Výsledky studie potvrzují úspěšnost protonové léčby karcinomu prostaty

Výsledky studie potvrzují úspěšnost protonové léčby karcinomu prostaty.

Pacienti mají novou šanci.

Rakovina prostaty je nejčastějším nádorovým onemocněním u mužů. Ročně jí onemocní více než 7 000 Čechů. Studie pražského Protonového centra potvrdila, že protonová léčba rakoviny prostaty v porovnání s dalšími možnostmi léčby přináší největší výhody pro pacienty.

„Je potvrzeno, že protonová léčba je dnes nejlepší dostupnou metodou léčby rakoviny prostaty. U našich pacientů je vysoká šance na úplné uzdravení při zachování výborné kvality života s minimem rizika impotence a inkontinence,“ říká MUDr. Jiří Kubeš PhD, primář protonové léčby v Protonovém centru.

V pražském Protonovém centru se od zahájení provozu (prosinec 2012) léčilo s rakovinou prostaty téměř 1 600 mužů.

Přelomová studie publikovaná 27. 10. 2017 shrnuje průběžné výsledky za období od roku 2013 do června 2017. Studie hodnotí léčbu protonovým ozařováním u 493 pacientů v časném stadiu nemoci. Ze studie vyplývá, že 98 % pacientů bylo úspěšně léčeno. Vedlejší účinky protonové léčby postihnou méně než 2 % pacientů u časného stadia tohoto onemocnění. U sledovaného vzorku v době publikování studie netrpělo problémy s inkontinencí 99,6 % pacientů. „V pětiletém období sledování, které je pro vyhodnocení úspěšnosti onkologické léčby z odborného hlediska směrodatné očekáváme, že naše výsledky budou minimálně srovnatelné s výsledky našich amerických kolegů,“ říká MUDr. Kubeš.

Úspěšnost protonové léčby potvrdila i studie publikovaná v říjnu 2017 v Chicagu v rámci 4. ročníku konference Particle Therapy Co-Operative Group North-America. Studii publikovali američtí lékaři a srovnává výsledky protonového a fotonového ozařování. Prezentující publikovali data na vzorku 28 000 pacientů ozařovaných IMRT-fotonovou technologií a 851 pacientů ozařovaných protonovým svazkem v období mezi léty 2006 – 2012. Výsledky ukázaly, že protonová léčba je efektivnější jak do počtu vyléčených, tak z hlediska eliminace nežádoucích účinků.

„Vzhledem k tomu, že velkou skupinu pacientů tvoří muži v aktivním věku, je pro zvládnutí rakoviny a kvality dalšího života správný výběr léčby zásadním faktorem,“ říká MUDr. Jiří Kubeš.

Kromě ozařování je jednou z nejčastějších a nejběžnějších metod také operace. Z mezinárodních studií vyplývá, že po operaci i časných stadií rakoviny prostaty trpí až 75 % mužů impotencí a až 30 % inkontinencí. Dalším negativním faktorem spojeným s operací je vysoké procento recidivy; u časných stádií je to 10 %, u ostatních stádií karcinomu prostaty se riziko po operativním zákroku zvyšuje až na 30 %.

 „Lze konstatovat, že starší a dnes běžně používané metody léčby, mezi které se řadí operace a fotonové ozařování, již dosáhly svého maxima. Přesto, že se jedná o dobré léčebné metody, nepředpokládá se výrazné zlepšení dosahovaných výsledků,“ dodává primář Kubeš.

Výhody protonové léčby spočívají nejen v její samotné úspěšnosti a minimalizaci vedlejších účinků, ale i v malé časové náročnosti a v tom, že léčba probíhá ambulantně. Zatímco fotonové ozařování trvá až 30 dní, protonová léčba onemocnění v časném stádiu zabere pouhých 5 dnů.

„Mohu s veškerou vážností říci, že zkušenosti a nejmodernější technologie nám dávají možnost udělat pro nemocné s rakovinou maximum.  Naše výsledky jsou víc než dobrou zprávou pro pacienty i pro plátce zdravotní péče. Jsem hrdý na tým Protonového centra, jehož práce výrazně posunula hranice možností léčby rakoviny prostaty i ve světovém měřítku,“ uzavírá jednatel a zakladatel Proton Therapy Czech Václav Laštovka.

 

Anna Lukešová,

Manažerka oddělení PR, marketingu PTC

anna.lukesova@ptc.cz

731 151 382, 777 867 037

 

V Praze, 20. 11. 2017 


Publikováno: 23.11. 2017

Diagnózy, které léčíme


Objednat se
loading