Jaká rizika přináší běžné ozařování?

Běžné ozařování je spojeno s mnoha komplikacemi. Kromě nádoru totiž vždy dochází i k ozáření zdravých tkání a orgánů v jeho okolí. Běžné ozařování používá k záření na nádor fotony, které ze své fyzikální podstaty nedokáží zastavit pouze v nádoru a přenést zde dávku energie. Zasáhnou tedy i konečník a močový měchýř a v závislosti na aplikované dávce dochází ke komplikacím, jako jsou impotence, pomočování a krvácení z konečníku.

 Až 40 % mužů běžně ozařovaných (fotony) má problémy s potencí/erekcí

Z hlediska psychického stavu pacientů patří trvalá impotence, způsobená jako následek ozáření, k významné komplikaci. Obrovská část pacientů je stále v aktivním věku, kdy kvalita života hraje významnou roli. Ke kvalitnímu životu rozhodně patří i sexuální aktivita.

 Až 5 % mužů běžně ozařovaných (fotony) trpí inkontinencí (dlouhodobou)

Tento stav po léčbě je značným deficitem pro opětovné zařazení do aktivního života, ať se jedná o návrat do pracovního prostředí, nebo společenského života. Sama skutečnost, že u více než stovky ozařovaných mužů v ČR ročně dochází k nechtěnému samovolnému úniku moči, je sociální a hygienický problém.

 Až 30 % mužů po běžném ozáření (fotony) pociťuje bolest

Bolest a výrazné pálení při močení, zeslabení močového proudu, časté nucení na stolici, případně i průjem a bolesti břicha. To je způsobeno dávkou fotonového záření na orgány dutiny břišní a na konečník.

 Až u 8 % mužů se nemoc po běžném ozáření (fotony) po letech vrací

Návrat rakoviny (relaps) je závažným problémem, a následně je tedy nutno přistoupit k jinému způsobu léčby (hormonální terapie, operace). Ta je opět spojena s riziky a komplikacemi.

Běžná léčba trvá u fotonového ozařování až 41 dní a je často provázena únavou a nevolností. Na rozdíl od protonové léčby, která trvá pouhých 5 dní u časného stádia nebo 21 dní u pokročilého stádia.  Protonová léčba je navíc ambulantní a nevyžaduje pobyt v nemocnici. 

Zvolená léčba má vždy zásadní vliv na kvalitu života při léčbě i po ní. Obrovská část pacientů je stále v aktivním věku, a proto komplikace a doživotní následky způsobené běžnou léčbou mají zásadní vliv na psychiku muže.

Přemýšlejte! Možnost vyhnout se rizikům a komplikacím existuje, zvolte protonovou léčbu.

Diagnózy, které léčíme


Objednat se
loading