Pro pacienty

Objednání a příjem pacienta

Zdravotní pojišťovny všem správně indikovaným pacientům léčbu uhradí. Každý pacient může protonové centrum bezplatně kontaktovat a zaslat dokumentaci našim lékařům k posouzení.

 

Kroky nutné pro zahájení léčby

  1. Můžete se k nám objednat na nezávazné vstupní vyšetření. Lékaři pečlivě posoudí zdravotní stav pacienta a doporučí nejvhodnější metodu léčby. V případě potřeby zpracují všechny potřebné odborné podklady potvrzující benefit protonové léčby jako součást žádosti o úhradu ze zdravotního pojištění.
  2. V případě vhodnosti protonové léčby s Vámi domluvíme termín první návštěvy.
  3. Na základě úvodní schůzky je určen plán léčby včetně vstupní diagnostiky. Zda je pro Vás protonová léčba vhodná Vám sdělí lékaři PTC po konzultaci zdravotní dokumentace.
  4. Následně požádáme samostatně nebo v součinnosti s Vámi o vyjádření Komplexního onkologického centra
  5. Nakonec zašleme žádost o úhradu léčby Vaší pojišťovně.

Protonové centrum můžete kontaktovat pomocí infolinky +420 222 999 000 nebo kontaktního formuláře ZDE

 

Hrazeno zdravotními pojišťovnami

Česká republika: Zákon, který platí od 1.9.2015 zařadil protonovou léčbu mezi hrazené metody léčby a to pro všechny české pacienty bez rozdílu pojišťovny.

Slovensko: Pojišťovna Dôvera uzavřela s PTC dlouhodobou smlouvu a jako klienti této pojišťovny můžete nastoupit protonovou léčbu prakticky okamžitě. Ostatní slovenské pojišťovny protonovou léčbu též hradí a my Vám rádi pomůžeme projít administrativním procesem, který je jiný než u českého pacienta.
Více: www.vozp.cz, www.ozp.cz, www.cpzp.cz, www.zpmvcr.czwww.zpskoda.cz a www.dovera.sk atd.

 

Diagnostika CT/MR bez čekání

V protonovém centru nabízíme také nejmodernější diagnostické vybavení společnosti GE Healthcare a to nejen pro onkologické pacienty. Na vyšetření se můžete objednat také s žádankou od vašeho lékaře na vyšetření kolena nebo páteře atd. Nabízíme vyšetření pomocí počítačové tomografie (CT) , magnetické rezonance (MR), pozitronové emisní tomografie v kombinaci s počítačovou tomografií (PET/CT).

Objednání na diagnostiku ZDE

 

Léčebné návštěvy

Do centra docházíte na pravidelné léčebné návštěvy po dobu dvou až osmi týdnů, v některých případech je možné i jednorázové ozařování. Každá z návštěv trvá do 60 minut. Během léčby kontroluje lékař jednou týdně Váš zdravotní stav. V případě obtíží však můžete požádat o kontrolu kdykoli.

  • Ošetřující lékař je pravidelně informován o průběhu léčby a Vašem zdravotním stavu.

Na začátku jste uložen do správné a reprodukovatelné polohy. Následuje převoz pomocí automatického transportního systému do prostoru ozařovny (gantry). Samotnému ozařování předchází další ověření správné polohy. Během ozařování ležíte klidně na ozařovacím stole po dobu několika minut. Personál je stále nadosah a můžete s ním komunikovat prostřednictvím televizní obrazovky.

  • Vše pro Vaše soukromí

Na vyžádání nabízíme klientům a jejich rodinným příslušníkům privátní místnost. Zde je k dispozici telefon, Wifi připojení, TV, kávovar a minibar.

  • Následná komunikace

Největší odměnou pro nás je vyléčený pacient. Pozitivní zpětná vazba a výsledky léčby jsou zásadní pro budoucnost protonové léčby a pro další boj s nádorovým onemocněním.

Dokumenty ke stažení

Zplnomocnění zákonného zástupce

Práva pacientů

 

 

Diagnózy, které léčíme


Objednat se