Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.

HISTORIE A SOUČASNOST PROTONOVÉHO CENTRA

Založení centra

Proton Therapy Center Czech je moderní evropská klinika, zaměřující se na léčbu pacientů s nádorovým onemocněním, kterou založili bratři Pavel a Václav Laštovkovi. Metoda protonové terapie využívá fyzikálních vlastností protonového svazku a umožňuje dnes léčit i taková onemocnění, u nichž bylo doposud ozařování komplikované a rizikové.

Prvotní myšlenka

První myšlenka na realizaci protonové léčby v Praze přišla kolem roku 2000. Již tehdy zakladatelé cítili potřebu umožnit lidem v České republice přístup k nejmodernější radiační metodě, která by jim, do té doby nepředstavitelným způsobem, umožnila žít kvalitní život i po léčbě.

Vybudování mostu k dostupné terapii

Silná vize a touha vedla k realizaci tak náročného projektu, jakým byla výstavba prvního funkčního protonového centra v České republice. Cílem bylo postavit pomyslný most, který by spojoval české pacienty s nejmodernější dostupnou léčbou zářením. Nyní, v době, kdy protonová centra zažívají nebývalý rozvoj po celém světě, je zřetelné, že tato vize o léčbě onkologických onemocnění přesným protonovým paprskem, byla správná.

Současnost

Protonové centrum v Praze disponuje nejmodernější technologií a diagnostikou. Pro ozařování pacientů se zde využívají 4 ozařovací zařízení, jedno s pevným svazkem a tři s otáčivou konstrukcí, která jsou připojena na cyklotron. Součástí centra je specializované Oddělení radiodiagnostiky a Oddělení nukleární medicíny. Kromě vlastní léčby mohou pacienti pod jednou střechou podstoupit také diagnostická vyšetření, jako jsou výkony MR (magnetické rezonance) a PET/CT (pozitronové emisní tomografie v kombinaci s počítačovou tomografií).

Léčené diagnózy

Mezi hlavní léčené diagnózy, u kterých má protonová léčba největší přínos, patří rakovina prostaty, rakovina prsu, nádory u dětí, nádory hlavy a krku, nádory mozku a CNS, nádory plic, nádory zažívacího traktu a maligní lymfomy.

Protonovou léčbu proplácejí pojišťovny

Protonová terapie je hrazena ze zákona zdravotními pojišťovnami. Centrum má uzavřeny smlouvy s následujícími zdravotními pojišťovnami: Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP ČR), Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP), Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ), Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP), Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) a Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra (ZPMV).

Nejmodernější technologie

Protonové centrum disponuje naprostým vrcholem v technologii protonové terapie Pencil Beam Scanning neboli tužkovým skenováním, které označuje přesné rozložení dávky protonového paprsku. Dokáže s milimetrovou přesností ozářit cílovou oblast nádoru s minimálním poškozením okolních zdravých tkání a orgánů.

Hlavní cíl ozařování

Primárním cílem radioterapie zůstává zničení nádorových buněk, zatímco buňky zdravé tkáně mají být poškozeny buď minimálně, nebo vůbec, aby se mohly dále rozmnožovat. Tomuto cíli se v současnosti nejvíce přibližuje protonová léčba. Protony jsou kladně nabité elementární částice jádra atomu vodíku, které jsou v cyklotronu urychleny přibližně na polovinu rychlosti světla. Poté jsou silným magnetickým polem stlačeny do velmi úzkého paprsku a s vysokou mírou přesnosti vyslány do zhoubného nádoru. V cílové oblasti nádoru, na konci své dráhy zvané Braggův vrchol, protony předají maximum své energie do nádoru a hned za ním klesnou téměř k nulovým hodnotám. Minimalizují tak dopad na zdravé tkáně a orgány za nádorem a výrazně tak snižují riziko vzniku nežádoucích účinků.

Směřujte s námi k cíli

‹ Zpět

Více informací o o souborech cookies naleznete zde