Co Cię czeka po zakończeniu leczenia onkologicznego

12. 10. 2021 08:47

Właśnie ukończyłeś z sukcesem jedną z form leczenia onkologicznego, czy to chemioterapia, radioterapia czy inna metoda i nie wiesz, co będzie dalej?

Skuteczne leczenie onkologiczne oznacza, że ​​wszystkie objawy choroby ustąpiły, wyniki laboratoryjne wróciły do ​​normy, a nawet wyświetlenie USG czy PET/CT nie daje żadnych wyników. Ten etap leczenia nazywa się remisją. Osiągnięcie remisji jest oczywiście faktem pozytywnym, jednak należy mieć na uwadze, że ogniska, których nie można wykryć powyższymi metodami, mogą utrzymywać się w organizmie pacjenta. Dlatego konieczne jest dalsze aktywne monitorowanie pacjenta.

Ambulatorium

Ambulatorium to termin oznaczający regularne aktywne monitorowanie pacjenta w remisji. Celem tego monitoringu jest wykrycie ewentualnych powikłań lub nawrotu choroby, aby w porę można było rozpocząć dalsze leczenie. Ponieważ ryzyko nawrotu jest wyższe w pierwszych latach po skutecznym leczeniu, te badania i badania są również częstsze – nawet kilka razy w roku. Z czasem ich częstotliwość maleje, aż w końcu pacjent przychodzi na badania raz w roku.

Rodzaj i częstotliwość poszczególnych badań ustala lekarz prowadzący na podstawie diagnozy i indywidualnego wywiadu pacjenta. W celu wykonania tych badań można chodzić dalej na onkologię, ale mogą one być również wykonywane przez lekarza pierwszego kontaktu. On będzie miał do dyspozycji wszystkie niezbędne dokumenty od onkologa: szczegółowy pisemny raport z zalecaną procedurą dla każdego indywidualnego przypadku oraz opracowaną metodologią zalecanych procedur i badań.

Pacjenta powinnością jest wtedy podjęcie wszystkich zaleconych badań. Pominięcie regularnych kontroli, a także wymogu dodatkowych badań, może być w rezultacie równie szkodliwe.

Zapobieganie

Równie ważne jak badanie lekarskie jest odpowiedzialne podejście pacjenta do profilaktyki. Oznacza to utrzymanie zdrowego stylu życia, jeśli to możliwe, z dużą ilością aktywnych ćwiczeń i zbilansowaną dietą.

Kolejnym ważnym elementem procesu zdrowienia jest stan psychiczny pacjenta. Powinien starać się unikać sytuacji stresowych, a przede wszystkim pozytywnie myśleć o swojej przyszłości. Jeśli pacjent odczuwa niekontrolowany strach lub cierpi na depresję, zawsze lepiej poszukać pomocy psychologicznej.