Právo – 21. 2. 2017

Lukeš: Léčba protonem je účinná

* Pane doktore, jste jedním z předních urologů v ČR. Přesto, že se více a více média věnují rakovině, tedy i rakovině prostaty, myslíte si, že jsou čeští muži informováni dostatečně o tomto onemocnění? Tedy o prevenci a možnostech léčby?

Jedná se o nejčastější nádorové onemocnění u mužů starších 40 let. Informovanost o karcinomu prostaty, prevenci a možnostech jeho léčby je stále nedostatečná, přesto je ale třeba říci, že se postupně každým rokem zlepšuje.

* Uvedl jste, že rakovina prostaty je u mužů velmi častá, ale na druhou stranu nádor většinou roste velmi pomalu. Jaké metody léčby existují?

Pokud zachytíme onemocnění v časném stadiu, můžeme pacienta vhodně zvolenou léčbou úplně vyléčit. Možností máme několik – v současné době se jedná o operační výkon, radikální prostatektomii nebo o radikální radioterapii neboli ozařování, kdy jde buď o klasické fotonové záření, nebo o ozáření protonem. V některých případech můžeme zvolit i metodu přísného sledování a teprve v okamžiku známek progrese onemocnění přistoupit k invazivnější léčbě.

* Můžete být konkrétnější a popsat vaše zkušenosti s těmito druhy léčby? Hrozí pacientovi nějaké vedlejší účinky?

Cílem každé radikální léčby je pacienta vyléčit s minimem komplikací a nežádoucích účinků. Každá z uvedených metod má svoje pozitiva i negativa. Při prostatektomii odstraňujeme celou prostatu i s částí semenných váčků a následně vytváříme tzv. anastomozu neboli propojení mezi močovým měchýřem a zbylou močovou trubicí. Výhodou operačního výkonu je zejména to, že po zhodnocení patologem známe přesný rozsah onemocnění a můžeme podle potřeby ještě doplnit ozáření lůžka či přidat hormonální léčbu. Nevýhodou je naopak největší počet nežádoucích účinků a komplikací ze všech uvedených možností léčby. Je to zejména zhoršení udržení moči přibližně v pěti až třiceti procentech případů a zhoršení nebo ztráta erekce u více jak poloviny pacientů.

* A jak je to u radioterapie?

U radioterapie prostatu neodstraňujeme, cílem je prostatu ozářit a „usmrtit“ veškeré nádorové buňky. Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou gastrointestinální komplikace z důvodu částečného zasažení okolních tkání zářením (střevo, konečník) o spojené s průjmy, nutkáním na stolici, odchodem hlenu či krve z konečníku apod. Komplikace s kontinencí či zhoršením erekce jsou zde podstatně méně časté než po operačním výkonu a pohybují se v řádu několika procent. V současné době se dostává do popředí zájmu protonová léčba. Jedná se o ozáření prostaty protonovým svazkem, jehož výhodou je minimální riziko zasažení okolních struktur, a tedy minimum nežádoucích účinků.

* Zmínil jste protonovou terapii. V Česku máme jedno z nejmodernějších center v Evropě, které poskytuje léčbu protony více než čtyři roky.

Ve světě je protonová terapie využívána k léčbě karcinomu prostaty již více než 10 let. V ČR jsou zkušenosti s protonovou léčbou poslední čtyři roky a z vlastních zkušeností mohu potvrdit, že se jedná o metodu s nejnižším počtem komplikací, a tedy s nejlepší kvalitou života pacientů po radikální léčbě.

* Můžete popsat výsledky léčby vašich pacientů?

Na naší klinice diagnostikujeme, léčíme a následně sledujeme velký počet pacientů s karcinomem prostaty. Řadu pacientů jsme odoperovali, řada pacientů přišla na naši kliniku již odoperována či zaléčena na jiných pracovištích. V poslední době se nám počet pacientů, kteří podstoupili protonovou léčbu, zvyšuje. Na hodnocení a srovnání zejména onkologických výsledků léčby protonem proti radikální prostatektomii či klasické radioterapii u našich pacientů jsou čtyři roky zatím příliš krátká doba. Ale na základě zkušeností a dlouhodobějších výsledků ze zahraničních pracovišť je zřejmé, že radikalita a onkologické výsledky jsou u všech metod srovnatelné. Již teď ale vidíme, že pacienti, kteří podstoupili protonovou terapii, mají nesrovnatelně vyšší kvalitu života proti pacientům po radikální prostatektomii. Většina našich pacientů po protonové léčbě neměla žádné nebo měla přechodně pouze minimální nežádoucí účinky a žádný pacient netrpí inkontinencí s potřebou nosit pleny či ztrátou erekce.

* Jste členem České urologické společnosti. Měl jste možnost vaše zkušenosti na tomto fóru prezentovat?

Na posledním kongresu České urologické společnosti jsme chtěli odprezentovat vůbec první výsledky protonové léčby karcinomu prostaty v ČR a otevřít tak na odborném fóru diskusi o této, u nás ještě stále relativně nové metodě léčby. Bohužel ani jedna ze dvou námi zaslaných přednášek nebyla přijata a ani nám do dnešního dne nebyl zodpovězen důvod jejich zamítnutí. Je škoda, že se někteří přední lékaři a odborníci staví k protonové léčbě negativně, aniž by k tomu měli rozumný či odbornými výsledky podložený důvod. Protože kde jinde než na fóru všech urologů z celé ČR by bylo vhodné o výsledcích, nežádoucích účincích či kontroverzních otázkách mluvit a diskutovat.

* Protonová terapie je tedy silným hráčem v boji proti této velmi rozšířené formě rakoviny. Shrneme-li dosavadní výsledky léčby v ČR i ve světě, jedná se o velmi účinnou léčbu?

Jak jsem již uvedl, nelze tuto léčbu použít vždy a u všech pacientů. Nicméně souhlasím, že u velkého procenta karcinomů prostaty je nejen použitelná, ale také, vzhledem k menšímu množství nežádoucích účinků, velmi vhodná a účinná.

***

Kdo je MUDr. Martin Lukeš Vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, má atestace I. a II. stupně z urologie. Pracoval na Urologické klinice 1. LF UK a VFN v Praze. Dále pak na urologickém oddělení Nemocnice Na Františku, Urologické klinice 3. LF UK a FN Královské Vinohrady v Praze. Od roku 2008 vede a spoluvlastní zdravotnické zařízení Urosanté, specializované na urologii.

Při ozáření prostaty protonovým svazkem je výhodou minimální riziko zasažení okolních struktur


Publikováno: 23.02. 2017

Diagnózy, které léčíme


Objednat se
loading