České protonové centrum přináší světový pokrok v léčbě rakoviny lymfomů

České protonové centrum, největší centrum pro léčbu zhoubných nádorů protonovou radioterapií ve střední a východní Evropě, výrazně přispívá k pokroku v léčbě maligních lymfomů. Pokrok spočívá ve vývoji léčebných postupů a doporučení, které s lékaři Protonového centra v Praze sdílejí odborníci ze světa. Protonové centrum si také nese světové prvenství v počtu odléčených pacientů technikou Pencil Beam Scanning (tzv. tužkové skenování), která se na léčbu mezihrudních nádorů začala používat v českém protonovém centru již v roce 2013. Za úspěchem stojí tým lékařů a fyziků Protonového centra, v čele s Kateřinou Dědečkovou, specialistkou na radioterapii nádorů hlavy a krku a maligních lymfomů.

Trendy a léčebné postupy v oblasti ozařování maligních lymfomů celosvětově určuje mezinárodní odborná společnost ILROG (International Lymphoma Radiation Oncology Group), čítající kolem tisíce odborníků z celého světa. ILROG vyzval Protonové centrum (dále jen PTC), aby své postupy prezentovalo a podílelo se tak na tvorbě mezinárodních doporučení pro protonovou léčbu, podle kterých se bude postupovat. Do týmu podílejícího se na tvorbě doporučení byla v říjnu 2016 přizvána MUDr. Kateřina Dědečková.

Protonové ozařování tužkovým svazkem

Pro léčbu mediastinálních (mezihrudních) lymfomů jako jedno z prvních center na světě PTC používá nejmodernější technologii protonové terapie, tzv. tužkové skenování. V PTC v Praze se takto léčilo již 80 pacientů s touto diagnózou, což je největší soubor pacientů na světě.  První pacient absolvoval terapii  na jaře 2013. Pro léčbu mezihrudních lymfomů používají tuto technologii kromě Prahy dvě centra v USA – UPENN a University of Washington, se kterými pražské PTC plánuje spolupráci ve formě sdílení výsledků léčby. 

Ozařuje přesně vymezenou oblast

Tužkové skenování, současný vrchol protonové terapie, funguje tak, že ozařuje přesně vymezenou oblast. Opakované, s milimetrovou přesností precizně zacílené záření, míří na nádor, kde zničí nádorové buňky. Díky fyzikálním vlastnostem protonů toto záření minimalizuje riziko poškození okolních orgánů a tkání.

„A právě v tom spočívá úspěch protonové léčby – umí přesněji zacílit nádor a snížit riziko poškození vedlejších orgánů, což je častý následek běžného ozařování,“ vysvětluje hlavní lékař PTC v Praze primář Jiří Kubeš.

Vedlejší účinky jsou velkým rizikem také u léčby lymfomů, tvrdí lékařka Kateřina Dědečková, specialistka na radioterapii nádorů hlavy a krku a maligních lymfomů: „V mezihrudí jsou rizikové orgány, a právě ty potřebujeme co nejvíce ochránit“, vysvětluje a dodává: „S touto diagnózou k nám přicházejí převážně mladí lidé a nám záleží na tom, aby jejich život po skončení léčby měl co nejvyšší kvalitu, a to i v horizontu desítek let po úspěšné onkologické léčbě.

Vzhledem k velmi dobré prognóze maligních lymfomů a skutečnosti, že se toto onemocnění vyskytuje u mladistvých pacientů, odborníci doporučují zvolit co nejšetrnější způsob ozařování. 

 „Požadavek na co nejšetrnější léčbu – tedy protony – má u pacientů s maligními lymfomy z hlediska jejich věku a prognózy podobnou prioritu, jako je tomu u dětských pacientů“, zdůrazňuje primář PTC Jiří Kubeš. 

Mezinárodní spolupráce

Zájem o nové léčebné postupy projevili odborníci z anglického Oxfordu, kteří se s nimi přijeli do Prahy na Bulovku, kde centrum sídlí, seznámit již letos v lednu.

Zájem o spolupráci vyslovili také odborníci z MD Anderson Cancer Centre (špička v onkologické terapii ve všech oblastech), kteří se účastnili setkání v Bostonu začátkem března roku 2017, kde měli možnost setkat se přímo s úspěšnou lékařkou Kateřinou Dědečkovou.

 

V Praze, dne 24. 4. 2017

Mgr. Anna Lukešová

manažerka PR, marketingu PTC

777 867 037, anna.lukesova@ptc.cz

www.ptc.cz; www.lecimerakovinu.cz


Publikováno: 24.04. 2017

Diagnózy, které léčíme


Objednat se
loading