Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.

Novinky

15. 11. 2018

Rozhovor s MUDr. Josefem Kvěchem o rakovině plic

Rozhovor s MUDr. Josefem Kvěchem o rakovině plic

V souvislosti s Mezinárodním nekuřáckým dnem jsme se zeptali MUDr. Josefa Kvěcha na příčiny vzniku, prevenci a léčbu rakoviny plic, který je v České republice nejčastější nádorové onemocnění plic.

Je pravda, že je rakovina plic nejčastějším nádorovým onemocněním plic?

Ano, je to pravda. V České republice je karcinom plic nejčastější nádorové onemocnění plic. Porovnáme-li zastoupení onemocnění s ohledem na pohlaví, tak u mužů je na prvním a u žen na třetím místě.

Existují různé typy karcinomu plic?

Hlavní rozdělení karcinomu plic je na malobuněčný a nemalobuněčný karcinom. Rozlišují se podle biologických vlastností a léčebných postupů, protože u každého typu karcinomu je vhodná jiná léčba.  

Pro jaký typ nádoru je vhodná protonová terapie?

Protonová léčba je vhodná pro druhý uvedený typ, tedy pro nemalobuněčný karcinom plic, který tvoří více než 75 % ze všech plicních nádorů. Tento typ nádoru obvykle roste pomaleji, a proto se často volí chirurgické odstranění a ozařování. V případě ozařování karcinomu plic je maximálně žádoucí redukovat dávky na zdravou plíci, srdeční sval, chlopně a koronární arterie, což protonová terapie umožňuje.

Na čem závisí využití protonů? Podle čeho lékaři rozhodují?

Protonová terapie v případě nemalobuněčného karcinomu plic závisí nejen na rozsahu onemocnění, ale i na aktuálním celkovém stavu pacienta a také na tom, zda má nějaká další přidružená onemocnění. Konečná volba léčebné strategie je zvolena na základě rozhodnutí lékařů, kteří spolupracují v rámci multidisciplinárního týmu.

Je možné rakovině plic zabránit?

Největší vliv a nejčastější příčinou vzniku rakoviny plic je kouření. Statistiky uvádějí, že vystavení tabákovému kouři může za vznik onemocnění ve více než 80 % případů. Podstatným doporučením, a tedy i prevencí, je nezačínat, případně přestat kouřit a vyhýbat se zakouřenému prostředí. Předcházet rakovině plic můžeme i tím, že se vyhneme dalším rizikovým faktorům, které mohou onemocnění vyvolat, jako je například vystavení vlivu radonu nebo azbestu. V  neposlední řadě jsou na vině také genetické faktory.

Co byste chtěl u příležitosti Mezinárodního nekuřáckého dne vzkázat?

Zaměřil bych se hlavně na prevenci, na to, co každý můžeme udělat sám pro sebe, ale také pro své blízké. Kuřáci by rozhodně měli přestat s touto závislostí, protože každý den, kdy nebudou kouřit, sníží riziko vzniku nejen plicních, ale i srdečních a dalších onemocnění. Zároveň tím nebudou vystavovat své blízké tabákovému kouři a tím je ohrožovat.

15. 11. 2018 | PTC Zpět
Více informací o o souborech cookies naleznete zde