Doporučení použití ochrany dýchacích cest

20. 12. 2022 10:58

Na základě vyjádření MZČR a SZÚ o probíhají epidemii respiračních onemocnění v České republice z 19. 12. 2022 a s ohledem na naše pacienty Vám doporučujeme, abyste při příchodu do Protonového centra použili dezinfekci rukou umístěnou u vstupu (v prostoru mezi dveřmi) na 5. NP a zakryli si ústa a dýchací cesty chirurgickou ústenkou nebo respirátorem.
Děkujeme!