O centru

Jsme moderní klinické centrum, které pro léčbu pacientů s nádorovým onemocněním využívá vysoce přesnou metodu protonového záření.

 

Centrum může léčit až 2500 nemocných ročně ve dvousměnném provozu, šest dní v týdnu. K dispozici máme 4 ozařovny. Používáme nejmodernější techniku aktivního skenování nádorů.

Samozřejmostí je diagnostické vybavení jako MR (magnetická rezonance) a PET/CT (spojené vyšetření počítačovou tomografií a pozitron emisní tomografií). Veškeré léčebné i provozní procesy jsou připravovány tak, aby odpovídaly nejpřísnějším mezinárodním standardům a byla zajištěna maximální kvalita léčby poskytovaná pacientům jak z České republiky, tak zahraničním pacientům. Centrum úzce spolupracuje s 1. lékařskou fakultou UK, Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze a dalšími vzdělávacími institucemi. Zasazujeme se o podporu vědy a výzkumu a vlastním působením přispíváme k rozvoji oboru radiační onkologie i dalších onkologických specializací.

Proton Therapy Center je vybaveno moderní technologií, která je v současnosti světovou špičkou.  Naším cílem je, aby se u nás pacient během léčby cítil co nejlépe, komfortně a zároveň se mu dostalo nejkvalitnější péče.

 

 

Diagnózy, které léčíme


Objednat se
loading