banner

Protonové centrum v Praze vám nabízí diagnostická vyšetření MR a PET/CT s krátkými čekacími lhůtami na nejmodernějších přístrojích a to nejen pro onkologické pacienty. Na vyšetření se můžete objednat také s žádankou od Vašeho lékaře na vyšetření kolene nebo páteře atd. Nabízíme vyšetření pomocí magnetické rezonance (MR), pozitronové emisní tomografie v kombinaci s počítačovou tomografií (PET/CT).

Jak se co nejrychleji objednat na MR?

Lékařem vyplněnou a podepsanou žádanku včetně Vašeho telefonního čísla nám zašlete na: zadanky@ptc.cz

Pracoviště napsané v žádance není závazné. Klidně přijďte k nám!

 

Co budete pro diagnostické vyšetření potřebovat?

 • Lékařem potvrzenou žádanku,
 • kartičku pojišťovny
 • a občanský průkaz.

Veškeré výkony jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.

 

Poskytujeme tato MR vyšetření:

MR mozku, MR krku, MR hrudníku, MR břicha a pánve, MR C, Th a L páteře, MR kloubů, MR prsů, MR spektroskopie prostaty.

Tady najdete formulář žádanky MR vyšetření:

Žádanka na MR vyšetření v PDF formátu

Informovaný souhlas

RADIODIAGNOSTIKA

Oddělení radiodiagnostiky PTC pod vedením MUDr. Daniela Kliky disponuje nejmodernějšími přístroji od společnosti GE a může poskytnout:

MR VYŠETŘENÍ:

 • MR zobrazení hlavy, končetin, kloubů, jednoho úseku páteře (C, Th, nebo L)
 • MR zobrazení krku, hrudníku, břicha, pánve (včetně scrota a mammy)
 • MR angiografie
 • MR spektroskopie

Přístroj pro magnetickou rezonanci (MR) (Signa HDXT 1.5T firmy GE) je využíván pro zobrazení hlavy, angiografie mozku, spektroskopie mozku, neurodegenerativních onemocnění, epilepsie. MR vyšetření kloubů, páteře, měkkých tkání, pánve, hrudníku, břicha, možnost provedení MR cholangiopankreatikografie – zobrazení žlučových a pankreatických cest bez endoskopického zásahu. Cívka na mamografické vyšetření i dynamickým vyšetřením ložisek v prsech, pomocí křivky sycení ložisek lze rozlišit benigní a maligní léze. Spektroskopické vyšetření prostaty pomocí rektální cívky, spektroskopie může pomoci v rozlišení benigní hyperplazie od maligních ložisek v prostatě.

Především se zaměřujeme na vyšetřování onkologicky nemocných,  u nichž by objednací doba na screeningové vyšetření na MR ve spádovém zařízení přesáhla objednací dobu tří týdnů. Jsme schopni provádět vyšetření i u dalších nemocných, kteří by byli nespokojeni s délkou objednací doby.

MR vyšetření prsů je čím dál více využívána pro lepší zobrazení ložiskových lézí prsů.

MR vyšetření by měly podstoupit především ženy se zvýšeným rizikem výskytu karcinomu prsu, tzn. ženy, jejichž matka nebo babička měly rakovinu prsu, mají genetickou predispozici, jsou po ozáření hrudníku nebo mediastina před 30 a více lety nebo jsou sledovány pro nezhoubný nádor prsu.

MR prsů umožňuje lepší zjištění rozsahu nádoru před operací či ozářením. Vyšetření mohou podstupovat ženy, které mají prsní implantáty a u kterých ultrazvuk neposkytl dostatečné informace a ženy po kosmetických výkonech. Vyšetření také poskytuje informaci o reakci na léčbu zářením či chemoterapií a slouží k dalšímu monitoringu v případě hrozící recidivy. Vyšetření by se mělo provádět u pacientek se zvětšenými uzlinami v axilách (podpaží), kde není známý primární zdroj a u nemocných s podezřením na nádor z provedené mamografie. Dynamické sekvence pomáhají k odlišení maligních a benigních lézí podle typu sycení těchto lézí.

K dispozici je také ultrazvuk (Logiq S8 firmy GE), který slouží k vyšetření celého těla. V individuálních případech.

