Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.

Péče o pacienty

Pacient je pro nás prioritou

Naším cílem je poskytovat onkologicky nemocným kvalitní léčbu podle mezinárodních standardů, perfektní servis a individuální přístup a péči uzpůsobenou potřebám jednotlivých pacientů.

Výrazná výhoda oproti ostatním zdravotnickým zařízením

Od prvního kontaktu s Protonovým centrem věnujeme našim pacientům dostatek času a pozornosti. Naše koordinátorky léčby jsou připravené odpovídat na jejich dotazy telefonicky, mailem i prostřednictvím chatu na webových stránkách www.ptc.cz. Naši lékaři pacientům ochotně vysvětlí vše o protonové terapii, jaké jsou její benefity a jak bude léčba probíhat.

Osobní průvodce po celou dobu léčby

Celým procesem provází pacienta jeho osobní koordinátorka, která je mu přidělena na začátku léčby. Pomáhá s vyřízením administrativy a všech formalit, doprovází pacienta na vyšetření, domlouvá schůzky s lékaři, je mu vždy k dispozici a může se na ni kdykoliv s důvěrou obrátit. Je jeho partnerem, průvodcem, rádcem i důvěrníkem.

Lékař na vaší straně

Ve zdravotnických zařízeních není častým zvykem, aby měl lékař na pacienta dostatek času. V našem centru si zakládáme na tom, že si lékaři na každého vyhradí dostatek času, věnují mu pozornost, ochotně jej vyslechnou, vysvětlí, jak protonová léčba funguje, odpoví na všechny jeho dotazy. Naši lékaři mají dlouholeté zkušenosti v oblasti ozařování, a to jak v rámci protonové radioterapie, kterou v Protonovém centru nabízíme, tak v rámci běžné fotonové léčby.

Pacientská setkání

Pečlivě sledujeme průběh terapie našich pacientů. Informace o tom, jak se nemocný cítí, zda má nějaké potíže nebo potřebuje poradit, získáváme průběžně od našich koordinátorek, lékařů a sester. Abychom neztratili kontakt a nepřetrhli tak pouto, které se mezi pacientem a protonovým týmem vytvořilo, organizujeme s Nadačním fondem pro protonovou terapii pravidelná úterní setkání. Na nich se potkávají pacienti, kteří již mají terapii za sebou, s těmi, kteří již na léčbu nastoupili nebo které teprve čeká. Účastníci setkání si tak navzájem předávají svoje zkušenosti, sdělují své příběhy a pomáhají si navzájem.

Směřujte s námi k cíli

‹ Zpět

Více informací o o souborech cookies naleznete zde