Jaká rizika přináší běžné ozařování?

V případě použití běžného (fotonového) ozařování je pacient vystaven nadměrnému ozáření zdravých tkání. Tím se vystavuje riziku pozdní a velmi pozdní toxicity. To znamená, že v budoucnu, dlouho po ukončení léčby, se často projevují důsledky nežádoucího ozáření zdravých tkání a orgánů – například poškození srdce, nebo plic, popřípadě vznik sekundárních nádorů.

 

CO ZVYŠUJE RIZIKO KOMPLIKACÍ V PŘÍPADĚ FOTONOVÉHO OZAŘOVÁNÍ?

  • Fotony neumožňují redukovat dávku na srdeční sval, chlopně a koronární tepny, což může být příčinou vzniku chlopenních vad, ischemické choroby srdeční a arytmií
  • Vyšší dávka fotonového ozáření plic v kombinaci s předcházejí chemoterapií a ozářením srdce způsobí kardiopulmonální problémy
  • Fotonové ozáření míchy v kombinaci s předešlou chemoterapií může vést i při dodržení tolerančních dávek ke vzniku myelopatie – poškození motoriky
  • Fotonové ozařování zatíží prsní žlázy, s možným následkem vyššího rizika vzniku sekundárních nádorů.

 

JAKÉ KOMPLIKACE JSOU SPOJENY S BĚŽNÝM OZAŘOVÁNÍM V PŘÍPADĚ LYMFOMOVÝCH ONEMOCNĚNÍ?

  • Vznik chlopenních vad, ischemické choroby srdeční a arytmií
  • Vznik postradiačního poškození plic
  • Možný výskyt sekundárních zhoubných nádorů – nádorů prsu a plic,
  • Riziko postradiační myelopatie (poškození motoriky)
  • Výskyt nausey, průjmu a celkové únavy

Víte že?

Speciálně v případě léčby lymfomů běžná fotonová terapie již dosáhla svých limitů a neskýtá možnosti pro snížení dávek na rizikové orgány, naopak v případě použití moderní IMRT fotonové radioterapie je zvýšené riziko vzniku sekundárních nádorů.

Jinými slovy, běžné ozařování již nemá prostor pro zlepšování výsledků a eliminaci výše uvedených rizik.

Diagnózy, které léčíme


Objednat se
loading