banner

Byla Vám diagnostikována rakovina plic? Protonová léčba je vhodná pro nemalobuněčný karcinom plic, který představuje asi 75–80 % plicních nádorů. Nejdůležitější je přijít k nám včas, zbytek již vyřešíme společně.

Pokud Vám byla diagnostikována rakovina plic, jsme připraveni Vám pomoci.

Při léčbě nemalobuněčného karcinomu plic umožňuje protonová terapie dodat do nádoru dávku záření účinnou k jeho zničení, zvýšit tak šanci na celkové vyléčení a zároveň šetřit zdravé tkáně a orgány v okolí nádoru. Protonová léčba je nejšetrnějším způsobem ozařování.  

Pojišťovny protonovou léčbu hradí, pokud je součástí indikace z PTC i doporučení z Komplexního onkologického centra (KOC). Níže naleznete důležité informace a fakta o léčbě.

Neváhejte a objednejte se k nám včas, společně nalezneme nejlepší řešení.

Termínem rakovina plic se označují zhoubné nádory průdušek a nádory, které vznikají v plicní tkáni. V České republice jde o nejčastější nádorové onemocnění (u mužů na prvním a u žen na třetím místě).

Z pohledu biologických vlastností a léčebných postupů dělíme karcinom plic na malobuněčný a nemalobuněčný. Malobuněčný karcinom plic představuje asi 20–25 % všech plicních nádorů a je charakterizován rychlým růstem, brzy vytváří vzdálené metastázy, což je důvodem omezených chirurgických možností léčby.

Protonová léčba je vhodná pro nemalobuněčný karcinom plic, který představuje asi 75–80 % plicních nádorů a obvykle vykazuje ve srovnání s malobuněčným karcinomem pomalejší růst, takže v praxi bývají příznivější možnosti chirurgického odstranění za předpokladu, že nádor již nevytvořil metastatická ložiska.

PŘÍZNAKY KARCINOMU PLIC

Neexistují časné varovné signály, které by umožnily zachytit nemoc v počátečním stadiu. Jakmile se příznaky nemoci objeví, je už nádor ve stadiu pokročilém. Občas bývá nádor malého rozsahu objeven při vyšetřování jiné nemoci.

Příznakem rakoviny plic může být nově vzniklý dlouhotrvající kašel nebo změna charakteru chronického kuřáckého kašle.  V době stanovení diagnózy plicního nádoru trpí kašlem asi 80 % nemocných. Dalším příznakem je vykašlávání krve nebo přítomnost nitek krve ve vykašlávaném hlenu. Běžné jsou záněty plic, které neustupují při léčbě antibiotiky nebo se opakovaně obnovují na stejném místě.

Pro správné rozhodnutí jsou důležité informace.  Nesmíte zapomenout, že Vaše rozhodnutí podstatně ovlivní Váš další život. Naši lékaři i celý tým PTC jsou připraveni zodpovědět všechny Vaše dotazy spojené s  PROTONOVOU LÉČBOU.

Neváhejte nás ihned kontaktovat.

 

Pouhým srovnáním výhod a rizik obecně spojených s léčbou ozařováním, dojdete k závěru, že protonová léčba zvyšuje šance pacienta na vyléčení bez zbytečných rizik a komplikací spojených s běžným ozařováním.

Hlavní výhodou protonové léčby je, že umožňuje redukovat dávky záření na míchu a na druhou plíci, čímž se významně snižuje riziko rozvoje radiační pneumonitidy, ezofagitidy a druhotných tumorů. Jelikož protonová léčba umožňuje ozařovat nádor za použití méně polí, redukuje tak dávku záření na srdeční chlopně, koronární arterie i srdeční svalovinu. Pokud by došlo k ozáření těchto struktur vyšší dávkou, mohlo by dojít ke vzniku předčasné ischemické choroby srdeční, chlopenních vad a kardiomyopatií. Riziko vzniku těchto problémů je závislé na aplikované dávce a jakékoliv její snížení je proto vysoce žádoucí.

Proto je nutné volit takovou léčbu, která tato rizika sníží na minimum. To nejlépe splňuje protonová léčba.

Základem úspěšné léčby je přijít včas

V případě léčby rakoviny plic je vysoce žádoucí redukovat dávky záření na rizikové orgány (plíce, jícen, srdce, mícha), aby byla v maximální možné míře zachována kvalita života nemocného.

