banner

Pokud jste onemocněli rakovinou mozku, je důležité zvolit ten nejšetrnější způsob ozařování. Protonová léčba snižuje zátěž na okolní tkáně oproti konvenční radioterapii až o 50 %. Nejdůležitější je přijít k nám včas, zbytek již vyřešíme společně.

Léčba protonem patří mezi nejšetrnější a nejbezpečnější na světě a v našem centru pro Vás máme to nejmodernější vybavení. Protonová léčba mozkových nádorů snižuje riziko možných nežádoucích účinků a trvalých smyslových poruch. Pomáhá zachovat kvalitu zraku, sluchu, intelektuálních a endokrinních funkcí.

Pojišťovny protonovou léčbu hradí, pokud je součástí indikace z PTC i doporučení z Komplexního onkologického centra (KOC).

Níže naleznete důležité informace a fakta o léčbě. Neváhejte a objednejte se k nám včas, společně nalezneme nejlepší řešení.

Nádory CNS obecně dělíme na nádory primární, které vznikají z buněk mozkové tkáně nebo okolních struktur (např. mozkových plen – meningeomy) a na mnohem početnější skupinu nádorů sekundárních, což jsou dceřiné nádory (tzv. metastázy), jejichž původní nádor může být kdekoliv v těle (např. prs, plíce, ledvina).

Primární nádory mozku představují cca 1-2 % všech zhoubných nádorů. Každý rok v České republice onemocní nádorem mozku cca 800 lidí, s mírnou převahou u mužů. Výskyt tohoto onemocnění je častější pro dvě věkové skupiny – děti do 5 let a dospělí po 60. roku věku.

Protonová léčba snižuje zátěž na okolní tkáně oproti konvenční radioterapii až o 50 %. Maximálně zachová kvalitu smyslů – zraku, sluchu, endokrinních funkcí a intelektu a snižuje pravděpodobnost vzniku sekundárních nádorů.

Protonová léčba je dnes velkou šancí pro pacienty s nádory baze lební (chordomy a chondrosarkomy), meningeomy, gliomy s nízkým stupněm malignity, pituitární adenomy a neurinom akustiku.

Pro správné rozhodnutí jsou důležité informace o výsledcích léčby, pro kterou se rozhodnete. Nesmíte zapomenout, že Vaše rozhodnutí podstatně ovlivní Váš další život. Naši lékaři i celý tým PTC jsou připraveni zodpovědět všechny Vaše dotazy spojené s  PROTONOVOU LÉČBOU.Neváhejte nás ihned kontaktovat.

Ozařování nádorů mozku patří k nejobtížnějším a nejrizikovějším zákrokům, neboť hrozí poškození citlivých struktur mozku, zodpovědných za zrak, sluch a intelekt. S rostoucí dávkou záření roste i riziko souvisejících komplikací. Ty pak významně ovlivňují kvalitu života pacientů, které již paradoxně netrápí nádor, ale nežádoucí účinky samotné léčby.

Protonová radioterapie představuje vysoce účinnou metodu léčby rakoviny ozařováním, a to především díky fyzikálním vlastnostem protonů a jejich přesně cílené a odměřené dávce energie, kterou předávají uvnitř tkání. Touto metodou lze dosáhnout potřebné protinádorové účinnosti, menšího poškození zdravých tkání, nižšího rizika komplikací a zvýšit šanci na rychlejší zotavení po léčbě. Tedy mít celkově vyšší kvalitu života.

Protonová léčba je účinná, bezpečnější a minimálně omezuje životní styl pacientů, neboť ji zpravidla neprovází nevolnosti, nechutenství a jiné komplikace v průběhu léčby.

Rozhodnutí a volbu správné léčby máte ve svých rukou. Udělejte první krok, ostatní nechte na nás.

Základem úspěšné léčby je přijít včas.

Díky protonové léčbě si navíc můžete v maximální možné míře zachovat kvalitu zraku, sluchu, intelektuálních a endokrinních funkcí.

