PROTON THERAPY CENTER - Protonová léčba

Protonová léčba

Cílem onkologické léčby je vyléčit nádor a současně nepoškodit zdravou tkáň v jeho okolí. V radioterapii tyto podmínky nejlépe splňuje léčba protonová. 
Rozhovor s hlavním lékařem na stanici BBC (30.7.) ZDE.  

Přes pokrok dosažený zaváděním moderních metod léčby zůstává rakovina jedním z největších problémů současné medicíny. Ve vyspělých zemích je přibližně 1 ze 3 osob během života postižena nádorovým onemocněním a 1 z 5 mu podlehne. Z hlediska incidence nádorů se Česká republika již dlouhodobě řadí k prvním deseti zemím světa.

K nejekonomičtějším způsobům léčby rakoviny s poměrně vysokým léčebným efektem patří radioterapie. Ve vyspělých státech je v současnosti užívána u 50-60% onkologických pacientů a její zastoupení v komplexní léčbě stále roste. Z tohoto počtu je asi jedna třetina nemocných s rakovinou léčena samostatně radioterapií a téměř dvě třetiny pacientů jsou léčeny radioterapií v kombinaci s chirurgií, chemoterapií, hormonální terapií či biologickou cílenou léčbou. V České republice léčbu zářením dle dostupných statistik podstupuje jen 32% (ÚZIS 2011) pacientů. Vzhledem k uvedeným skutečnostem lze očekávat strmý nárůst počtu nemocných podstupujících tuto léčbu.   

ROZDÍL PROTONOVÉHO A BĚŽNÉHO OZAŘOVÁNÍ MŮŽETE POSOUDIT SAMI POMOCÍ MODRÉ A ČERVENÉ BARVY NA ILUSTRAČNÍM VIDEU:

 

Protonová terapie

Protonová terapie představuje vysoce účinnou metodu léčby rakoviny ozařováním, a to především díky fyzikálním vlastnostem protonů a jejich přesně cílené a odměřené dávce uvnitř tkání. Touto metodou lze dosáhnout vyšší protinádorovou účinnost, menší poškození zdravých tkání, nízké riziko komplikací, šanci se po léčbě rychleji zotavit a celkově vyšší kvalitu života.

Přednosti protonové léčby

Přednosti protonové léčby


U standardního ozařování je předána část dávky již před nádorem. Záření dále prochází nádorem, avšak i zdravými tkáněmi za nádorem. U protonové léčby je maximální dávka předána v oblasti nádoru, jen minimální dávka záření odchází před nádorem a nulová dávka za ním. Díky tomu je protonová léčba šetrnější ke zdravé tkáni v okolí nádoru.
 

 

 

Kdo se může léčit?

Léčba je vhodná pro všechny pacienty bez rozdílu věku, záleží pouze na typu onemocnění. Mimořádně dobré účinky lze pozorovat u dětských pacientů, kde léčba standardními metodami chemoterapie a radioterapie může představovat velké riziko dlouhodobějších zdravotních komplikací.

Co léčíme?

Jak se objednat?

 
Váš e-mail*:

* položku je nutno vyplnit