MF Dnes – 24. 8. 2017

Lékař radí, informuje, pomáhá – tentokrát na závažné téma

Léčba onkologických onemocnění

 

V souvislosti s dnešním tématem, jaké momenty považujete ve svém profesním životě za nejdůležitější v posledních dvou letech ?

V pozici člena dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR jsem velmi rád, že VZP ČR, jakožto největší zdravotní pojišťovna u nás, uzavřela smluvní vztah s Proton Therapy Center (PTC). Velký dík za to patří zejména řediteli VZP ČR Ing. Zdeňku Kabátkovi a celému vrcholovému managementu za profesionální přístup.

Uzavření smlouvy mezi VZP ČR a PTC otevřelo možnost přístupu k nejmodernější léčbě nejčastějších nádorových onemocnění pro největší skupinu pojištěnců.

 

Můžete stručně popsat rozdíl mezi tradiční léčbou a léčbou, kterou poskytuje PTC. Proč by ji pacienti měli vyžadovat ?

Protonovou léčbu lze doporučit pro naprostou většinu národových onemocnění, která vyžadují léčbu ozařováním. Protonová léčba prokazuje velký přínos v léčbě nádorů, které se nacházejí v blízkosti životně důležitých struktur (orgánů) citlivých na ozáření.

Jedná se zejména o nádory mozku, nádory ležící v oblasti páteře, v oblasti lební, nádory hlavy a krku či maligní lymfomy. Další velkou skupinu léčených tvoří pacienti s nádorem prostaty a pacientky s karcinomem prsu.

Protonová terapie má proti běžné radioterapii nesporné fyzikální výhody, které se projevují v klinické praxi. Například v případě karcinomu prsu umožňuje především cíleně ozářit nádorové ložisko a šetřit zdravé tkáně v jeho okolí, zejména srdce a plíce. Z toho plynou nejzásadnější výhody protonové léčby. Jedná se o minimalizaci komplikací, které by se projevily až dlouho po léčbě. Patří k nim zejména ischemická choroba srdce, která může v extrémních případech vést až k infarktu.

 

Jaké je procento recidiv (návratnosti) karcinomu prostaty při protonové léčbě v PTC ?

Dle posledních dat z analýzy výsledků protonové léčby pacientů PTC se prokázalo, že riziko návratu je u protonové léčby téměř nulové, relaps (návrat nemoci) byl zaznamenán pouze u 1 % z nich.

Dále 95 % léčených pacientů netrpí komplikacemi, které často trápí nemocné, kteří podstupují fonotovou léčbu, nebo operační zákrok. Protože protony nezasahují při léčbě zdravé orgány nemocných mužů, je zachována schopnost erekce umožňující spokojený sexuální život po léčbě. V porovnání se standardním ozařováním (fotonovou léčbou) protonová léčba eliminuje možné potíže na minimum.

 

Jakým způsobem dnes můžeme sledovat efektivnost léčby?

Kromě standardních diagnostických technik se čím dál častěji používá i vyšetření PET/CT, což je moderní, inovativní a přesná metoda diagnostiky nádorových onemocnění. Je to nejspolehlivější metoda kontroly výsledků léčby a diagnostiky, která spojuje dvě diagnostické metody v jednu, a to pozitronovou emisní tomografii (PET) a počítačovou tomografii (CT), které se provádějí téměř současně. Toto vyšetření je jednou z nejpřesnějších diagnostických metod současné medicíny, které umožní přesnou volbu správné terapie a následně vynikající kontrolu účinků zvolené léčby.

 

Jaký nejdůležitější cíl máte jako aktuální předseda dozorčí rady Nemocnice Pardubického kraje, a.s. ?

Vzhledem k výše popsaným informacím je to maximální zasazení se o to, aby všichni obyvatelé Pardubického kraje měli možnost být vyšetřeni metodou PET/CT. Tady musím velmi poděkovat generálnímu řediteli NemPk, a.s. MUDr. Tomáši Gottvaldovi, že získal povolení k umístění pracoviště PET/CT v Pardubickém kraji, protože počet pacientů, kteří vyžadují právě tuto diagnostickou metodu, je v našem kraji více než dostatečný. Podle údajů Pardubické krajské nemocnice pardubická onkologie slouží pacientům z oblasti, v níž žije až 700 tisíc lidí. Naším cílem je, aby všichni měli k dispozici nejmodernější diagnostické metody co nejblíže svému místu bydliště.

MUDr, Vítězslav Novohradský, Ph.D.

 

 

 


Publikováno: 24.08. 2017

Diagnózy, které léčíme


Objednat se
loading