Díky přesnosti protonového paprsku máte i maximálně možnou šanci na vyléčení. Protony totiž dokáží zacílit pouze do nádoru a přesně rozložit dávku záření potřebnou ke zničení nádoru. Toto přesné rozložení dávky má své jméno: tužkové skenování neboli Pencil Beam Scanning (PBS) a představuje v současnosti naprostý vrchol protonové terapie. Tužkové skenování – Pencil Beam Scanning (PBS) funguje tak, že ozařuje vždy jen určitou vymezenou oblast. Opakovaným precizním zářením zacíleným s milimetrovou přesností přímo na nádorové ložisko, tak PBS zničí nádorové buňky, zároveň minimalizuje poškození okolních orgánů a tkání, a to díky fyzikálním vlastnostem protonů. To platí i o tkáních ve směru paprsku před nádorem, které jsou ozářeny jen minimálně.

Pokud bychom měli PBS k něčemu připodobnit, představte si své soustředění a pečlivost, když dostanete úkol vymalovat pastelkou na papíře určitý objekt. Například kruh. Vždy se budete důsledně snažit nepřetáhnout jeho hranice. Tak funguje i PBS. U něj navíc máte jistotu, že „vymaluje“ jen to, co je potřeba. I proto jsou nežádoucí účinky při protonové léčbě naprosto minimální.

V případě léčby nádorů mozku a CNS protonová radioterapie dokáže snížit dávku na okolní zdravé mozkové tkáně až o 50 %, tím snižuje riziko poruch pozornosti, paměti, řečových funkcí, pochopení informací apod. Dále šetří struktury vnitřního ucha, čímž snižuje riziko poruch sluchu, umožňuje snížit dávku na mozkový kmen a chiasma opticum (křížení optických nervů) a až dvojnásobně snižuje riziko vzniku sekundárních nádorů.

Priorita = zajištění ochrany zdravých orgánů

Ve srovnání s běžným fotonovým ozařováním umožňuje ozařování protony, a zejména pak technika tužkového skenování, aplikovat dávku záření s lepším rozložením (lepší dávkovou distribucí). Složitost umístění nádoru komplikuje v případě ozařování doručit do nádoru dostatečnou dávku nutnou k léčbě, aniž by byly ohroženy okolní zdravé struktury, to znamená, že je nutné volit kompromisní řešení. Protonová terapie dělá kompromisy minimální a dokáže chránit zdravé struktury a přitom dodat do cílového objemu dávku dostatečnou ke zničení nádoru.

Protonový paprsek můžeme zastavit bezpečně na milimetr v místě, kde potřebujeme. Zdravé tkáně před a kolem nádoru jsou zasaženy zářením jen minimálně.

VÝHODY PROTONOVÉ LÉČBY

 • Téměř o polovinu nižší dávka záření na okolní citlivé struktury mozku
 • Snížení rizika poškození mentálních a hormonálních funkcí
 • Výrazně nižší pravděpodobnost vzniku sekundárních nádorů
 • Maximální omezení dávky na zraková, sluchová, hormonální a neurologická centra mozku

VÍTE ŽE?

Seznam indikací léčených v PTC v ČR schválila Odborná rada PTC pod vedením 1. lékařské fakulty UK a byl připraven na základě spolupráce s nejvýznamnějšími pracovišti jako např. MD Anderson, University of Philadelphia, University of Florida, MGH Boston atd.

Ve srovnání s běžným (fotonovým) ozařováním je PROTONOVÁ LÉČBA BEZPEČNĚJŠÍ. Cílem ozařování je zničení nádoru za současné ochrany zdravých tkání. Běžné ozařování může zasáhnout i část zdravé tkáně v okolí nádoru, což není žádoucí.

Proton dokáže ozářit nádor tak, že do okolních orgánů a tkání je dodaná co nejmenší dávka záření, čímž je minimalizované riziko vzniku nežádoucího účinku. Protonový paprsek se díky svým fyzikálním vlastnostem totiž může zastavit přímo v nádoru a významně tak snižuje riziko nežádoucího ozáření zdravých tkání a orgánů v jeho okolí.