 

NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA – PET/CT

 

Jak se objednat na PET/CT

 

Informace pro lékaře – máte několik možností:

 1. Pošlete nám, prosíme vyplněnou  žádanku na PET/CT vyšetření (PDF)
 2. Zavolejte na číslo 222 999 046
 3. Vyplněnou žádanku máte možnost také poslat naskenovanou na e-mail zadanky@ptc.cz nebo faxem na 222 999 071

 

Tým oddělení nukleární medicíny pod vedením MUDr. Lucie Kaliské, PhD., FEBNM nabízí vyšetření, pomocí jedné z nejpřesnějších zobrazovacích metod pomocí PET/CT, přístrojem od společnosti GE Healthcare a nabízí tyto typy vyšetření:

 • PET/CT trupu s FDG (fluorodeoxyglukóza) a i.v. nebo p.o. kontrastní látkou
 • PET/CT cílené vyšetření s FDG (se zaměřením na plíce a ORL oblast)
 • PET/CT trupu s FCh (fluorocholin)
 • PET/CT skeletu s NaF (natrium fluorid)
 • PET/CT mozku s FDG
 • PETCT mozku s FLT (fluorothymidin)
 • PET/CT pro plánování radioterapie

 

Informace pro pacienta:

Pro diagnostické vyšetření budete potřebovat lékařem potvrzenou žádanku. Může se stát, že žádanku lékař vypíše na některé konkrétní diagnostické pracoviště. Pracoviště napsané v žádance není závazné. Klidně přijďte k nám!

Lékařem podepsanou žádanku přinesete osobně, nebo ji můžete naskenovat  a odeslat na: zadanky@ptc.cz

 

Informovaný souhlas

 

Informace o zobrazovací modalitě PET/CT

PET/CT je v Protonovém centru součástí uceleného systému diagnostiky (CT, MR, USG), což nabízí pacientům možnost komplexního vyšetření v jednom zařízení, ale zároveň i dostupnost specializovaných vyšetření. Zárukou kvalitně provedených vyšetření je tým specialistů s dlouholetými zkušenostmi z oblasti nukleární medicíny, radiodiagnostiky a radiační fyziky. Díky úzké spolupráci s ARO oddělením jsme schopni zajistit kvalitní vyšetření dětských pacientů, ale i dospělých pacientů se specifickými problémy (klaustrofobie).

PET/CT vyšetření patří v rámci zobrazovacích metod k nejmodernějším. Kombinuje výhody metabolického vyšetření (PET) a strukturálního zobrazení (CT) – jedná se o tzv. hybridní zobrazení. Díky tomu umožňuje určit přesnou anatomickou lokalizaci patologického nálezu a zároveň objasnit nejasné strukturální změny. Tím se významně zvyšuje výtěžnost obou metod. Současné provedení obou vyšetření zjednodušuje mnohdy zdlouhavý, pro pacienty náročný vyšetřovací proces.

Metoda se uplatňuje v diagnostice zánětlivých, resp. autoimunitních onemocnění, v neurologii a v kardiologii, ale nejčastěji je využívána v onkologii – u pacientů s podezřením na nádorové onemocnění, nebo s již potvrzeným nádorovým onemocněním. V tomto případě se vyšetření provádí před zahájením léčby, jako kontrola po provedené léčbě a cíleně pro plánování radioterapie.

Velmi důležitá je úloha PET/CT zejména ve stanovení rozsahu nádorového onemocnění; na základě tohoto vyšetření dochází ke změně léčebného postupu až ve 25 % případů. Tím se sníží zátěž pacienta náročnou léčbou. Správné určení léčby pak může zlepšit stav pacienta a nezhoršit kvalitu jeho života, navíc se sníží i náklady na léčbu.

Princip metody umožňuje zachytit funkční metabolické změny, které předcházejí změnám strukturálním. Lze tedy mnohdy odhalit progresi onemocnění dříve než při použití standardních vyšetřovacích metod a zahájit adekvátní léčbu.

Velkým přínosem je využití této modality pro účely plánování léčby protonovým svazkem, kdy umožní upřesnění ozařované oblasti. Spojením maximálně přesných zobrazovacích metod s moderní formou léčby onkologických pacientů poskytuje Protonové centrum velmi nadstandardní rozsah poskytované péče. Lékaři získají ucelenou informaci o rozsahu a umístění nádoru a mohou tak velmi individuálně a přesně indikovat protonovou terapii u vybraných druhů nádorů s využitím všech předností této léčebné metody.

Celosvětově je dnes zhruba 95 % všech PET vyšetřených z důvodů onkologické diagnózy. Do budoucna se očekává nárůst zejména neurologické a kardiologické problematiky a využití širšího spektra pozitronových radiofarmak.

 

Jak se nejrychleji dostanu k léčbě?

OBJEDNEJTE SE NA KONZULTACI ZDARMA

Diagnózy, které léčíme


Objednat se
loading