Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.

Novinky

TISKOVÁ ZPRÁVA
2. 10. 2018

Protonová léčba rakoviny prostaty zachovává podmínky pro aktivní intimní život

Protonová léčba rakoviny prostaty zachovává podmínky pro aktivní intimní život

Praha, 1. října 2018 – Rakovina prostaty ohrožuje jen v České republice ročně až 7000 mužů ve věkové kategorii od 40 let. Protonová terapie minimalizuje riziko vzniku inkontinence a ztrátu potence, tedy nejčastější vedlejší nežádoucí účinky při invazivní léčbě rakoviny prostaty. Analýza prokázala, že léčba protonem cílí přímo na nádor a výrazně snižuje poškození okolních zdravých tkání. Dlouhodobé výsledky ukazují, že protony umožňují zachovat podmínky pro normální sexuální život i po rakovině prostaty.
 

Nová analýza výsledků péče, kterou zpracovala společnost VALUE OUTCOMES, jednoznačně prokazuje, že protonová terapie je přesná a vysoce efektivní léčba rakoviny prostaty, která minimalizuje vedlejší účinky ozařování. Analýza hodnotila data skupiny 557 pacientů s rakovinou prostaty, z nichž byla u 245 nemocných diagnostikována rakovina nízkého rizika a 312 z nich mělo nádor středního rizika recidivy. Tito muži prošli protonovou terapií a jejich průměrný věk při nástupu do léčby byl 64,4 let.
 
U pacientů byla sledována hladina PSA (prostatického specifického genu), jehož zvýšená hladina většinou signalizuje přítomnost rakoviny v těle. Rozbory krve u sledovaných pacientů ukázaly, že hladina tohoto genu v průběhu protonové léčby systematicky klesala až k hodnotám zdravého člověka, které byly naměřeny po ukončení léčby.
 
Zmiňovaná skupina pacientů byla sledována také v souvislosti s akutní a pozdní toxicitou léčby, tedy se vznikem vedlejších nežádoucích účinků záření. V průběhu 90 dní po ozařování se u většiny mužů objevily jen mírné nebo žádné vedlejší nežádoucí účinky a jen u zlomku testovaných byly zpozorovány vyšší nežádoucí účinky. Po 6 měsících od skončení léčby se vyskytly nežádoucí účinky pouze 4-5% pacientů.
 
Intimní život není u protonové léčby v ohrožení
 
Při léčbě rakoviny prostaty je pozornost věnována také sexuální a erektilní dysfunkci, která je velmi častým nežádoucím projevem radioterapie. Z hlediska psychického stavu pacientů patří trvalá impotence, potíže s dosažením a udržením erekce, jako následek ozáření, k významné komplikaci. U protonové terapie jsou tyto poruchy minimální.
 
Z porovnání akutních nežádoucích účinků léčby v Protonovém centru s akutními nežádoucími účinky fotonové léčby IMRT (Intensity-Modulated Radiation Therapy) ze studie Fang et al. (1) vyplývá, že protonová terapie má podstatně méně závažných nežádoucích účinků na močový i trávicí systém oproti fotonové léčbě.
 
Na základě výše uvedených výsledků můžeme doložit, že protonová terapie je přesná a efektivní léčba rakoviny prostaty. Dlouhodobě hodnocená data jednoznačně prokazují, že upřednostňování protonové radioterapie před ostatními léčebnými metodami je odůvodněné. Léčba umožňuje ozářit pouze nádor, šetří zdravé orgány a tkáně v jeho okolí a tím u většiny pacientů výrazně snižuje akutní i pozdní nežádoucí účinky terapie.


(1) FANG, Penny, Rosemarie MICK, Curtiland DEVILLE, et al. A case-matched study of toxicity outcomes after proton therapy and intensity-modulated radiation therapy for prostate cancer. Cancer, 2015, 121 (7): 1118-1127 [cit. 2015-12-02]. DO1: 10-1002/ener.29148. ISSN 0008543x.

2. 10. 2018 | TISKOVÁ ZPRÁVA | PROTON THERAPY CENTER Zpět
Více informací o o souborech cookies naleznete zde