Pro bezpečnost ozáření byly stanoveny tzv. „limitní dávky“ na okolní (kritické orgány). I dodržení limitních dávek může být spojeno s rizikem vzniku nežádoucích účinků. Příslušné riziko roste s časem, tedy čím déle pacient po ozáření žije, tím je vyšší i pravděpodobnost vzniku nežádoucího účinku. Limitní dávka totiž bezpečnou vždy být nemusí.

K vyloučení rizika existuje i bezpečnější a dostupná protonová léčba.

Rozdíl najdete pouhým okem na grafice ozařovacích plánů.

Cílem léčby je dopravit potřebnou dávku záření do nádoru (100 %). Stejně důležité je však neozářit okolní zdravé tkáně a orgány. Tento předpoklad splňuje nejlépe protonová léčba, která maximálně ochrání oči, mozkový kmen, slinné žlázy a další důležité orgány.

Léčba je ambulantní, bezbolestná a ve většině bez nutnosti hospitalizace.

Klíčovým a zásadním pro úspěch léčby je její přesné plánování. Proto každému pacientovi na míru připraví tým lékařů spolu s klinickými fyziky ozařovací plán. Na ozařování budete docházet v přesně stanovených dnech a čase, který bude rezervován pouze pro Vás. Samotné ozařování trvá několik minut. Celkový čas, který u nás v centru jednou návštěvou strávíte, by neměl překročit hodinu.

Nejdůležitějším krokem je objednat se a nechat se vyšetřit našimi lékaři. Zkušení odborníci posoudí Váš zdravotní stav a navrhnou ten nejlepší postup.

Vstupní vyšetření je bezplatné, stačí se objednat na 222 999 000 nebo prostřednictvím kontaktního formuláře zde.

Všechny potřebné přístroje k upřesnění diagnózy máme k dispozici pod jednou střechou a všechna vyšetření tak podstoupíte bez čekání.

Garantujeme špičkovou kvalitu léčby, a proto využíváme tu nejmodernější diagnostiku v podobě počítačové tomografie (CT), magnetické rezonance (MR) a pozitronové emisní tomografie v kombinaci s počítačovou tomografií (PET/CT).

Ještě před samotným zahájením plánování je třeba určit vhodnou polohu, ve které bude pacient ozařován a zajistit, že tato poloha bude reprodukovatelná, tedy stejná pro každé ozáření. K tomu slouží takzvané fixační pomůcky. Používáme termoplastové masky, které se po mírném zahřátí vytvarují podle těla. Do této masky je pacient vždy pečlivě a přesně uložen radiologickými asistenty tak, aby došlo k co nejpřesnějšímu zacílení nádoru.

Finálním výsledkem všech vyšetření je přesná lokalizace nádoru. Abychom využili prokazatelné a jednoznačné výhody protonové léčby, tedy možnosti dokonale zacílit paprsek, který ochrání zdravé tkáně a zvýší účinnost léčby, naši lékaři společně s experty z oddělení klinické fyziky připraví podrobné ozařovací plány, ušité každému pacientovi na míru. K tomu potřebují tři až pět dnů – výsledkem je detailní popis vlastní léčby, který určuje, z jakých směrů a jakou intenzitou bude paprsek nádor ozařovat.

Samotná léčba probíhá ambulantně, kdy docházíte do Protonového centra na pravidelné návštěvy. Před každým ozařováním pečlivě překontrolujeme Vaši polohu, ověříme ozařovací plány a veškerá související data, podle nichž se celé ozařování řídí (tzv. verifikace). Minimálně jednou týdně absolvujete konzultaci s lékařem, který s Vámi probere průběh léčby a zkontroluje Váš zdravotní stav.

Protonová léčba je ve světě stále více uznávanou a preferovanou metodou. Výhody jsou zřejmé, a proto se otevírají a plánují stále nová a nová centra. V současnosti je otevřeno 74 center, 42 je těsně před otevřením a další desítky jsou jich naplánovány. Vizionářsky by se tedy dalo s poměrně velkou mírou pravděpodobnosti říci, že v budoucnu ozařování protony nahradí nyní běžné ozařování.