Díky přesnosti protonového paprsku máte i vyšší šanci na vyléčení. Protony totiž dokáží zacílit pouze do nádoru a přesně rozložit dávku záření potřebnou ke zničení nádoru. Toto přesné rozložení dávky má své jméno: tužkové skenování neboli Pencil Beam Scanning (PBS) a představuje v současnosti naprostý vrchol protonové terapie. Tužkové skenování – Pencil Beam Scanning (PBS) funguje tak, že ozařuje vždy jen určitou vymezenou oblast. Nic víc. Opakovaným precizním zářením zacíleným s milimetrovou přesností přímo na nádorové ložisko, tak PBS zničí nádorové buňky, aniž by poškodil jakékoli okolní orgány a tkáně, a to díky fyzikálním vlastnostem protonů. Okolní tkáně a orgány zachová zdravé. To platí i o tkáních ve směru paprsku před nádorem, které jsou ozářeny jen minimálně.

Pokud bychom měli PBS k něčemu připodobnit, představte si své soustředění a přepečlivost, když dostanete úkol vymalovat pastelkou na papíře určitý objekt. Například kruh. Vždy se budete důsledně snažit nepřetáhnout jeho hranice. Tak funguje i PBS. U něj navíc máte 100% jistotu, že „vymaluje“ jen to, co je potřeba. I proto jsou nežádoucí účinky při protonové léčbě minimalizovány.

     Co říká o léčbě náš lékař

MUDr. Josef Kvěch

 

 

„Bylo prokázáno, že protonová terapie snižuje ozáření zdravých okolních orgánů a minimalizuje celkovou zátěž těla pacienta radiací. Umožňuje redukci dávky na zdravou plíci, srdeční sval, chlopně a koronární arterie. Redukce dávek je v případě karcinomu plic maximálně žádoucí.“

     Příběh našeho pacienta

Pan Jiří – oboustranný nádor plic – spinocelulární karcinom v pravém plicním hilu a adenokarcinom v levém horním laloku.

 

Lékaři ve Všeobecné fakultní nemocnici se shodli na léčbě ozařováním a doporučili ozařování protony. Hlavním úkolem odborníků Protonového centra při ozařování oboustranného nádoru plic bylo minimalizovat ozáření zdravé části plic, srdce i míchy.

V případě ozařování nádorů plic protony čeká pacienty drobná zkouška; naučit se správně dýchat – lépe řečeno dýchat pravidelně a řízeně a v určité fázi dechového cyklu vždy zadržet dech na cca 20 sekund.  Pacienti se proto před zahájením léčby učí dýchat do tzv. spirometru. „Za péči jsem velice vděčen a děkuji všem v Protonovém centru i ostatním lékařům zejména z VFN, kteří se pro mě snažili najít tu nejméně zatěžující variantu léčby.“

Protonová léčba redukuje komplikace na minimum

Při léčbě nemalobuněčného karcinomu plic může být jako samostatná metoda léčby nebo v kombinaci s chemoterapií stanovena radioterapie. Jedním z vrcholů současné radioterapie je radioterapie protonová.

Protonová radioterapie umožňuje dodat do nádoru dávku potřebnou k jeho zničení, zvýšit tak šanci na celkové vyléčení a zároveň šetřit zdravé tkáně a orgány v okolí nádoru.

Oproti tomu standardní ozařování může přinést zvýšené riziko vzniku akutních i pozdních následků díky tomu, že jsou zdravé tkáně vystaveny většímu působení záření. Mohou nastat zejména dechové a polykací obtíže, kašel, únava a ztráta chuti k jídlu, později také zvýšené riziko ischemické choroby srdeční (infarktu myokardu).

Výhody protonové radioterapie

  • redukce dávky záření na míchu
  • redukce dávky záření na plíce
  • menší riziko rozvoje radiační pneumonitidy, ezofagitidy a druhotných tumorů
  • redukce dávky záření na srdeční chlopně, koronární arterie i srdeční svalovinu. Ozáření těchto struktur vede ke vzniku předčasné ischemické choroby srdeční, chlopenních vad a kardiomyopatií. Riziko vzniku těchto problémů je závislé na aplikované dávce a jakékoliv její snížení je proto vysoce žádoucí.
  • zlepšení lokální kontroly a vyšší šance na přežití (u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic)
  • ozáření za použití méně polí

 

Ve srovnání s běžným (fotonovým) ozařováním je PROTONOVÁ LÉČBA BEZPEČNĚJŠÍ a ÚČINNĚJŠÍ. Cílem ozařování je zničení nádoru za současné ochrany zdravých tkání. To protonová léčba dokáže.

