PROTON THERAPY CENTER - Protonová léčba

Protonová léčba

Cílem onkologické léčby je vyléčit nádor a současně nepoškodit zdravou tkáň v jeho okolí. V radioterapii tyto podmínky nejlépe splňuje léčba protonová. 
Rozhovor s hlavním lékařem na stanici BBC (30.7.) ZDE.  

Přes pokrok dosažený zaváděním moderních metod léčby zůstává rakovina jedním z největších problémů současné medicíny. Ve vyspělých zemích je přibližně 1 ze 3 osob během života postižena nádorovým onemocněním a 1 z 5 mu podlehne. Z hlediska incidence nádorů se Česká republika již dlouhodobě řadí k prvním deseti zemím světa.

K nejekonomičtějším způsobům léčby rakoviny s poměrně vysokým léčebným efektem patří radioterapie. Ve vyspělých státech je v současnosti užívána u 50-60% onkologických pacientů a její zastoupení v komplexní léčbě stále roste. Z tohoto počtu je asi jedna třetina nemocných s rakovinou léčena samostatně radioterapií a téměř dvě třetiny pacientů jsou léčeny radioterapií v kombinaci s chirurgií, chemoterapií, hormonální terapií či biologickou cílenou léčbou. V České republice léčbu zářením dle dostupných statistik podstupuje jen 32% (ÚZIS 2011) pacientů. Vzhledem k uvedeným skutečnostem lze očekávat strmý nárůst počtu nemocných podstupujících tuto léčbu.   

ROZDÍL PROTONOVÉHO A BĚŽNÉHO OZAŘOVÁNÍ MŮŽETE POSOUDIT SAMI POMOCÍ MODRÉ A ČERVENÉ BARVY NA ILUSTRAČNÍM VIDEU:

 

Nulová dávka znamená zároveň i nulové riziko vzniku nežádoucího účinku

Kdyby to záleželo jen na lidech a jejich dojmech, povedou se o šetrnosti protonové terapie a jejích výhodách při léčbě nádorů nekonečné debaty. Naštěstí je tu fyzika a ta jasně dokazuje, proč protonové záření dokáže uchránit zdravé tkáně a orgány ležící v okolí nádoru. 

Jak vysvětluje hlavní fyzik PTC Vladimír Vondráček: „Při ozařování nádorů je část energie vždy dodána i mimo vlastní cílovou oblast. Pro hluboko uložené nádory je zřejmé, že záření se musí k nádoru dostat skrz zdravou tkáň. V radioterapii je tedy vždy nutné vyvážit přínos dodání vysokých dávek, které dokáží zničit nádor a riziko vzniku nežádoucích účinků v okolních tkáních. Hlavní výhodou protonové radioterapie je právě minimální ozáření zdravých struktur v okolí cílového objemu. Pokročilé techniky fotonové radioterapie jsou schopné také ozářit příslušný cílový objem do patřičné dávky a zajistit tak kontrolu nad nádorem, ale nedokáží zamezit dodání dávky i do zdravých tkání v ozařované oblasti.“ 

Proto začali obhájci fotonové terapie používat zaklínadlo v podobě tzv. limitních dávek na kritické orgány, jde vlastně o „dohodu“, že připustíme nežádoucí ozáření životně důležitých orgánů. 

„Musíme si uvědomit, že dodržení tzv. „limitní dávky“, které je spojeno až s 5%s rizikem vzniku nežádoucích účinků ve skutečnosti  znamená, že z tisíce takto ozářených pacientů se jich skoro padesát příslušného nežádoucího účinku skutečně dočká. A v Česku se ročně ozáří více než 20 000 pacientů. Navíc příslušné riziko roste s časem, tedy čím déle pacient po ozáření žije, tím je vyšší i pravděpodobnost vzniku nežádoucích účinků. Proton však dokáže ozářit nádor tak, že do příslušného kritického orgánu není dodána žádná dávka. A nulová dávka znamená zároveň i nulové riziko vzniku nežádoucích účinků. Žádný pacient ze sta se tedy těchto účinků nikdy nedočká“ upozorňuje fyzik.

Radioterapie je léčba, kdy každý jednotlivý případ vyžaduje individuální posouzení a pečlivé zhodnocení, jaký způsob ozáření je pro daného pacienta nejlepší. Rozhodování nesmí být ovlivněno tvrzením, že limitní dávka = bezpečná dávka. Toto tvrzení navíc neplatí, když k vyloučení rizika nežádoucího ozáření existuje bezpečnější a v Česku snadno dostupná léčba – protonová terapie.

 

Protonová léčba je celosvětově uznávanou metodou léčby. Podporu má i u českých specialistů, názor Prof. MUDr. Jiřího Petery, Ph.Dpředsedy SROBF (Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP) si můžete poslechnout zde….

Protonová terapie

Protonová terapie představuje vysoce účinnou metodu léčby rakoviny ozařováním, a to především díky fyzikálním vlastnostem protonů a jejich přesně cílené a odměřené dávce uvnitř tkání. Touto metodou lze dosáhnout vyšší protinádorovou účinnost, menší poškození zdravých tkání, nízké riziko komplikací, šanci se po léčbě rychleji zotavit a celkově vyšší kvalitu života.

Přednosti protonové léčby

Přednosti protonové léčby


U standardního ozařování je předána část dávky již před nádorem. Záření dále prochází nádorem, avšak i zdravými tkáněmi za nádorem. U protonové léčby je maximální dávka předána v oblasti nádoru, jen minimální dávka záření odchází před nádorem a nulová dávka za ním. Díky tomu je protonová léčba šetrnější ke zdravé tkáni v okolí nádoru.
 

 

 

Kdo se může léčit?

Léčba je vhodná pro všechny pacienty bez rozdílu věku, záleží pouze na typu onemocnění. Mimořádně dobré účinky lze pozorovat u dětských pacientů, kde léčba standardními metodami chemoterapie a radioterapie může představovat velké riziko dlouhodobějších zdravotních komplikací.

Co léčíme?

Jak se objednat?

 
Váš e-mail*:

* položku je nutno vyplnit