banner

Onemocněli jste rakovinou prostaty? Protonové centrum již pomohlo více než dvěma tisícům nemocných s vynikajícími výsledky. Nejdůležitější je přijít k nám včas, zbytek již vyřešíme společně.

Protonová terapie je nejmodernější a nejšetrnější léčba rakoviny prostaty s minimem vedlejších účinků. Prokazatelná úspěšnost protonové léčby je 99% v případě raného stadia nemoci. Oproti běžné léčbě naše pacienty netrápí problémy s impotencí a inkontinencí. Takových výsledků nedosahuje žádná jiná léčba. Pojišťovny protonovou léčbu hradí, pokud je součástí indikace z PTC i doporučení z Komplexního onkologického centra (KOC).  Níže naleznete důležité informace a fakta o léčbě. Pomohli jsme už více než dvěma tisícům pacientů a pomůžeme i Vám.

Neváhejte a objednejte se k nám včas, společně nalezneme nejlepší řešení.

Rakovina prostaty je reálnou hrozbou pro tisíce českých mužů. Každý rok jich onemocní až 7 000, rakovina prostaty je tak druhým nejčastějším onkologickým onemocněním mužů.

LÉČBA RAKOVINA PROSTATY – PREVENCE JE ZÁKLAD

Riziko rakoviny prostaty přitom roste s věkem. V případě mužů mezi čtyřiceti a šedesáti lety hrozí rakovina prostaty každému devětatřicátému,
u šedesátiletých už je ale riziko 85 %, u osmdesátiletých dokonce až 98 %. U mužů pod čtyřicet je pravděpodobnost sice menší, ovšem karcinom je agresivnější, a tedy i nebezpečnější. Klíčová je, stejně jako u jiných onkologických onemocnění, prevence.

Po padesátce by proto mělo být samozřejmostí, že si každý rok zajdete na vyšetření k urologovi.
Ten, kdo má mezi svými pokrevními příbuznými někoho s karcinomem prostaty, by se měl nechat vyšetřit už od čtyřicítky.

Díky testu PSA jsme schopni zachytit rakovinu prostaty již v časném stádiu, v době, kdy ji nelze prokázat žádnou jinou metodou. Test PSA odebraný po 40. roce věku nám dnes umožňuje dokonce i předpovědět riziko, že muž bude mít v budoucnu rakovinu prostaty.
Pokud zaznamenáte bolesti či pálení při močení, přítomnost krve v moči nebo spermatu, neváhejte a navštivte našeho urologa.

Pro správné rozhodnutí jsou důležité informace o výsledcích léčby, pro kterou se rozhodnete. Nesmíte zapomenout, že Vaše rozhodnutí podstatně ovlivní Váš další život. Naši lékaři i celý tým PTC jsou připraveni zodpovědět všechny Vaše otázky spojené s PROTONOVOU LÉČBOU.

Protonová léčba je hrazená ze zákona a máte na ni jako pojištěnec české zdravotní pojišťovny nárok.

Neváhejte nás ihned kontaktovat.

Základem úspěšné léčby je přijít včas. Díky protonové léčbě můžete s rakovinou prostaty bojovat bez operace, bez bolesti, bez následků a bez čekání. Naše vybavení, excelentní výsledky a profesionální přístup nás řadí mezi nejmodernější centra světa.

Protonová léčba prostaty je dnes už světově ověřenou a v onkologických kruzích uznávanou léčbou. Vaše celkové šance na vyléčení v prvé řadě závisí na tom, v jakém stadiu Vám bylo onemocnění karcinomem prostaty zjištěno.

Pokud se jedná o karcinom prostaty v časném stadiu, máte v případě protonové terapie nejvyšší šanci na vyléčení, a zároveň i vysokou šanci na zachování Vašeho dalšího kvalitního života.

Protonová léčba mění směr léčby rakoviny prostaty.

Rizika běžné léčby, která Vám u protonu nehrozí

Protonová léčba zachová kvalitu života

Na základě zkušeností a dlouhodobých výsledků je zřejmé, že pacienti po protonové léčbě mají nesrovnatelně vyšší kvalitu života než ti, kteří podstoupili operaci. Po operaci totiž až 75 % z nich trpí úplnou ztrátou erekce (erektilní dysfunkcí).

Pro každého muže je toto enormně vysoké riziko z psychologického hlediska velkou komplikací a má obrovský vliv na jeho budoucí život.

S protony si svou mužnost zachováte.

S protony Vám nošení plen nehrozí.

Naopak po operaci 30 % mužů trpí samovolným únikem moči (inkontinencí) a plenám se nevyhne. Skutečnost, že protony Vám umožní žít život bez komplikací je zásadním faktorem při rozhodování o tom jakou léčbu zvolit.

BEZ NÁSLEDKŮ po léčení je u nás 99 % pacientů.

