Jaká rizika přináší běžné ozařování?

V případě použití běžného (fotonového) ozařování je pacientka vystavena nadměrnému ozáření zdravých tkání. Tím se vystavuje riziku pozdní a velmi pozdní toxicity. To znamená, že v budoucnu, dlouho po ukončení léčby, se často projevují důsledky nežádoucího ozáření zdravých tkání a orgánů – například poškození srdce, nebo plic, popřípadě vznik sekundárních nádorů.

  • Při léčbě karcinomu prsu může dojít k nežádoucímu ozáření srdce, plic a míchy. Tyto orgány jsou velmi citlivé na záření, dokonce i při nízkých dávkách, a jejich poškození může mít významné vedlejší účinky. To platí zejména u nádorů, které se nacházejí v levém prsu. Vzhledem k blízkosti srdce existuje zvýšené riziko jeho ozáření.
  • Rakovina prsu se může šířit do mízních uzlin v podpaží. V takových případech se provádí ozáření nejen prsu, nebo hrudní stěny, ale i podpaží a oblasti klíční kostí. Při takovémto ozáření je pravděpodobná vyšší zátěž plic.
  • Z důvodu, že se šance na přežití u pacientek s karcinomem prsu zvyšují, rostou obavy z dlouhodobých vedlejších účinků ozáření. V mnoha případech mohou mít dlouhodobé nežádoucí účinky ozařování závažný dopad na kvalitu života. 

V případě protonů není nutné dělat kompromis, protože protonová léčba umožňuje ozáření celé oblasti a zároveň umožňuje snížit dávku na srdce a plíce přibližně desetinásobně.

 

NEGATIVA A RIZIKA BĚŽNÉHO FOTONOVÉHO OZAŘOVÁNÍ

  • Nemoci srdce z ozáření – ischemická choroba srdeční, arytmie
  • Plicní toxicita – rozvoj plicní fibrózy
  • Sekundární nádory z ozáření
  • Projevy vedlejších účinků řadu let po léčbě

Diagnózy, které léčíme


Objednat se
loading