Protonová radioterapie je uznávanou a doporučenou léčbou světovými odbornými společnostmi jako ASTRO, ESTRO nebo NAPT, které navíc každoročně svá doporučení pro protonovou radioterapii rozšiřují.

Světoví odborníci doporučují protonovou léčbu nádorů CNS, protože dosahuje vynikajících léčebných výsledků. Protonová léčba probíhá s minimem komplikací, umožňuje bezprostřední návrat do aktivního života krátce po ukončení léčby.

Protonová léčba významně snižuje zátěž na zdravé tkáně pacienta, umožňuje zvýšit dávky do nádorového ložiska, celkově tak minimalizuje rizika spojená s radioterapií.

Víte že?

Čeští odborníci z Protonového centra v Praze založili spolu s podobnými centry ve Vídni, Krakově a Uppsale skupinu PACS zaměřenou na protonovou terapii. Tím položili základy pro budoucí spolupráci a vývoj metodiky této nejmodernější radioterapie. Centrum je též školicím pracovištěm pro odborníky z jiných zemí, spolupracuje s 1. lékařskou fakultou UK, Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT a řadou zahraničních vzdělávacích institucí.

Protonová léčba je léčbou hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a je uvedena i ve Vyhlášce MZ ČR. Protonové centrum (PTC) má uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami včetně největší zdravotní pojišťovny VZP ČR. Pojišťovny PROTONOVOU LÉČBU hradí, pokud je součástí indikace z PTC i doporučení z Komplexního onkologického centra (KOC). S veškerou administrativou a formalitami Vám pomůžeme. Léčbu si i bez doporučení KOC může klient uhradit sám. Vždy je ovšem nutné vyhodnocení vhodnosti protonové léčby lékařem PTC.

Cesta k úhradě léčby pro českého pacienta krok za krokem:

 • Lékaři PTC, kteří mají jako jediní v ČR praktické zkušenosti s protonovým i standardním (fotonovým) ozařováním, posoudí vhodnost protonové radioterapie.
 • PTC zpracuje všechny potřebné odborné podklady potvrzující benefit protonové léčby.
 • PTC kontaktuje KOC s žádostí o doporučení léčby pomocí protonové radioterapie.
 • V případě, že KOC léčbu doporučí, PTC zašle žádost o úhradu pojišťovně.
 • V případě zamítnutí žádosti ze strany KOC nebo pojišťovny, společně zvážíme a navrhneme další postup, jak se k PROTONOVÉ LÉČBĚ dostat.

Cesta k úhradě léčby pro slovenského  krok za krokem:

Protonové centrum má uzavřenou smlouvu s pojišťovnou Dôvera, a proto klienti této pojišťovny mohou v případě smluvní diagnózy nastoupit protonovou léčbu prakticky okamžitě. Ostatní slovenské pojišťovny (VšZP a Union) protonovou léčbu též hradí na základě doporučení slovenského KOC a schválení revizního lékaře. My Vám rádi pomůžeme s veškerou administrativou.

Jak se nejrychleji dostanu k léčbě?

OBJEDNEJTE SE NA KONZULTACI ZDARMA

ikona

PTEJTE SE. Využijte všechny možnosti, které má dnešní lékařská věda k dispozici.

Ptejte se sami sebe. Ptejte se svého lékaře.

 • Znám všechny možnosti léčby?
 • Informoval mě můj lékař o protonové léčbě?
 • Sdělil mi možné komplikace a rizika při operaci a standardním ozařování?
 • Mám dostatek informací pro správné rozhodnutí?

Máte právo na druhý názor.

V praxi to znamená, že se Váš onkolog jistě nebude zlobit, když se u nás zeptáte, jestli je pro Vás protonová léčba vhodná. Protože pokud je, tak se Vám v rámci možností dnešní lékařské vědy dostane nejlepší možné léčby. Léčby s minimem vedlejších ůčinků. Léčby se skutečně vynikajícími výsledky.

Diagnózy, které léčíme


Objednat se
loading