového paprsku umožňují ozářit pouze nádor a významně tak snížit ozáření okolních zdravých tkání a orgánů. Přesnější zacílení paprsku vede ke snížení rizika vzniku vedlejších nežádoucích účinků. Výhodou protonové léčby je, že umožňuje zachovat kvalitní život i po léčbě rakoviny.

Nejmodernější technologie a diagnostika

Protonové centrum v Praze je vybavené nejmodernější technologií protonové léčby (Pencil Beam Scanning). Máme k dispozici 4 ozařovací zařízení, jedno s pevným svazkem a tři s otáčivou konstrukcí. Protonové centrum též disponuje specializovaným Oddělením radiodiagnostiky a Oddělením nukleární medicíny. Poskytujeme i diagnostická vyšetření, jako jsou výkony MR (magnetické rezonance) a PET/CT (pozitronové emisní tomografie v kombinaci s počítačovou tomografií).

Přesné rozložení dávky záření

Tužkové skenování neboli Pencil Beam Scanning (PBS) označuje přesné rozložení dávky protonového paprsku a představuje v současnosti naprostý vrchol v technologii protonové terapie. Tužkové skenování ozařuje s milimetrovou přesností cílovou oblast s minimálním poškozením okolních zdravých tkání a orgánů.

Diagnózy vhodné pro protonovou terapii

Protonovou léčbu rakoviny lze doporučit pro většinu nádorových onemocnění, pro které je vhodná léčba ozařováním. Jedná se zejména nádory, které se nacházejí v blízkosti životně důležitých orgánů citlivých k ozáření: nádory mozku, nádory ležící v oblasti páteře, nádory v oblasti baze lební, rakovina prostaty, rakovina prsu, nádory hlavy a krku, nádory u dětí nebo maligní lymfomy.

Výhody oproti běžné radioterapii

Protonová radioterapie má oproti běžné radioterapii nesporné fyzikální výhody, které se projevují v klinické praxi. Protonová radioterapie umožňuje cíleně ozářit nádorové ložisko a šetřit tak zdravé tkáně a orgány v jeho okolí, minimalizovat jejich ozáření. Běžná radioterapie při ozařování zasáhne i zdravé tkáně a orgány.

Směřujte s námi k cíli

‹ Zpět

Více informací o o souborech cookies naleznete zde