Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.

Novinky

20. 11. 2018

Zpřístupnění protonové terapie je společný cíl lékařů PTC a jejich slovenských kolegů

Zpřístupnění protonové terapie je společný cíl lékařů PTC a jejich slovenských kolegů

Lékaři Protonového centra v Praze připravili pro kolegy ze Slovenska dvoudenní konferenci, v rámci které si slovenští specialisté prohloubili své znalosti o protonové léčbě, seznámili se s postupy, s její účinností, jaké nabízí benefity, u kterých diagnóz je vhodná a jak indikovat pacienta k léčbě.

Lékaři, radiační onkologové a kliničtí fyzici z Protonového centra připravili dvoudenní konferenci pro slovenské kolegy z Bratislavy, Prešova a Rožumberoku. Konference měla za cíl především seznámit účastníky s protonovou léčbou jako takovou, představit její výhody, účinnost a dosahované výsledky. Součástí konference byly semináře, které se věnovaly jednotlivým diagnózám, které v Protonovém centru léčíme. Zároveň se lékaři dozvěděli jakým způsobem indikovat pacienty k léčbě.

V průběhu prvního dne byla prezentována protonová léčba u nádorů zažívacího traktu, maligních lymfomů a nádorů prostaty. Představena byla metoda hlubokého řízeného nádechu, která je využívaná při ozařování takových nádorů, jejichž poloha je ovlivněná pohyby při dýchání. Po seminářích následovala prohlídka nejen technologického zázemí, ozařoven, ale i celého protonového centra. Druhý den byl zahájen prezentací protonové léčby u nádorů dětského věku. Následovaly další semináře věnované ostatním léčeným diagnózám, jako jsou nádory prsu, plic, nádory hlavy a krku a také nádory mozku a CNS.

Dvoudenní seminář slovenští radiační onkologové vnímali jako skvělou příležitost vyměnit si zkušenosti ze svých odborností, konzultovat konkrétní onemocnění u svých pacientů a prakticky se naučit jak indikovat protonovou terapii v rámci jednotlivých diagnóz. Oceňovali moderní technologii tužkového skenování, odbornost lékařů i dalších specialistů centra a jejich vstřícný přístup a ochotu. Protonová terapie je podle nich vhodná metoda pro slovenské onkologické pacienty, kteří zatím nemají možnost léčit se touto metodou na Slovensku. Velkou výhodu vidí především v dávkové distribuci a ve snížení vedlejších nežádoucích účinků léčby. 

20. 11. 2018 | PTC Zpět
Více informací o o souborech cookies naleznete zde