Instinkt – 17. 8. 2017

KRÁLOVSTVÍ PROTONU

Rakovina prsu je celosvětovým strašákem. Ročně na ni zemřou dva tisíce Češek. A bylo by jich mnohem více, kdyby nebyla k dispozici špičková léčba, například protonovým zářením. České Proton Therapy Center inspiruje lékaře na celém světě.

Léčba rakoviny prsu prošla v posledních dvaceti letech neuvěřitelným vývojem. Díky přesnější diagnostice a efektivnějším postupům v odstraňování karcinomu je naděje na úspěšnou léčbu vysoká. Zatímco v roce 1980 takřka polovina nemocných žen zemřela, nyní se toto číslo pohybuje kolem 25 procent a nadále se snižuje.
Dnes má svůj podíl na léčbě karcinomu prsu i protonová terapie. „Protonová radioterapie je velmi cílená – umožňuje přesně ozářit cílový objem při maximálním chránění okolních orgánů,“ vysvětluje lékařka Andrea Pásztorová, která INSTINKT provedla celým Protonovým centrem a vysvětlila nám všechny postupy, které se zde k léčbě rakoviny využívají.

Hlavně komunikovat

Návštěvě centra zpravidla předchází doporučení onkologa. Ten vyhodnotí, zda je léčba protonem vhodná, a doporučí ji k případné terapii. Pak již stačí zavolat do centra a domluvit si návštěvu. Ta začíná v recepci a kartotéce. Zde si pacientka
může dát v klidu kávu a počkat, než ji přijme lékař, který se o ni pak stará během celé léčby.
„Pacientce vysvětlíme všechny postupy – jak bude probíhat příprava k ozařování i samotná léčba. Je možnost, aby pacientka přišla do ordinace i s doprovodem, protože psychická podpora je velmi důležitá,“ říká lékařka Pásztorová. Příjemné je, že centrum myslí i na děti. Ty mohou během rozhovoru maminky s lékařem počkat v dětské místnosti, kde mají spoustu hraček a zabaví se, než si je rodič opět vyzvedne.

Řízené dýchání

Následuje důležitá příprava na samotné ozařování – nácvik řízeného dýchání. Provádí se za pomoci fyzika, na speciálním spirometru. „Řízené dýchání využíváme k tomu, abychom nádechem ještě trochu více oddálili srdce od hrudní stěny a zastavili pohyby způsobené dýcháním,“ vysvětluje lékařka Pásztorová. Riziko ozáření srdce je tedy takřka nulové.
K samotnému plánování je potřebné vyšetření na počítačové tomografii, takzvaném „cétéčku“. „Snímky jsou on-line systémem zaslány do fyzikální části centra. Následně lékař zakreslí cílový objem, který se bude ozařovat, a také kritické orgány, které je třeba od záření chránit. Poté je pro pacientku připraven individuální
ozařovací plán,“ popisuje lékařka. To ale stále není všechno. Než je naplánovaná léčba aplikována na pacienta, proběhne ještě simulace, při níž se provede finální kontrola všech parametrů před vlastním ozářením.

Probíhající léčba

Posledním krokem terapie je samotné ozařování. Protonový zářič je obrovský přístroj, z něhož pacient vidí jen menší část. Lidé, kteří se, podobně jako jsme mohli my, podívají do jeho útrob, uvidí skutečný technologický zázrak.
Vraťme se ale k ozařování. Poté, co si odložíte v kabince a budete připraveni pro samotnou léčbu, přejdete k zářiči, kde budete uloženi do správné polohy. K tomu slouží fixační pomůcky, které zajistí dodržení stejné polohy u pacientky během léčby. Při ozařování leží klidně na stole po dobu několika minut. Kromě hlasitého hučení není nic cítit ani slyšet, personál je stále na dosah a pacient s ním může komunikovat prostřednictvím televizní obrazovky.
Zapomenout se nesmí na již zmíněné řízené dýchání! Protonový přístroj je ale naštěstí tak „chytrý“, že v případě, že nádech pokazíte, sám preventivně ozařování zastaví. A to je vše. Za pár minut jste venku a můžete se obléknout a jít domů. Návštěva se v případě rakoviny prsu opakuje dvacetkrát, nebo třiatřicetkrát – podle toho, jak určí lékař.
Během absolvování léčby jsou pacientky kontrolovány lékařem 1x týdně v ambulanci. Pravidelně také probíhají kontroly u sestry. „Ošetřování kůže provádíme většinou jednou týdně, někdy pacientky chodí i častěji, závisí to na kožní reakci. Odběry krve provádíme 1-2krát během léčby, dle doporučení lékaře,“ říkají usměvavé sestry. Nezdržíte se tu déle než pár minut. Sestry jsou zkušené, a dokonce i ženy s těžce viditelnými žilami odcházejí po chvilce.
Po sérii terapií následuje ještě závěrečná prohlídka a konzultace s lékařem. „S pacientkou probereme, jak má kůži i nadále ošetřovat, vydáme jí zprávu o tom, jak proběhlo ozařování. Taky určíme termín poradiační kontroly, většinou do měsíce od ukončené terapie. Spousta pacientek je se mnou i nadále v kontaktu a na kontroly chodí 1-2krát ročně, i když už jsou v péči svého onkologa. Přeji jim hodně zdraví do dalších krásných let,“ říká.

Protonové centrum Klinické pracoviště v Praze, které pro léčbu pacientů s nádorovým onemocněním využívá vysoce přesnou metodu protonového záření. Centrum může léčit až 2000 nemocných ročně ve dvousměnném provozu, šest dní v týdnu. K dispozici má čtyři ozařovny. Úzce spolupracuje s Fakultní nemocnicí v Motole, 1. lékařskou fakultou UK, Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze a dalšími vzdělávacími institucemi.

 

 

 


Publikováno: 18.08. 2017

Diagnózy, které léčíme


Objednat se
loading