banner

Protonová léčba je pro rakovinu hlavy a krku tím nejlepším řešením, pokud je pacientovi indikovaná radioterapie. Díky vynikajícím výsledkům léčby jsou protony preferovanou volbou lékařů i pacientů. Nejdůležitější je přijít k nám včas, zbytek již vyřešíme společně.

Protonová terapie je nejmodernější a nejšetrnější léčba rakoviny, která dokáže minimalizovat vedlejší účinky. Oproti běžnému ozařování prokazatelně ochrání Vaše smysly – zrak, sluch i chuť. Chrání neurokognitivní funkce – intelekt, paměť, rychlost myšlení. Pojišťovny protonovou léčbu hradí, pokud je součástí indikace z PTC i doporučení z Komplexního onkologického centra (KOC).

Níže naleznete důležité informace a fakta o léčbě. Neváhejte a objednejte se k nám včas, společně nalezneme nejlepší řešení.

 

Nádory v oblasti hlavy a krku jsou vzhledem k uložení nádoru vážným onemocněním. V České republice je zjištěno zhruba 2 500 nových případů za rok. Šance na vyléčení se výrazně liší pro jednotlivé typy a stádia onemocnění.

Protonová terapie je dnes velkou šancí zejména pro pacienty s dosud velmi těžko léčitelnými nádory uloženými v blízkosti zdravých tkání (zrakový nerv, sítnice, zrakové chiasma, mozkový kmen, mícha). Protonová terapie nabízí zcela novou šanci na vyléčení nádorů spodiny lebeční, vedlejších dutin nosních a dalších nádorů v oblasti hlavy a krku. Konkrétně: nádory slinných žláz, hltanu, nosohltanu, krčních mandlí.

O své léčbě máte právo spolurozhodovat se svým lékařem

Pro správné rozhodnutí jsou důležité informace o výsledcích léčby. Nesmíte zapomenout, že rozhodnutí, které učiníte společně s Vaším lékařem, podstatně ovlivní Váš další život. Naši lékaři i celý tým PTC jsou připraveni zodpovědět všechny Vaše otázky spojené s  PROTONOVOU LÉČBOU. Neváhejte nás ihned kontaktovat. Pouhým srovnáním výhod a rizik obecně spojených s léčbou běžným a protonovým ozařováním, dojdete k závěru, že protonová léčba zvyšuje šance pacienta na vyléčení bez zbytečných vedlejších účinků a komplikací spojených s běžným ozařováním.

Rozhodnutí o způsobu léčby můžete ovlivnit. Udělejte první krok, kontaktujte nás pro posouzení, zda je pro Vás protonová léčba vhodná. Neváhejte a kontaktujte nás.

Priorita, zajištění ochrany zdravých orgánů.

Srovnání protonové a klasické fotonové radioterapie dává jednoznačnou odpověď, co jsou hlavní výhody moderní léčby. Protonová léčba, která umožňuje dosažení vysoké a precizně cílené dávky záření do nádoru s milimetrovou přesností, zvyšuje šanci na vyléčení pacienta. Dosahuje vyšší účinnosti, menšího poškození zdravých tkání, snížení počtu vedlejších účinků, a tedy vyšší šanci se po léčbě rychleji zotavit a žít kvalitnější život.

Přidaná hodnota protonové terapie spočívá v tom, že šetří zdravé tkáně a tím:
snižuje riziko vzniku závažných polykacích obtíží a u většiny pacientů není nutno zavést k výživě sondu (trubička zavedená do žaludku potřebná k podání potravy a tekutin).

minimalizuje riziko poruchy sluchu i zraku, protože protony umožňují snížit nežádoucí ozáření v oblasti vnitřního ucha a očních nervů.

– nedochází ani k poruchám paměti, pozornosti, rychlosti myšlení, schopnosti chápat informace nebo k problémům s řečí, neboť nedochází k ozáření mozkové tkáně.

Protonová léčba má nižší rizika než běžné fotonové ozařování

Současná konvenční fotonová radioterapie pro zhoubné nádory hlavy a krku patří mezi jeden z vůbec nejvíce toxických režimů v onkologii. Ve srovnání s běžně užívanou fotonovou léčbou umožňuje léčba protonová, a zejména pak technika tužkového skenování, aplikovat vyšší dávky záření přímo do nádoru a zároveň tuto dávku lépe ohraničit a ochránit tak zdravé tkáně. Proto je tato technika vysoce přínosná i pro komplikované nádory hlavy a krku.

Pacienti s pokročilým onemocněním vykazují nejvyšší riziko vzniku akutních i pozdních poradiačních komplikací. Tyto komplikace vznikají ve větší míře u fotonové terapie, protože dochází k ozáření velkého objemu zdravých tkání v této senzitivní oblasti.

