irozhlas.cz – 12. 5. 2017

Zázraky medicíny: Místo přestávky na oběd vyléčená rakovina pomocí protonů

Místo chemoterapie si v pracovní pauze odskočit na ozařování a poté se opět vrátit do práce, jako by se nic nestalo. I tak může vypadat léčba rakoviny prostaty – alespoň v pražském Protonovém centru.

O léčbě protony se vedou spory – lékaři z protonového centra tvrdí, že účinnost protonové terapie je až 97 %. Zastánci klasické fotonové radioterapie ale namítají, že tyto výsledky nejsou zatím ověřené.

Ozařování protony není samo o sobě velkou novinkou. Pro medicínské účely se prvně použilo již v 50. letech minulého století, ale první protonová klinika vznikla až v Kalifornii v roce 1991. Zásadním průlomem v léčbě rakoviny byla asi před 12 lety metoda skenování tzv. tužkovým paprskem.

„Protony se zastaví v určité hloubce v té tkáni, nepokračují nikam dále, takže dávku deponují pouze do nádoru a částečně při své dráze. Tato vlastnost umožňuje vybrat cestu pro svazek, která je nejméně zatěžující pro zdravé tkáně,“ vysvětluje Jiří Kubeš, ředitel Proton Therapy Cener.

Samotné ozařování trvá jen několik málo minut. Úspěšnost protonové léčby je až 97 % a ozařování člověka nijak nezatěžuje. „90 procent pacientů nevyžaduje podpůrnou péči, žádné léky, mohou chodit do práce,“ dodává Kubeš.

A za pravdu mu dává i pan Martin Kos, pacient léčící se s rakovinou prostaty: „Život po té léčbě je prakticky stejný jako před léčbou, možná i lepší,“ dodává Kos.

Ozařovací těleso vypadá jako velký historický fotoaparát. Je to mohutný plastový hranol připevněný na stěnu ozařovny, který se směrem k pacientovi zužuje a je ukončen ozařovací hlavicí. Srdcem celého centra je cyklotron, který urychluje protony na rychlost odpovídající 2/3 rychlosti světla.


Publikováno: 15.05. 2017

Diagnózy, které léčíme


Objednat se
loading