Pro pacienty

Objednání a příjem pacienta

Zdravotní pojišťovny všem správně indikovaným pacientům léčbu uhradí. Každý pacient může protonové centrum kontaktovat a zaslat dokumentaci našim lékařům k posouzení.

 

Kroky nutné pro zahájení léčby

Protonové centrum můžete kontaktovat pomocí infolinky +420 222 999 000 nebo vyplněním  kontaktního formuláře  a objednat se na bezplatné a nezávazné vstupní vyšetření, kde naši lékaři pečlivě posoudí Váš zdravotní stav a doporučí nejvhodnější metodu léčby. V případě vhodnosti protonové léčby s Vámi domluvíme termín první návštěvy. Budete v kontaktu s manažerkou klientského servisu, která Vám pomůže s vyřízením veškeré administrativy a formalit, bude Vám k dispozici po celou dobu Vaší léčby.

 

Cesta k úhradě léčby.

Protonová léčba je léčbou hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a je uvedena i ve Vyhlášce MZ ČR. Protonové centrum (PTC) má uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami včetně největší zdravotní pojišťovny VZP ČR. Pojišťovny hradí PROTONOVOU LÉČBU, pokud je doporučená lékařem PTC i Komplexním onkologickým centrem (KOC) a následně schválena revizním lékařem příslušné pojišťovny. S veškerou administrativou a formalitami Vám pomůžeme. Léčbu si i bez doporučení KOC může klient uhradit sám.

 

Cesta k úhradě léčby pro českého pacienta krok za krokem:

  • Lékaři PTC, kteří mají jako jediní v ČR praktické zkušenosti s protonovým i standardním (fotonovým) ozařováním, posoudí vhodnost protonové terapie.
  • PTC zpracuje všechny potřebné odborné podklady potvrzující benefit protonové léčby.
  • PTC kontaktuje KOC s žádostí o doporučení léčby pomocí protonové terapie.
  • V případě, že KOC léčbu doporučí, PTC zašle žádost o úhradu pojišťovně.
  • V případě zamítnutí žádosti ze strany KOC nebo pojišťovny, společně zvážíme a navrhneme další postup, jak se k PROTONOVÉ LÉČBĚ dostat.

Cesta k úhradě léčby pro slovenského pacienta:

Protonové centrum má uzavřenou smlouvu s pojišťovnou Dôvera, a proto klienti této pojišťovny mohou v případě smluvní diagnózy nastoupit protonovou léčbu prakticky okamžitě. Ostatní slovenské pojišťovny (VšZP a Union) protonovou léčbu též hradí na základě doporučení slovenského KOC a schválení revizního lékaře. My Vám rádi pomůžeme s veškerou administrativou.

 

 

Diagnostika CT, MR, PET CT bez čekání

V protonovém centru nabízíme také nejmodernější diagnostické vybavení společnosti GE Healthcare, a to nejen pro onkologické pacienty. Na vyšetření se můžete objednat také s žádankou od Vašeho lékaře na vyšetření kolena, páteře a podobně. Nabízíme vyšetření pomocí počítačové tomografie (CT), magnetické rezonance (MR), pozitronové emisní tomografie v kombinaci s počítačovou tomografií (PET/CT).

Objednání na diagnostiku

 

Léčebné návštěvy

Do centra docházíte na pravidelné léčebné návštěvy po dobu dvou až osmi týdnů. Každá z návštěv trvá do 60 minut. Během léčby kontroluje lékař jednou týdně Váš zdravotní stav. V případě obtíží však můžete požádat o kontrolu kdykoli.

Váš ošetřující lékař je pravidelně informován o průběhu léčby a Vašem zdravotním stavu.

Co Vás při návštěvě PTC čeká

Ve Váš první ozařovací den se nahlásíte na pacientské recepci, odkud Vás ošetřující personál, společně s Vaší dokumentací, doprovodí na druhé podlaží, kde si Vás zaregistrují. Odložíte si v kabince a budete připraven/a pro samotnou léčbu. Přejdete do prostoru ozařovny, kde budete uložen/a do správné a reprodukovatelné polohy,  tedy stejné pro každé ozáření. K tomu slouží takzvané fixační pomůcky. Používáme termoplastové masky, které se po mírném zahřátí přesně vytvarují. Tato maska je použita pro zafixování tak, aby zacílení nádoru bylo co nejpřesnější. Během ozařování ležíte klidně na ozařovacím stole po dobu několika minut. Personál je stále na dosah a můžete s ním komunikovat prostřednictvím televizní obrazovky.