Základem úspěšné léčby je přijít včas. Díky protonové léčbě si navíc můžete zachovat zrak, sluch i chuť. Díky přesnosti protonového paprsku máte i vyšší šanci na vyléčení. Protony totiž dokáží zacílit pouze do nádoru a přesně rozložit dávku záření potřebnou ke zničení nádoru.

Jak protonová léčba funguje

Nekompromisně přesné zacílení = lepší rozložení dávky.  Toto přesné rozložení dávky má jméno: tužkové skenování neboli Pencil Beam Scanning (PBS) a představuje v současnosti nejmodernější technologii léčby protonovou terapií. Tužkové skenování – Pencil Beam Scanning (PBS) funguje tak, že ozařuje vždy jen určitou vymezenou oblast. Opakovaným precizním zářením zacíleným s milimetrovou přesností přímo na nádorové ložisko tak PBS zničí nádorové buňky. Zachová je zdravé. To platí i o tkáních ve směru paprsku před nádorem, které jsou ozářeny jen minimálně.

Pokud bychom měli PBS k něčemu připodobnit, představte si své soustředění a přepečlivost, když dostanete úkol vymalovat pastelkou na papíře určitý objekt. Například kruh. Vždy se budete důsledně snažit nepřetáhnout jeho hranice. Tak funguje i PBS. U něj navíc máte 100% jistotu, že „vymaluje“ jen to, co je potřeba. I proto jsou nežádoucí účinky při protonové léčbě naprosto minimální.

V případě léčby nádorů hlavy a krku dokáže protonová léčba snížit dávku na míchu až o 80 %, na polykací cesty dokáže snížit dávku až o 50 %. Dokonce dokáže snížit dávku na mozkový kmen a nervové struktury mozku až na nulu.

Co říká o léčbě náš lékař.

MUDr. Jiří Kubeš PhD., primář a specialista protonové léčby

Mezi odborníky panuje názor, že právě nádory ORL oblasti tedy hlavy a krku jsou diagnózami, u kterých je přínos protonové radioterapie velmi vysoký a počet pacientů bude nadále rychle narůstat.

Ve světě i u nás je stále více nemocných s nádory hlavy a krku léčeno touto metodou. Důvodem jsou významně nižší dávky záření aplikované na zdravé tkáně a orgány, oproti běžné (fotonové) radioterapii, a z toho plynoucí redukce akutních i pozdních nežádoucích účinků.

Příběh našeho pacienta.

Michal N. – příušní žláza

Když byl Michal po operaci nádoru na příušní žláze odeslán na ozařování, vzpomněl si, že slyšel o protonové léčbě. Okamžitě zasedl k internetu a vyhledal si konkrétní informace o rozdílech mezi protonovým ozařováním a tím běžným, kam měl být poslán. Když zmínil proton před svojí onkoložkou, vymlouvala mu to. Prý mu běžným standardním ozařováním poskytne stejnou péči. Michal se ale směje, že byl připraven: „Věděl jsem všechno, rizika zasažení zdravých tkání i místa, kde by mě to v hlavě muselo zasáhnout, věděl jsem o přesnosti protonového paprsku i o tom, že potřebnou dávku energie dokáže uvolnit přesně v cíli, který lékaři označí. A pak jsem se zeptal, jakou léčbu by paní doktorka vybrala, kdyby šlo o jejího syna, od této chvíle jsme se o protonové léčbě bavili naprosto na rovinu, paní doktorka připustila, že má výhody a že skutečně u nádorů v hlavě jsou ty benefity velké.“

Co přesně znamená minimalizace rizik v případě nádoru hlavy a krku?

Protonová terapie:

 • umí doručit potřebnou léčebnou dávku do nádoru a zároveň snížit dávku záření na mozkový kmen, chiasma opticum a optický nerv
 • redukuje dávky na střední a vnitřní ucho, sníží či vyloučí riziko ztráty sluchu, zejména v oblasti vysokých frekvencí
 • snižuje dávky na struktury polykacích cest a tím se sníží pravděpodobnost polykacích obtíží včetně nutnosti zavést výživu pomocí sondy tzv. PEG
 • může být prováděna jednostranně, tím se vyloučí záření na struktury na opačné straně krku (polykací svaly, slinné žlázy, vnitřní ucho apod.) a zůstanou zachovány funkce těchto struktur.

         

 

 

 

 

Ke zničení nádoru je potřeba vždy dostatečná dávka záření. Protonový paprsek dokáže precizně zacílit přímo do nádoru, kde předá potřebnou energii k jeho zničení, za něj už další záření neprochází. Tkáně a orgány za nádorem tak zůstanou uchráněny.

