Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.

Informace pacientům Protonového centra týkající se šíření nákazy koronaviru (COVID-19) v ČR

Tyto pokyny pro pacienty jsou vydávány s cílem snížit riziko nákazy koronavirem (Covid-19) a to u pacientů Protonového centra. V souvislosti se šířením nového koronaviru a s ohledem na aktuální situaci a informace, přijalo Protonové centrum několik níže uvedených opatření a doporučení.

Žádáme všechny pacienty, aby se řídili pokyny zaměstnanců Protonového centra pro vstup do budovy a aby do budovy vstupovali s rouškou na ústech. V případě nedodržení pokynů nebude vstup do budovy umožněn.

 1. Pro získání aktuálních informací o přijatých opatřeních v Protonovém centru se může pacient obrátit na:
 2. Na objednaná vstupní a kontrolní vyšetření docházejte s předstihem maximálně 10 minut před stanoveným termínem vyšetření.
 3. Na vyšetření MR a PET/CT docházejte s předstihem max 15 min.
 4. Po příchodu k budově PTC zvoňte na zvonek „Recepce“. Recepční se Vás prostřednictvím Intercomu (mluvícího zařízení) zeptá na několik otázek, jejichž zodpovězení je nutné pro Váš vstup do budovy Protonového centra.
 5. Všechny pacienty prosíme, aby na vyšetření a léčbu přicházeli, pokud možno bez doprovodu. Výjimkou jsou dětští pacienti a pacienti s tělesným či smyslovým postižením.
 6. Pokud jste přicestovali osobním autem, zaměstnanec PTC Vám po zodpovězení několika otázek předá Vaši osobní složku s tiskovinami k prostudování a s několika informovanými souhlasy k vyplnění. Ty si, prosím, vyplňte v autě a jakmile budete mít vše přečtené a vyplněné, zatelefonujte na telefonní číslo uvedené na deskách.
 7. Pokud jste přicestovali MHD, bude Vám po zodpovězení otázek umožněn vstup do budovy, kde obdržíte tiskoviny k prostudování a informované souhlasy k vyplnění.
 8. Ve vstupním prostoru do Protonového centra jsou pro Vás, v případě, že jste přicestoval/a MHD, připraveny stolky s dotazníky, ve kterých Vás požádáme o písemné potvrzení, že jste nebyl/a v posledních týdnech v zahraničí. Na Inforecepci tento dotazník po jeho vyplnění odevzdáte a vezmete si pořadové číslo z vyvolávacího systému.
 9. Dodržujte, prosím, dostatečný odstup – alespoň 2 metry - od našeho personálu a ostatních pacientů nebo osob čekajících v prostorách recepce na druhém a pátém patře.
 10. Pokud jste již pacientem PTC a podstupujete protonovou léčbu, přicházejte s předstihem max 10 min. Naším cílem je co největší redukce počtu osob, které jsou spolu v jednom prostoru.
 11. Po ukončení všech zdravotních služeb, které Vám byly v PTC poskytnuty, Vás prosíme o co nejrychlejší opuštění budovy Protonového centra.
 12. S odkazem na vyhlášení nouzového stavu v ČR Vás žádáme o striktní dodržování mimořádného opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví ČR. Ohledně individuálních informací a konzultací k nákaze je možné kontaktovat infolinku Státního zdravotního ústavu, která má číslo: 724 810 106 nebo 725 191 367, linka je v provozu nonstop, nebo hygienickou stanici v místě Vašeho bydliště.
 13. Kompletní informace související s nákazou jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR koronavirus.mzcr.cz
 14. Pokud máte jakékoli příznaky respiračního onemocnění, případně jakékoli dýchací potíže, pokud je to možné, odložte termín Vaší konzultace nebo vyšetření v PTC. Pokud jste pacientem v léčbě, prosím, sdělte nám veškeré informace bez osobního kontaktu (telefon, e mail, chat) a my Vás budeme instruovat s dalšími pokyny.
 15. Termín Vaší konzultace nebo vyšetření v PTC také, prosím, odložte, i pokud jste v uplynulých cca 20 dnech pobývali v některé ze zasažených oblastí. Prosíme o odložení Vašeho termínu i v případě, že nemáte jakékoli příznaky respiračního onemocnění, případně jakékoli dýchací potíže.
 16. Pokud je to možné, vyhněte se cestování MHD.
 17. Přečtěte si pozorně instrukce a informace a dodržujte základní hygienická pravidla uvedená na letácích v příloze.
 18. Více informací najdete zde: http://www.PTC.cz/
Více informací o o souborech cookies naleznete zde