Vše pro Vaše soukromí

Na vyžádání nabízíme klientům a jejich rodinným příslušníkům privátní místnost. Zde je k dispozici telefon, Wifi připojení, TV, kávovar a minibar.

V případě léčby v PTC pro vás zajistíme dlouhodobé povolení pro vjezd do areálu Nemocnice Na Bulovce za jednorázový poplatek 300 Kč na 1 měsíc. Parkování na parkovišti PTC zdarma.
Více informací a vyřízení povolení k vjezdu na hlavní recepci PTC.

Následná komunikace

Podělte se s námi o vlastní zkušenosti s léčbou či návštěvou v PTC. Naším cílem je poskytování kvalitní péče a především spokojený klient, a proto je každá zpětná vazba pro nás velice než cenná. Předem Vám děkujeme.

Jak se k nám dostanete

Cesta MHD

Tramvajová a autobusová zastávka Bulovka
Přijíždíte-li tramvají (3, 10, 24) ze směru Palmovka (Kobylisy), nebo autobusem (201)  z Nádraží Holešovice, vystupte na zastávce Bulovka. Pohodlnější přestup z metra linky B na tramvaje (3, 24) je ve stanici Invalidovna.

Ze zastávky BULOVKA máte dvě možnosti jak se k nám dostat asi 2-3 minutovou chůzí. Hlavní vstup do našeho centra najdete mezi Ústavem radiační onkologie (budova 16) a klinikou pneumologie a hrudní chirurgie (budova 4, tzv. „zámeček“).

Pokud potřebujete z nějakého důvodu k hlavnímu vchodu (například proto, že je tam lékárna, nebo novinový stánek) a nevadí Vám vyšlápnou pár schodů a následně chůze z kopce, tak se dejte (cca 20m) před  hlavním vchodem do areálu nemocnice doprava do schodů. A za horizontem hned z kopečka po vyšlapané cestě v trávě. Tato trasa je hůř schůdná za deštivého počasí a ve sněhu. (modré tečky)

Druhá trasa vede mírně do kopce a je celá po zpevněném povrchu. Od tramvaje jděte pořád rovně tak, že budete mít tramvajový pás po pravé ruce. (červené tečky)

Autem:

Jedna z příjezdových cest je z jižní části hlavního města po Severojižní magistrále. Za Hlávkovým mostem zahněte doprava, po 200 m na světlech doleva ulicí Argentinskou, a dále rovně přes most Barikádníků. Z něj pokračujte do kopce ulicí V Holešovičkách, až k prvnímu značenému vjezdu vpravo ulicí Na Truhlářce (viz. mapka – červené tečky). Pokračujte přes vrátnici směrem k Proton Therapy Center. Druhý vjezd je z ulice Zenklova, dále ulicí Budínova a skrze celý areál nemocnice Na Bulovce (viz. mapka – modré tečky). V případě obou vjezdů sledujte modrobílou navigaci.

Pokud jedete z letiště Ruzyně, pokračujete ve směru na Centrum a dále Holešovice (Teplice). Napojujete se na ulici V Holešovičkách a pokračujete k jednomu ze dvou vjezdů do areálu nemocnice Na Bulovce. Blíž budete mít vjezd z ulice Na Truhlářce (červené tečky).

Parkování:

Vjezd do areálu nemocnice je po 30 minutách zpoplatněn. Parkovat budete na parkovišti vyhrazeném pro návštěvníky našeho centra. Nachází se přímo před hlavním vchodem do Protonového Centra.

Pro pacienty, kteří docházejí na léčbu pravidelně, můžeme zařídit zvýhodněnou vjezdovou kartu do areálu Nemocnice Na Bulovce. O tuto kartu si můžete zažádat na naší informační recepci. Hned naproti vchodu.

 

Dokumenty ke stažení

Zplnomocnění zákonného zástupce

Práva pacientů

Informovaný souhlas s anestezií

Poučení pacienta/zákonného zástupce při propouštění z PACU – „dospávacího“ pokoje

 

Diagnózy, které léčíme


Objednat se
loading