Ve srovnání s běžným (fotonovým) ozařováním je PROTONOVÁ LÉČBA BEZPEČNĚJŠÍ a ÚČINNĚJŠÍ. Cílem ozařování je zničení nádoru za současné ochrany zdravých tkání. To protonová léčba dokáže na rozdíl od běžně používaného ozařování. Běžné ozařování vždy zasáhne i
část zdravé tkáně v okolí nádoru, kde není ozáření žádoucí.

Proton však dokáže ozářit nádor tak, že do příslušného kritického orgánu není dodána dávka ozáření, čímž je i eliminováno riziko vzniku nežádoucího účinku. Protonový paprsek se díky svým fyzikálním vlastnostem totiž může zastavit přímo v nádoru, a významně tak snižuje nežádoucí ozáření zdravých tkání a orgánů.

Pro bezpečnost ozáření byly stanoveny tzv. „limitní dávky“ na okolní (kritické orgány). I dodržení limitních dávek může být spojeno s rizikem vzniku nežádoucích účinků. Příslušné riziko roste s časem, tedy čím déle pacient po ozáření žije, tím je vyšší i pravděpodobnost vzniku nežádoucího účinku. Limitní dávka totiž bezpečnou vždy být nemusí.

K vyloučení rizika existuje i bezpečnější a dostupná protonová léčba.

Cílem léčby je dopravit potřebnou dávku záření do nádoru (100 %). Stejně důležité je však ochránít okolní zdravé tkáně a orgány. Tento předpoklad splňuje protonová léčba, která ochrání močový měchýř i konečník. Běžné ozařování je však zasáhne, a pacientovi tak hrozí nepříjemné komplikace.

Klíčovým a zásadním pro úspěch léčby je její přesné plánování. Proto každému pacientovi na míru připraví tým klinických fyziků a lékařů ozařovací plán. Na ozařování budete docházet v přesně stanovených dnech a čase, který bude rezervován pouze pro Vás. Samotné ozařování trvá několik minut. Celkový čas, který u nás v centru jednou návštěvou strávíte, by neměl překročit hodinu.

Léčba je ambulantní, bezbolestná a bez nutnosti hospitalizace na rozdíl od operace.

Ať už máte jakékoli problémy s prostatou, obáváte se rakoviny, nebo Vám již byla diagnostikována, nejdůležitějším krokem je objednat se a nechat sevyšetřit našimi lékaři. Zkušení odborníci posoudí Váš zdravotní stav a navrhnou ten nejlepší postup.

Vstupní vyšetření pro pacienty s rakovinou prostaty je ZDARMA, stačí se objednat na 222 999 000 nebo prostřednictvím kontaktního formuláře zde.

Všechny potřebné přístroje k přesnému stanovení diagnózy máme k dispozici pod jednou střechou a všechna vyšetření tak podstoupíte rychle a bez čekání. Garantujeme špičkovou kvalitu léčby, a proto využíváme tu nejmodernější diagnostiku v podobě počítačové tomografie (CT), magnetické rezonance (MR) a pozitronové emisní tomografie v kombinaci s počítačovou tomografií (PET/CT). Součástí přípravy před protonovou léčbou je také zavedení tří zlatých zrn do prostaty, ta pomáhají při zacílení protonového paprsku při samotné léčbě.

Výsledkem všech vyšetření je přesná lokalizace nádoru. Abychom využili prokazatelné a jednoznačné výhody protonové léčby, tedy možnosti dokonale zacílit paprsek, který ochrání zdravé tkáně a zvýší účinnost léčby, naši experti z oddělení klinické fyziky společně s lékaři připraví podrobné ozařovací plány ušité každému pacientovi na míru. K tomu potřebují tři až pět dnů – výsledkem je detailní popis vlastní léčby, který určuje, z jakých směrů a jakou intenzitou bude paprsek nádor ozařovat.

Samotná léčba probíhá ambulantně, kdy docházíte do Protonového centra na pravidelné návštěvy. V případě časného stadia rakoviny prostaty trvá léčba pouhých 5 ozařovacích dnů (ozařování podstupujete každý druhý den), u pokročilého stadia karcinomu trvá léčba 19 až 21 dnů (ozařování probíhá každý pracovní den). Před každým ozařováním pečlivě překontrolujeme Vaši polohu, ověříme ozařovací plány a veškerá související data, podle nichž se celé ozařování řídí (tzv. verifikace). Minimálně jednou týdně absolvujete konzultaci s lékařem, který s Vámi probere průběh léčby a zkontroluje Váš zdravotní stav.