V případě běžného ozařování se musí hledat kompromis. Proč? Protože vysoká dávka záření do nádoru znamená zároveň vyšší ozáření zdravých tkání v jeho okolí. To pak může vést ke komplikacím a vzniku nežádoucích účinků.  Jsou stanoveny tzv. limitní dávky záření na jednotlivé orgány a běžné ozařování musí volit kompromis mezi nutnou dávkou potřebnou na zničení nádoru a rizikem poškození zdravých orgánů.

 

Ve srovnání s běžným (fotonovým) ozařováním je PROTONOVÁ LÉČBA BEZPEČNĚJŠÍ a ÚČINNĚJŠÍ. Cílem ozařování je zničení nádoru za současné ochrany zdravých tkání. To protonová léčba na rozdíl od běžně používaného ozařování dokáže. Běžné ozařování vždy zasáhne i část zdravé tkáně v jeho okolí, kde není ozáření žádoucí.

Pro bezpečnost ozáření byly stanoveny tzv. „limitní dávky“ na okolní (kritické orgány). I dodržení limitních dávek může být spojeno s rizikem vzniku nežádoucích účinků. Příslušné riziko roste s časem, tedy čím déle pacient po ozáření žije, tím je vyšší i pravděpodobnost vzniku nežádoucího účinku. Limitní dávka totiž bezpečnou vždy být nemusí.

K vyloučení rizika existuje i bezpečnější a dostupná protonová léčba.

Rozdíl najdete pouhým okem na grafice ozařovacích plánů.

 

Cílem léčby je dopravit potřebnou dávku záření do nádoru (100 %).  Stejně důležité je však neozářit okolní zdravé tkáně a orgány. Tento předpoklad splňuje protonová léčba, která chrání oči, mozkový kmen, slinné žlázy a další důležité orgány. Běžné ozařování je však zasáhne, a pacientovi tak hrozí nepříjemné komplikace.

Léčba je ambulantní, bezbolestná a bez nutnosti hospitalizace.

Klíčovým a zásadním pro úspěch léčby je její přesné plánování. Náš tým klinických fyziků a lékařů připraví každému pacientovi na míru ozařovací plán. Na ozařování budete docházet v přesně stanovených dnech a čase, který bude rezervován pouze pro Vás. Samotné ozařování trvá několik minut. Celkový čas, který u nás v centru strávíte, obvykle nepřekročí hodinu.

 

Jak léčba probíhá

Nejdůležitějším krokem je objednat se a nechat se vyšetřit našimi lékaři. Zkušení odborníci posoudí Váš zdravotní stav a navrhnou ten nejlepší postup.
Vstupní vyšetření je bezplatné, stačí se objednat na 222 999 000 nebo prostřednictvím kontaktního formuláře .

Všechny potřebné přístroje k přesnému stanovení diagnózy máme k dispozici pod jednou střechou a všechna vyšetření tak podstoupíte bez čekání.Garantujeme špičkovou kvalitu léčby. Využíváme tu nejmodernější diagnostiku v podobě počítačové tomografie (CT), magnetické rezonance (MR) a pozitronové emisní tomografie v kombinaci s počítačovou tomografií (PET/CT).

Ještě před samotným zahájením plánování je třeba určit vhodnou polohu, ve které budete ozařován, a zajistit, že tato poloha bude reprodukovatelná, tedy stejná pro každé ozáření. K tomu slouží takzvané fixační pomůcky. Používáme termoplastové masky, které se po mírném zahřátí přesně vytvarují. Tato maska je použita pro zafixování tak, aby zacílení nádoru bylo nejpřesnější.

Na základě všech vyšetření je určena přesná lokalizace nádoru. Abychom využili prokazatelné a jednoznačné výhody protonové léčby, tedy možnosti dokonale zacílit paprsek, který ochrání zdravé tkáně a zvýší účinnost léčby, naši experti z oddělení klinické fyziky společně s lékaři připraví Vaše podrobné ozařovací plány. K tomu potřebují tři až pět dnů – výsledkem je detailní popis vlastní léčby, který určuje, z jakých směrů a jakou intenzitou bude paprsek nádor ozařovat.

Samotná léčba probíhá ambulantně, kdy docházíte do Protonového centra na pravidelné návštěvy. Před každým ozařováním pečlivě překontrolujeme Vaši polohu, ověříme ozařovací plány a veškerá související data, podle nichž se celé ozařování řídí (tzv. verifikace). Minimálně jednou týdně absolvujete konzultaci s lékařem, který s Vámi probere průběh léčby a zkontroluje Váš zdravotní stav.

