Biopsia prostaty a význam Gleasonovej stupnice

23. 2. 2021 16:46

Vyhodnotil váš lekár výsledok vyšetrenia prostaty ako potenciálne pozitívne, prípadne vám bolo v krvi namerané vyššie množstvo PSA (prostatického špecifického antigénu) ako je maximálna hodnota?

Potom vás najskôr čaká biopsia prostaty. Biopsia prostaty je ambulantné vyšetrenie, ktoré trvá zvyčajne asi 20 minút, po ktorých môže pacient odísť domov. Hoci vyzerá celý zákrok komplikovane, netreba sa ho báť: väčšina mužov, ktorí biopsiu prostaty podstúpili, opisujú celú procedúru skôr ako nepríjemnú než bolestivú.

Ako prebieha biopsia prostaty

Biopsia, čiže odber tkanivových vzoriek prostaty, môže prebiehať niekoľkými spôsobmi. V poslednej dobe sa najčastejšie volí odber pomocou rektálne ultrazvukovej sondy. Tá sa v ľahu na boku a pri lokálnom umŕtvení zavedie do pacientovho konečníka. Sonda najprv ultrazvukovo zmapuje prostatu a zaznamená eventuálne podozrivé ložiská, a potom pomocou tenkej jednorazovej ihly, odoberú tkanivové vzorky z oboch lalokov prostaty. Počet odoberaných vzoriek sa líši, zvyčajne ich je však okolo 12. Tieto vzorky sú následne odoslané do laboratória na histológiu. Keďže je biopsia invazívne vyšetrenia, je možné, že sa bezprostredne po zákroku môže objaviť krv v stolici, moči alebo spermiách. Zhruba týždeň pred odberom vzoriek je potreba vysadiť lieky ovplyvňujúce zrážanlivosť krvi - prípadne je po konzultácii s lekárom nahradiť inými. Po biopsii je doporučené vyhýbať sa činnostiam ako je jazda na bicykli a podobným, a to minimálne 3 dni od vyšetrenia.

Čo je Gleasonova stupnica (skóre)

Gleasonovo skóre je stupnica, podľa ktorej sa hodnotí agresivita karcinómu prostaty. Toto skóre sa počíta vtedy, keď histologický rozbor pri biopsii odobratých vzoriek potvrdí prítomnosť nádorového tkaniva. Najprv sa vykoná preskúmanie nádorového tkaniva zo všetkých odobratých vzoriek pod mikroskopom. Následne sa podľa architektoniky žliazok (diferenciácia) určí stupeň vyzretosti nádoru na škále od 1 do 5, kedy G1 je dobre diferencovaný, ohraničený nádor a G5 veľmi zle diferencovaný, s rizikom rozšírenia do ďalších tkanív. Výsledné Gleasonovo skóre sa počíta súčtom čísel najčastejšie sa objavujúceho typu nádorového tkaniva a druhého najčastejšie sa objavujúceho typu. Teoreticky sa teda Gleasonovo skóre pohybuje medzi hodnotami 2 (1 + 1) a 10 (5 + 5), pričom platí, že čím je číslo vyššie, tým je karcinóm nebezpečnejší. Hodnota 7 a vyššie sa už považuje za vysoko rizikovú.