Hospital in – 12. 6. 2017

Ocenění za KONGRES ROKU obdrželi lékař a fyzik Protonového centra.

Ocenění za Kongres roku putovalo do Protonového centra v Praze panu MUDr. Jiřímu Kubešovi, Ph. D. a Mgr. Vladimíru Vondráčkovi za 55. výroční konferenci částicové terapie PTCOG 55 (Particle Therapy Co-Operative Group).

Této konference se v květnu roku 2016 zúčastnilo 1 172 delegátů z celého světa. Lokální institucí hostící pražskou konferenci bylo Protonové centrum v Praze (PTC), které je jediným zařízením tohoto typu v oblasti střední a východní Evropy.

Předávání ocenění se uskutečnilo 13. dubna 2017 v prostorách Rezidence primátorky hlavního města Prahy, paní Adriany Krnáčové, která se akce také osobně zúčastnila. Podporu Ambassador Awards Evening poskytl Magistrát hlavního města Prahy a Ministerstvo pro místní rozvoj.
Kongres PTCOG 55 pořádala nezisková organizace Společnost částicové terapie, která sdružuje všechna centra poskytující léčbu těžkými částicemi. Je celosvětovou databází soustřeďující klinické protokoly, výsledky léčby a registry všech fungujících a připravovaných center včetně statistik léčených pacientů. http://www.ptcog55.org/ Výroční 55. ročník konference světové Společnosti částicové terapie se konal od 23. do 28. května 2016 v Kongresovém centru v Praze. V České republice se konal poprvé. Jedná se o největší setkání odborníků zabývajících se částicovou terapií, které se koná střídavě v Evropě, Americe a Asii a organizátorem je vždy centrum částicové terapie, které je v klinickém provozu. Pro rok 2016 bylo osloveno právě Protonové centrum v Praze.
Do Prahy se sjelo přes tisíc onkologů, radioterapeutů a fyziků, aby tady diskutovali o částicové terapii. Odborníci z předních protonových center z Ameriky, Asie i Evropy tady představili nejnovější zkušenosti a klinické výsledky v oblasti protonové terapie nádorů.

Podle statistik Společnosti částicové terapie (PTCOG) bylo v roce 2014 některou z metod částicové terapie léčeno ve světě př es 15 tisíc pacientů. Z toho v 10 % případů šlo o dětské pacienty. Protonové centrum v Praze je v provozu přes čtyři roky a za tu dobu poskytlo léčbu více než dvěma tisícům pacientů.

Konference PTCOG 55 potvrdila, že částicová radioterapie je vhodnou metodou pro řadu indikací (především pro nádory u dětí, nádory v oblasti hlavy a krku, nádory prostaty, prsu, jícnu, slinivky břišní, mozku, plic a lymfomů) o indikačních doporučeních panuje celosvětová shoda. Dále potvrdila přesvědčení, že radiační onkologie směřuje rychle k významně většímu podílu částicové radioterapie. „Za Protonové centrum v Praze mohu konstatovat, že uspořádat tuto konferenci bylo pro nás nejen velkou ctí, ale současně i uznáním naší práce celou světovou komunitou. Nejvíce mě ale těší, že se můžeme podílet a účastnit se této, pro pacienty prospěšné, proměny celého oboru,“ říká oceněný MUDr. Jiří Kubeš, Ph. D., primář PTC.

Oceněný hlavní fyzik Protonového centra v Praze pan Mgr. Vladimír Vondráček dodává: „V historii PTCOGu se jednalo o nejúspěšnější konferenci v historii. I to dokazuje stále větší zájem odborné veřejnosti o léčbu protony. Jsem velmi rád, že jsme mohli touto for mou přiblížit nejmodernější trendy v radioterapii i české odborné veřejnosti. A naopak kolegové z celého světa nešetřili slovy chvály na pražské centrum a organizaci konference.“ Naše poděkování patří nejen oceněným kolegům a celému týmu pracovníků Protonového centra, ale také organizátorovi Prague Convention Burea, v neposlední řadě také firmě C-IN, která spolupracovala s Pražským protonovým centrem na organizaci.

***

Prague Convention Bureau Ceny každoročně uděluje Prague Convention Bureau těm kongresovým velvyslancům, kteří se v předcházejícím roce nejvíce zasloužili o rozvoj kongresového průmyslu v hlavním městě. Cílem akce je ocenit renomované české vědce, špičkové odborníky, profesory a lékaře, kteří Českou republiku zastupují v mezinárodních odborných asociacích, aktivně lobuje ve prospěch Prahy a posléze se také zapojují do práce přípravných vědeckých, programových nebo organizačních výborů mezinárodních kongresů a konferencí konaných v Praze.

Za rok 2016 byly v šesti kategoriích oceněni následující ambasadoři a akce: l v kategorii Kongres roku 2016: MUDr. Jiří Kubeš, Ph. D. a Mgr. Vladimír Vondráček za 55. Výroční konferenci částicové terapie (PTCOG 55) l v kategorii Kongres do 500 účastníků roku 2016: MUDr. Jiří Froněk, Ph. D., FRCS za 51. Kongres evropské asociace sdružující odborníky z oboru chirurgie (CESSR) l v kategorii Kandidatura roku 2016: Ing. Libor Přeučil, CSc. za Světový kongres inteligentních systémů a robotů (IROS 2021) l v kategorii Korporátní akce roku 2016: Konference švýcarské farmaceutické společnosti l ocenění za Celoživotní přínos kongresovému průmyslu: prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA – emeritní přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol


Publikováno: 14.06. 2017

Diagnózy, které léčíme


Objednat se
loading