Protonová léčba je ve světě stále více uznávanou a preferovanou metodou. Výhody jsou zřejmé, a proto se otevírají a plánují stále nová a nová centra. V současnosti je otevřeno 74 center, 42 je těsně před otevřením a další desítky jsou jich naplánovány. Vizionářsky by se tedy dalo s poměrně velkou mírou pravděpodobnosti říci, že v budoucnu ozařování protony nahradí nyní běžné ozařování.

Výsledky a zkušenosti světových protonových center i naše jednoznačně potvrzují, že protonová terapie otevírá zcela nové možnosti terapie nádorů hlavy a krku a nabízí pacientům šanci na úplné vyléčení. Protonová léčba dokáže dodat co nejvyšší dávku záření do nádoru a k tomu navíc bezpečně a bez rizika pro okolní tkáně. Přidaná hodnota protonové terapie oproti běžné (fotonové) je právě v tom, že šetří zdravé tkáně v okolí nádoru. Díky tomu chrání neurokognitivní funkce (intelekt, paměť, rychlost myšlení), správné polykací funkce, zrak, sluch a řeč.

Víte že?

Diagnózy hlavy a krku jsou k léčbě protonovou terapií doporučeny jak světovými autoritami, například ASTRO (American Society for Therapeutic Radiology and Oncology), tak i českou odbornou SROBF (Společnost radiační onkologie biologie a fyziky). Protonová léčba nabízí zcela novou šanci na vyléčení, dokonce i pacientům s dosud velmi špatně léčitelnými nádory uloženými v blízkosti zdravých tkání a s omezenou tolerancí k záření (zrakový nerv, sítnice, zrakové chiasma, mozkový kmen, mícha).

Lze ji aplikovat jako radikální terapii pro lokalizované nebo lokálně pokročilé nádory vedlejších dutin nosních, nosohltanu a slinných žláz a adjuvantní nebo salvage radioterapii po operaci.

Protonová léčba je léčbou hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a je uvedena i ve Vyhlášce MZ ČR. Protonové centrum (PTC) má uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami včetně největší zdravotní pojišťovny VZP ČR. Pojišťovny PROTONOVOU LÉČBU hradí, pokud je součástí indikace z PTC i doporučení z Komplexního onkologického centra (KOC). S veškerou administrativou a formalitami Vám pomůžeme. Léčbu si i bez doporučení KOC může klient uhradit sám.

Cesta k úhradě léčby pro českého pacienta krok za krokem:

 • Lékaři PTC, kteří mají jako jediní v ČR praktické zkušenosti s protonovým i standardním (fotonovým) ozařováním, posoudí vhodnost protonové radioterapie.
 • PTC zpracuje všechny potřebné odborné podklady potvrzující benefit protonové léčby.
 • PTC kontaktuje KOC s žádostí o doporučení léčby pomocí protonové radioterapie.
 • V případě, že KOC léčbu doporučí, PTC zašle žádost o úhradu pojišťovně.
 • V případě zamítnutí žádosti ze strany KOC nebo pojišťovny, společně zvážíme a navrhneme další postup, jak se k PROTONOVÉ LÉČBĚ dostat.

Cesta k úhradě léčby pro slovenského  krok za krokem:

Protonové centrum má uzavřenou smlouvu s pojišťovnou Dôvera, a proto klienti této pojišťovny mohou v případě smluvní diagnózy nastoupit protonovou léčbu prakticky okamžitě. Ostatní slovenské pojišťovny (VšZP a Union) protonovou léčbu též hradí na základě doporučení slovenského KOC a schválení revizního lékaře. My Vám rádi pomůžeme s veškerou administrativou.

Jak se nejrychleji dostanu k léčbě?

OBJEDNEJTE SE NA KONZULTACI ZDARMA

ikona

PTEJTE SE. Zvažte všechny možnosti léčby rakoviny, které má dnešní lékařská věda k dispozici.

Ptejte se sami sebe. Ptejte se svého lékaře.

 • Znám všechny možnosti léčby?
 • Informoval mě můj lékař o protonové léčbě?
 • Sdělil mi možné komplikace a rizika při operaci a standardním ozařování?
 • Mám dostatek informací pro správné rozhodnutí?

Máte právo na druhý názor.

V praxi to znamená, že se Váš onkolog jistě nebude zlobit, když se u nás zeptáte, jestli je pro Vás protonová léčba vhodná. Protože pokud je, tak se Vám v rámci možností dnešní lékařské vědy dostane nejlepší možné léčby. Léčby s minimem vedlejších účinků. Léčby se skutečně vynikajícími výsledky.

 

Diagnózy, které léčíme


Objednat se
loading