PTC získalo cenu za nejlepší kongres roku 2016

Společnost Prague Convention Bureau každým rokem předává cenu za nejlépe uspořádaný kongres.

Vítězem ze všech odborných kongresů, které byly pořádány během roku 2016, získalo ocenění právě PTC, a sice za 55. ročník konference světové Společnosti částicové terapie PTCOG55, který se konal od 23. do 26.5.2016 v Kongresovém centru Praha a zúčastnilo se ho 1200 odborníků z celého světa, zabývajících se částicovou terapií.

Cenu z rukou pražské primátorky Adriany Krnáčové převzal primář PTC MUDr. Jiří Kubeš Ph.D. a hlavní fyzik Mgr. Vladimír Vondráček.

Předávání ocenění se uskutečnilo 13. dubna 2017 v prostorách Rezidence primátorky hlavního města Prahy, paní Adriany Krnáčové, která se akce také osobně zúčastnila. Podporu Ambassador
Awards Evening poskytl Magistrát hlavního města Prahy a Ministerstvo pro místní rozvoj.
Kongres PTCOG 55 pořádala nezisková organizace Společnost částicové terapie, která sdružuje všechna centra poskytující léčbu těžkými částicemi. Je celosvětovou databází soustřeďující klinické
protokoly, výsledky léčby a registry všech fungujících a připravovaných center včetně statistik léčených pacientů. http://www.ptcog55.org/

Výroční 55. ročník konference světové Společnosti částicové terapie se konal od 23. do 28. května 2016 v Kongresovém centru v Praze. V České republice se konal poprvé. Jedná se o největší setkání odborníků zabývajících se částicovou terapií, které se koná střídavě v Evropě, Americe a Asii a organizátorem je vždy centrum částicové terapie, které je v klinickém provozu. Pro rok 2016 bylo osloveno právě Protonové centrum v Praze.
Do Prahy se sjelo téměř 1200 onkologů, radioterapeutů a fyziků, aby tady diskutovali o částicové terapii.
Odborníci z předních protonových center z Ameriky, Asie i Evropy tady představili nejnovější zkušenosti a klinické výsledky v oblasti protonové terapie nádorů. Podle statistik Společnosti částicové terapie (PTCOG) bylo v roce 2014 některou z metod částicové terapie léčeno ve světě přes 15 tisíc pacientů. Z toho v 10 % případů šlo o dětské pacienty. Protonové centrum v Praze je v provozu přes čtyři roky a za tu dobu poskytlo léčbu více než dvěma tisícům pacientů.

Konference PTCOG 55 potvrdila, že částicová radioterapie je vhodnou metodou pro řadu indikací (především pro nádory u dětí, nádory v oblasti hlavy a krku, nádory prostaty, prsu, jícnu, slinivky
břišní, mozku, plic a lymfomů) o indikačních doporučeních panuje celosvětová shoda. Dále potvrdila přesvědčení, že radiační onkologie směřuje rychle k významně většímu podílu částicové radioterapie.
„Za Protonové centrum v Praze mohu konstatovat, že uspořádat tuto konferenci bylo pro nás nejen velkou ctí, ale současně i uznáním naší práce celou světovou komunitou. Nejvíce mě ale těší, že se můžeme podílet a účastnit se této, pro pacienty prospěšné, proměny celého oboru,“ říká oceněný MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D., primář PTC. Oceněný hlavní fyzik Protonového centra v Praze pan Mgr. Vladimír Vondráček dodává: „V historii PTCOGu se jednalo o nejúspěšnější konferenci v historii. I to dokazuje stále větší zájem odborné veřejnosti o léčbu protony. Jsem velmi
rád, že jsme mohli touto formou přiblížit nejmodernější trendy v radioterapii i české odborné veřejnosti. A naopak kolegové z celého světa nešetřili slovy chvály na pražské centrum a organizaci
konference.“
Naše poděkování patří nejen oceněným kolegům a celému týmu pracovníků Protonového centra, ale také organizátorovi Prague Convention Burea, v neposlední řadě také firmě C-IN, která spolupracovala s Pražským protonovým centrem na organizaci.


Publikováno: 31.05. 2017

Diagnózy, které léčíme


Objednat se
loading