Jaká rizika přináší operace?

Operace prostaty (prostatektomie) je vážným a rozsáhlým invazivním chirurgickým zákrokem prováděným v celkové anestezii. Pacient musí být vždy hospitalizován. Riziko komplikaci je vždy vysoké, hrozí zde například poškození nervů v okolí prostaty, což má za následek impotenci. Přestože se operační postupy vyvíjejí, jako příklad můžeme uvést robotickou operaci, přes všechen pokrok dlouhodobé výsledky ukazují, že rizika přetrvávají. Těmi zásadními jsou impotence a inkontinence.

 

 Až 75 % operovaných mužů má problémy s potencí/erekcí

Z hlediska psychického stavu pacientů patří trvalá impotence, způsobená jako následek operační léčby, k významné komplikaci. Obrovská část pacientů je stále v aktivním věku, kdy kvalita života hraje významnou roli. A ke kvalitnímu životu rozhodně patří i sexuální aktivita.

 Až 30 % operovaných mužů trpí inkontinencí (dlouhodobou)

Tento stav po léčbě je značným deficitem pro opětovné zařazení do aktivního života, ať se jedná o návrat do pracovního prostředí, nebo společenského života. Sama skutečnost, že až u třetiny operovaných mužů dochází k nechtěnému samovolnému úniku moči, je sociální a hygienický problém. Zdravotní pojišťovny se potýkají s obrovskými náklady na úhradu inkontinenčních pomůcek (například VZP uvádí až 1,5 miliardy Kč ročně).

 Až 30 % operovaných mužů musí navíc podstoupit pooperační ozáření

A to z důvodu nemožnosti odstranění celého nádorového ložiska nebo z důvodu rizika bezprostředního návratu onemocnění. Tím jsou samozřejmě vystaveni riziku dalších nežádoucích účinků.

 U 10 % operovaných mužů se po letech nemoc vrací

Návrat rakoviny (relaps) je závažným problémem a následně je tedy nutno přistoupit k jiné léčbě (hormonální terapie, běžné ozařování). Ta je opět spojena s riziky a komplikacemi.

U operace je vždy nutná hospitalizace s následnou pracovní neschopností. Hrozí zvýšený výskyt akutních komplikací, bolest v operované oblasti, potíže s udržením moči či sexuální dysfunkcí.

Diagnózy, které léčíme


Objednat se
loading