Přijímání a zpracování podnětů v oblasti compliance

Pro podání podnětů v oblastni compliance nás kontaktujte na adrese compliance@ptc.cz