Proton dokáže ozářit nádor tak, že do příslušného kritického orgánu není dodána dávka záření, čímž je i výrazně sníženo riziko vzniku nežádoucího účinku. Protonový paprsek se díky svým fyzikálním vlastnostem totiž může zastavit přímo v nádoru a významně tak snižuje nežádoucí ozáření zdravých tkání a orgánů v jeho okolí.

Pro bezpečnost ozáření byly stanoveny tzv. „limitní dávky“ na okolní (kritické orgány). I dodržení limitních dávek může být spojeno s rizikem vzniku nežádoucích účinků. Příslušné riziko roste s časem, tedy čím déle pacient po ozáření žije, tím je vyšší i pravděpodobnost vzniku nežádoucího účinku. Limitní dávka totiž bezpečnou vždy být nemusí.

K vyloučení rizika existuje i bezpečnější a dostupná protonová léčba.

Rozdíl najdete pouhým okem na grafice ozařovacích plánů.

Cílem léčby je dopravit potřebnou dávku záření do nádoru – 100 %.  Stejně důležité je minimalizovat ozáření okolních zdravých orgánů/tkání. Je potřeba vědět, že jakákoli vyšší hodnota může způsobovat následné komplikace. Protonová léčba minimalizuje ozáření zdravých orgánů.

Léčba je ambulantní, bezbolestná a bez nutnosti hospitalizace.

Klíčovým a zásadním pro úspěch léčby je její přesné plánování. Proto každému pacientovi na míru připraví tým lékařů spolu s klinickými fyziky ozařovací plán. Na ozařování budete docházet v přesně stanovených dnech a v čase, který bude rezervován pouze pro Vás. Samotné ozařování trvá několik minut. Celkový čas, který u nás v centru jednou návštěvou strávíte, by neměl překročit hodinu.

 

Nejdůležitějším krokem je objednat se a nechat se vyšetřit našimi lékaři. Zkušení odborníci posoudí Váš zdravotní stav a navrhnou ten nejlepší postup.

Vstupní vyšetření je bezplatné, stačí se objednat na 222 999 000 nebo prostřednictvím kontaktního formuláře zde.

Všechny potřebné přístroje k přesnému stanovení diagnózy máme k dispozici pod jednou střechou a všechna vyšetření tak podstoupíte bez čekání.

Garantujeme špičkovou kvalitu léčby, a proto využíváme tu nejmodernější diagnostiku v podobě počítačové tomografie (CT), magnetické rezonance (MR) a pozitronové emisní tomografie v kombinaci s počítačovou tomografií (PET/CT).

MONITOROVÁNÍ DECHU a DÝCHACÍCH POHYBŮ
Stejně jako v případě ostatních nádorů s lokalizací v oblasti hrudníku je nutné používat techniku hlubokého nádechu a systému SDX Dyn´R. Jedná se o prověřený přístup s prokázanou účinností, eliminující rozdíly v náplni plic během ozařování. Systém je používán jako primární gatovací zařízení.

Výsledkem všech vyšetření je přesná lokalizace nádoru. Abychom využili prokazatelné a jednoznačné výhody protonové léčby, tedy možnosti dokonale zacílit paprsek, který ochrání zdravé tkáně a zvýší účinnost léčby, naši experti z oddělení klinické fyziky společně s lékaři připraví podrobné ozařovací plány, ušité každému pacientovi na míru. K tomu potřebují tři až pět dnů – výsledkem je detailní popis vlastní léčby, který určuje, z jakých směrů a jakou intenzitou bude paprsek nádor ozařovat.

Samotná léčba probíhá ambulantně, kdy docházíte do Protonového centra na pravidelné návštěvy. Před každým ozařováním pečlivě překontrolujeme Vaši polohu, ověříme ozařovací plány a veškerá související data, podle nichž se celé ozařování řídí (tzv. verifikace). Minimálně jednou týdně absolvujete konzultaci s lékařem, který s Vámi probere průběh léčby a zkontroluje Váš zdravotní stav.

