Story – 10. 4. 2017

Uzdravení bez rizika!

Z hlediska četnosti výskytu nádorů se Česká republika bohužel dlouhodobě řadí k prvním deseti zemím světa. Jaké jsou možnosti léčby a v čem je šetrnější protonová radioterapie?

Přes pokrok současné medicíny a zavádění nových, účinnějších metod léčby zůstává rakovina jedním z největších strašáků. Ve vyspělých zemích je během svého života přibližně jedna ze tří osob postižena nádorovým onemocněním a jedna z pěti mu podlehne.
Zbraně jsou tři – operace, chemoterapie a radioterapie, tedy ozařování. To patří ke způsobům léčby s poměrně vysokým efektem.
Právě kvůli skvělým výsledkům využívá léčbu ozařováním ve vyspělých státech přibližně 60 % onkologických pacientů a jejich řady se rozrůstají.

CÍLÍ PŘÍMO NA NÁDOR

Čím se tedy liší protonová radioterapie neboli ozařování od známého ozařování fotonem?
S tímto běžným ozařováním je bohužel spojeno více nežádoucích účinků a pacienti potřebují nezřídka i akutní hospitalizaci, umělou výživu a častější kontroly.
Tato konvenční léčba je často účinná, ale ve vysoké míře negativně ovlivňuje kvalitu dalšího života pacienta. Naopak protonová léčba jako jediná nabízí pacientovi nulové vedlejší účinky nebo je v závislosti na diagnóze minimalizuje a většinou probíhá ambulantně. Ve srovnání s běžným ozařováním umožňuje protonová léčba, zejména pak díky technice cíleného skenování, aplikovat vyšší dávky záření s lepším zacílením na nádor. Nedochází tak k poškození tkáně před nebo za nádorem. Protonová léčba je také šetrnější k životně důležitým orgánům a snižuje riziko návratu onemocnění nebo pozdějších zdravotních komplikací. „Při ozařování nádorů je část energie vždy dodána i mimo vlastní cílovou oblast. Pro hluboko uložené nádory je zřejmé, že záření se musí k nádoru dostat skrz zdravou tkáň. V radioterapii je tedy vždy nutné vyvážit přínos dodání vysokých dávek, které dokážou zničit nádor a riziko vzniku nežádoucích účinků v okolních tkáních. Hlavní výhodou protonové radioterapie je právě minimální ozáření zdravých struktur v okolí cílového objemu. Pokročilé techniky fotonové radioterapie jsou schopné také ozářit příslušný cílový objem do patřičné dávky, a zajistit tak kontrolu nad nádorem, ale nedokážou zamezit dodání dávky i do zdravých tkání v ozařované oblasti,“ vysvětluje fyzik Vladimír Vondráček.

ZVYŠUJE ŠANCI NA VYLÉČENÍ

Jeho slova potvrzuje také MUDr. Jiří Kubeš, Ph. D., ředitel zdravotního úseku Protonového centra v Praze. „Pacientům nabízíme bezpečnější a efektivnější variantu ozařování. Ve srovnání s konvenční radioterapií ta protonová umožňuje snížit ozáření okolních tkání a důležitých orgánů, a tím i poškození zdravých tkání. Dodání vyšší dávky přímo do nádoru naopak zvyšuje šanci na trvalé vyléčení.“ Protonová léčba je vhodná pro léčbu nádorů u dětí a u dospělých pro nádory mozku, hlavy a krku, jícnu, plic, prsou, lymfomy, nádory prostaty a v některých případech i slinivky břišní. Spektrum diagnóz vhodných pro protony se neustále rozšiřuje, přičemž nejžádanější léčbou, a to jak v Česku, tak i ve světě, je léčba rakoviny prostaty. S tou přichází více než 45 % pacientů a je úspěšná z 97 %. O možnostech vaší individuální léčby se poraďte se svým ošetřujícím lékařem.

Možnost léčby protonovou terapií by měly zvážit i ženy, jimž byla diagnostikovaná rakovina prsu. Při ozařování levého prsu je totiž dávka, která směřuje k srdci, nižší o 99 %, k plicím potom o 81 %.


Publikováno: 12.04. 2017

Diagnózy, které léčíme


Objednat se
loading