Zdravotnictví a medicína – 18. 12. 2017

Jak se letos dařilo společnostem, které se podílí na fungování českého zdravotnictví? Jak hodnotí svou letošní úspěšnost a na co se připravují v roce příštím? Bilancují ředitelé a další zástupci vedení firem.

  1. Letošní rok byl pro českou ekonomiku velmi vydařený. Jak hodnotíte uplynulý rok ve vaší firmě?
  2. Co se vám v uplynulém roce nejvíce podařilo?
  3. Nemělo by se, jak se říká, usnout na vavřínech. Jaké výzvy vás tedy čekají v příštím roce?

Václav Laštovka, jednatel Proton Therapy Centra

1. Vzhledem k tomu, že smyslem naší práce jsou vyléčení pacienti, hodnotím uplynulý rok jako velice dobrý. Nejenže se u nás zvýšil počet úspěšně léčených pacientů, ale zahájili jsme rovněž léčbu nových diagnóz. Jako příklad bych rád uvedl karcinom prsu. Naše služby – stejně jako nemoci – neuznávají geografické hranice. V současné době se u nás léčí pacienti z 25 zemí světa! Mohu bez nadsázky říci, že vše je podřízeno požadavkům našich klientů, to znamená zajištění maxima pro dosáhnutí léčebného výsledku a vysoké kvality námi poskytovaných služeb. Naše úspěchy na mezinárodní úrovni reprezentují dosažené výsledky léčby a také skutečnost, že naše postupy přebírají ostatní protonová centra ve světě. Spolupracujeme například s mezinárodní odbornou společností ILROG na tvorbě léčebných doporučení pro protonovou terapii v léčbě lymfomů. Naším hlavním cílem je zpřístupnění léčby českým pacientům. Tento cíl se nám daří plnit. Receptem je vzájemné propojení našich odborníků v multidisciplinárních týmech s kolegy z onkologických center, čímž je zajištěna komplexní péče o pacienty. Nic z toho, čeho jsme v letošním roce dosáhli, bychom nezvládli bez našich zaměstnanců a kolegů z onkologických center, a proto jim patří za jejich práci obrovský dík.

2. Je toho mnoho, z čeho mohu vybírat, ale chtěl bych vyzdvihnout, že díky dlouhodobému sběru a hodnocení dat dnes můžeme měřit kvalitu námi poskytované zdravotní péče, a deklarovat tak účinnost a výhodnost protonové terapie. To jsou zásadní kritéria, která nám umožňují jak dosahovat nejlepších léčebných výsledků, tak úspěšně rozvíjet spolupráci s tuzemskými a zahraničními zdravotními pojišťovnami. Jednou z našich nových zahraničních partnerských pojišťoven se nedávno stala britská zdravotní pojišťovna Bupa. Je pro nás velkým uznáním, že si ze všech protonových center ve světě vybrala právě nás a že dalších 16 miliónů klientů bude v případě potřeby moci využívat naše služby.

3. V roce 2012 jsme se zařadili mezi první tři centra na světě, která začala používat nejmodernější protonovou technologii. Dříve jsme mohli říci, že jsme předběhli dobu, dnes děláme maximum, aby doba nepředběhla nás. Podle světových analýz se připravuje více než 300 protonových ozařoven. Zahájili jsme proto program v oblasti výzkumu a inovací, jenž povede ke zvýšení účinnosti léčby rakoviny. Jsme tedy na dobré cestě dostát našemu krédu – zpřístupnit protonovou léčbu všem, kteří ji potřebují.

Celý článek k nahlédnutí zde

 


Publikováno: 20.12. 2017

Diagnózy, které léčíme


Objednat se
loading