České Protonové centrum slaví mezinárodní úspěchy

Velká Británie otevírá cestu svým onkologicky nemocným klientům do Prahy

V Praze, 24. dubna 2017. Jedna z nejvýznamnějších britských zdravotních pojišťoven Western Provident Association (WPA) uzavřela v březnu letošního roku smlouvu s Protonovým centrem a otevřela tak cestu svým klientům k nejvyspělejší a rychlé metodě léčby nádorových onemocnění – prototonové terapii. Smlouva zajistí potřebným pacientům rychlou a účinnou zdravotní péči, ale též financování jejich léčby. Pro její klienty se již tedy nebude opakovat příběh britského chlapce Aishy Kinga, jehož rodiče si museli léčbu v Protonovém centru za dramatických okolností doslova vynutit a byli ochotni obětovat veškerý svůj majetek pro léčbu svého syna. Uzavření smlouvy je též mezinárodním potvrzením důvěry v české lékaře a vysokou kvalitu Protonového centra.

V Praze 4. dubna 2017. Britští odborníci i britská vláda v posledních letech uznali metodu protonové léčby jako jednu z nejúčinnějších a nejšetrnějších metod léčby pro mnoho druhů onkologických onemocnění. V současné době se Velké Británii doposud neexistuje ani jedno lékařské zařízení, které by poskytovalo léčbu protonem. Vzhledem k velkému množství pacientů postižených rakovinou v poměru k počtu populace, plánuje Velká Británie v dohledné době vybudovat až deset moderních protonových center. Aby překlenuly toto období, hledají britské pojišťovny včetně Western Provident Association špičková protonová pracoviště, aby již nyní mohly svým pacientům nabízet tu nejlepší a nejmodernější léčbu rakoviny bez zbytečné administrativy. Smlouva s britskou WPA zajistí pacientům rychlý nástup do Protonového centra. Tím se zvýší nejen jejich šance na vyléčení, ale i na kvalitní život po léčbě. Dlouhodobé zkušenosti z klinického provozu a naše excelentní výsledky byly důvodem, proč WPA zvolilo pro svoje klienty pražské Protonové centrum, říká jednatel a zakladatel PTC Václav Laštovka a dodává: „Před podpisem smlouvy se britští specialisté byli osobně přesvědčit o kvalitě poskytované léčby a jsem rád, že potvrdili, že pražské protonové centrum patří ve světě k těm nejlepším, jak co se týče vybavení, tak léčebných výsledků a kvalitou péče.“

Vedle nově uzavřené smlouvy s britskou pojišťovnou má PTC uzavřené obdobné smlouvy i s norskými partnery, v jednání jsou i další zahraniční partneři. Celkově poskytuje péči pacientům z 25 zemí světa.

I přes mezinárodní úspěchy zůstává prioritou Protonového centra péče o české a slovenské pacienty. V září 2015 byla protonová léčba uzákoněna jako hrazená z veřejného zdravotního pojištění, od ledna 2016 je součástí Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví a od července 2016 protonovou léčbu v PTC hradí i VZP na základě uzavřené smlouvy. Všechny české zdravotní pojišťovny si za čtyřleté období klinického provozu ověřily benefity protonové radioterapie, kterou jejich klienti v Protonovém centru v Praze podstupují a pacienti si již léčbu nemusí hradit sami. „Léčba protony je velice úspěšná – a to pro nádorová onemocnění u dětí, ale i dospělých. Je vhodná pro nádory mozku, hlavy a krku, jícnu, plic, prsou, lymfomů a prostaty, kde dosahujeme u nízce a středně rizikových nádorů 97% úspěšnosti“, vysvětluje MUDr. Jiří Kubeš, primář protonového centra.

Protonové centrum za čtyři roky své existence léčilo přes 2000 nemocných. Úzce spolupracuje se všemi českými onkologickými centry tak, aby byl zajištěn celorepublikový přístup k této formě moderní léčby. V roce 2017 plánuje navyšovat svou kapacitu, protože jeho cílem je, aby mohl být rychle a účinně léčen každý pacient, který bude protonovou léčbu potřebovat.

Anna Lukešová

PR manažerka PTC

777 867 037, anna.lukesova@ptc.cz


Publikováno: 24.04. 2017

Diagnózy, které léčíme


Objednat se
loading