Protonová léčba má mezinárodní doporučení
Léčba karcinomu plic je součástí indikačního spektra všech protonových center na světě. V případě USA a Japonska již více jak 10 let.
Zkušenosti odborníků z center světového významu potvrzují, že protonová léčba významně redukuje vedlejší, nežádoucí účinky. Navíc díky nejmodernější technologii, kterou k léčbě využívá i Protonové centrum v Praze – skenování tužkovým svazkem – je léčba ještě přesnější, cílenější a tudíž bezpečnější.

Protonová léčba je ve světě stále více uznávanou a preferovanou metodou. Výhody jsou zřejmé, a proto se otevírají a plánují stále nová a nová centra. V současnosti je otevřeno 74 center, 42 je těsně před otevřením a další desítky jsou jich naplánovány. Vizionářsky by se tedy dalo s poměrně velkou mírou pravděpodobnosti říci, že v budoucnu ozařování protony nahradí nyní běžné ozařování.

Výsledky a zkušenosti světových protonových center i z ČR jednoznačně potvrzují, že protonová terapie otevírá zcela nové možnosti  léčby nádorových onemocnění a nabízí pacientům šanci na vyléčení. Protonová léčba dokáže dodat co nejvyšší dávku záření do nádoru a k tomu navíc bezpečně a s menším rizikem pro okolní tkáně. Přidaná hodnota protonové terapie oproti běžné (fotonové) je právě v tom, že více šetří zdravé tkáně v okolí nádoru.

Protonová léčba je léčbou hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a je uvedena i ve Vyhlášce MZ ČR. Protonové centrum má uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami včetně největší zdravotní pojišťovny VZP ČR. Pojišťovny PROTONOVOU LÉČBU hradí, pokud je součástí indikace z PTC i doporučení z Komplexního onkologického centra (KOC). S veškerou administrativou a formalitami Vám pomůžeme. Léčbu si i bez doporučení KOC může klient uhradit sám.

 


Cesta k úhradě léčby pro českého pacienta krok za krokem:

1) Lékaři PTC, kteří mají jako jediní v ČR praktické zkušenosti s protonovým i standardním (fotonovým) ozařováním, posoudí vhodnost protonové radioterapie.
2) PTC zpracuje všechny potřebné odborné podklady potvrzující benefit protonové léčby.
3) PTC kontaktuje KOC s žádostí o doporučení léčby pomocí protonové radioterapie.
4) V případě, že KOC léčbu doporučí, PTC zašle žádost o úhradu zdravotní pojišťovně.
5) V případě zamítnutí žádosti ze strany KOC nebo pojišťovny společně zvážíme a navrhneme další postup jak se k PROTONOVÉ LÉČBĚ dostat.

 


Cesta k úhradě léčby pro slovenského pacienta krok za krokem:

Protonové centrum má uzavřenou smlouvu s pojišťovnou Dôvera, a proto klienti této pojišťovny mohou v případě smluvní diagnózy nastoupit protonovou léčbu prakticky okamžitě. Ostatní slovenské pojišťovny (VšZP a Union) protonovou léčbu též hradí na základě doporučení slovenského KOC a schválení revizního lékaře. My Vám rádi pomůžeme s veškerou administrativou.

Jak se nejrychleji dostanu k léčbě?

OBJEDNEJTE SE NA KONZULTACI ZDARMA

ikona

PTEJTE SE. Zvažte všechny možnosti léčby rakoviny, které má dnešní lékařská věda k dispozici.

Ptejte se sami sebe. Ptejte se svého lékaře.

  • Znám všechny možnosti léčby?
  • Informoval mě můj lékař o protonové léčbě?
  • Sdělil mi možné komplikace a rizika při operaci a standardním ozařování?
  • Mám dostatek informací pro správné rozhodnutí?

Máte právo na druhý názor.

V praxi to znamená, že se Váš onkolog jistě nebude zlobit, když se u nás zeptáte, jestli je pro Vás protonová léčba vhodná. Protože pokud je, tak se Vám v rámci možností dnešní lékařské vědy dostane nejlepší možné léčby. Léčby s minimem vedlejších ůčinků. Léčby se skutečně vynikajícími výsledky.

Diagnózy, které léčíme


Objednat se
loading