Léčba je ambulantní a u pacientů s časným stadiem rakoviny prostaty trvá pouhých 5 dní. Léčba ostatních pacientů zabere maximálně 21 dní. Protonová léčba má minimum vedlejších účinků a není bolestivá. Samotné ozařování trvá několik málo minut, zpravidla dvě až tři.
Během dne můžete dělat vše, jak jste zvyklí – nejste ničím omezeni, můžete pracovat, chodit na procházky, za kulturou, věnovat se dětem nebo vnoučatům.
Občas se můžete cítit trochu unavení,
jako třeba po lehkém cvičení,
nebo pocítíte větší potřebu močení.

Riziko návratu rakoviny prostaty je po protonové léčbě téměř nulové.

Naproti tomu po operaci se onemocnění navrací u 10 % pacientů s časným stádiem a dokonce u 30 % pacientů s pokročilým stádiem. V případě běžného ozařování je to 8 %. Jak vidíte návrat nemoci je u běžných metod velkým problémem a tak přemýšlejte a zbytečně neriskujte. Po léčbě protonem v raném stádiu rakoviny prostaty byl zaznamenán relaps nemoci pouze u 1 % pacientů.

Studie potvrdily 97% úspěšnost protonové léčby.

Protonová léčba je ve světě stále více uznávanou a preferovanou metodou. Výhody jsou zřejmé, a proto se otevírají a plánují stále nová a nová centra. V současnosti je otevřeno 74 center, 42 je těsně před otevřením a další desítky jsou jich naplánovány. Vizionářsky by se tedy dalo s poměrně velkou mírou pravděpodobnosti říci, že v budoucnu ozařování protony nahradí nyní běžné ozařování.

Všechna protonová centra léčí pacienty s rakovinou prostaty. Ti tvoří 40–60 % klientů a není se čemu divit. Protony se k léčbě rakoviny prostaty využívají více jak 20 let, odléčeny jsou desetitisíce pacientů a výsledky jsou excelentní! Jedna z mnoha studií prezentovaná na konferenci ve Washingtonu doložila, že po 10 letech od léčby, lze 97 % pacientů považovat za vyléčené. Během léčby si nemocní nestěžovali na žádné významnější problémy a menší potíže související s léčbou odezněly do 14 dnů od jejího ukončení. Díky protonům si pacienti zachovali kvalitu života stejnou jako před nemocí. Velkou výhodou při takto závažném onemocnění je, že protonová léčba je ambulantní a pacient nemusí být v pracovní neschopnosti.

Protonová léčba je léčbou hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a je uvedena i ve Vyhlášce MZ ČR. Protonové centrum (PTC) má uzavřeny smlouvy se zaměstnaneckými pojišťovnami včetně největší zdravotní pojišťovny VZP ČR. Pojišťovny PROTONOVOU LÉČBU hradí, pokud je součástí indikace z PTC i doporučení z Komplexního onkologického centra (KOC). S veškerou administrativou a formalitami Vám pomůžeme. Léčbu si i bez doporučení KOC může klient uhradit sám.

Cesta pro českého pacienta k úhradě léčby krok za krokem:

  • Lékaři PTC, kteří mají jako jediní v ČR praktické zkušenosti s protonovým i standardním (fotonovým) ozařováním, posoudí vhodnost protonové radioterapie.
  • PTC zpracuje všechny potřebné odborné podklady potvrzující benefit protonové léčby.
  • PTC kontaktuje KOC s žádostí o doporučení léčby pomocí protonové radioterapie.
  • V případě, že KOC léčbu doporučí, PTC zašle žádost o úhradu pojišťovně.
  • V případě zamítnutí žádosti ze strany KOC nebo pojišťovny, společně zvážíme a navrhneme další postup jak se k PROTONOVÉ LÉČBĚ dostat.

 

Cesta pro slovenského pacienta k úhradě léčby:

Protonové centrum má uzavřenou smlouvu s pojišťovnou Dôvera, a proto klienti této pojišťovny mohou v případě smluvní diagnózy nastoupit protonovou léčbu prakticky okamžitě. Ostatní slovenské pojišťovny (VšZP a Union) protonovou léčbu též hradí na základě doporučení slovenského KOC a schválení revizního lékaře. My Vám rádi pomůžeme s veškerou administrativou.

Jak se nejrychleji dostanu k léčbě?

OBJEDNEJTE SE NA KONZULTACI ZDARMA

ikona

Ptejte se svého lékaře

Připravili jsme pro vás krátký formulář, který si můžete vytisknout a vzít s sebou ke svému lékaři. Ve formuláři najdete otázky o léčbě a odpovědi našich lékařů. Stejné otázky položte svému lékaři a doplňte si jeho odpovědi. Budete tak mít jasné porovnání obou způsobů léčby a budete se moci sami rozhodnout, co je pro vás nejlepší.

Chtějte po svém lékaři odpovědi na Vaše otázky. Trvejte na jejich zodpovězení a odpovědi si porovnejte. Přemýšlejte o tom, co jste se dozvěděli.

Stáhnout dotazník v PDF

 

 Diagnózy, které léčíme


Objednat se
loading