PROTON THERAPY CENTER - O protonovém centru

O protonovém centru

První centrum protonové léčby v České republice již přijímá onkologické pacienty.

Vítejte na stránkách Protonového centra v Praze!

Jsme moderní klinické centrum, které pro léčbu pacientů s nádorovým onemocněním využívá vysoce přesnou metodu protonového záření. Protonová léčba, kterou se léčí pacienti po celém světě od roku 1992, umožňuje širší spektrum léčby nádorů v blízkosti životně důležitých orgánů, a to s minimálním poškozením zdravých tkání a souvisejícím rizikem vedlejších účinků. Protonová léčba je jednou z nejperspektivnějších metod léčby rakoviny 21. století a odborníci potvrzují, že v oblasti léčby onkologických onemocnění bude zaujímat stále silnější pozici.

 

Centrum může léčit až 2500 nemocných ročně ve dvousměnném provozu, šest dní v týdnu. K dispozici máme 5 ozařoven včetně ozařovací místnosti pro ozařování očních nádorů. Používáme nejmodernější techniku aktivního skenování nádorů.

Samozřejmostí je diagnostické vybavení jako CT (počítačová tomografie), MR (magnetická rezonance) a PET/CT (spojené vyšetření počítačovou tomografií a pozitron emisní tomografií). Veškeré léčebné a ostatní procesy související s provozem protonového centra jsou připravovány tak, aby odpovídaly nejpřísnějším mezinárodním standardům a byla zajištěna maximální kvalita léčby poskytovaná pacientům jak z České republiky, tak zahraničním pacientům. Centrum úzce spolupracuje s 1. lékařskou fakultou UK, Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze a dalšími vzdělávacími institucemi. Zasazujeme se o podporu vědy a výzkumu a vlastním působením přispíváme k rozvoji oboru radiační onkologie i dalších onkologických specializací.

Proton Therapy Center je vybaveno moderní technologií, která je v současnosti světovou špičkou a zatím jediná svého druhu ve střední a východní Evropě. Naším cílem je, aby se u nás pacient během léčby cítil co nejlépe, komfortně a zároveň se mu dostalo nejkvalitnější péče.

Protonová léčba má podstatný vliv na kvalitu Vašeho dalšího života!

Protonová léčba
nabízí vysokou protinádorovou účinnost, menší pravděpodobnost poškození zdravých tkání, a díky tomu nízké riziko komplikací po léčbě. Díky možnosti zvýšit dávku záření do vlastního nádoru dosahuje léčba lepšího efektu.

   

 
Váš e-mail*:

* položku je nutno vyplnit