Čo je to PSA a akú úlohu hrá pri rakovine prostaty?

23. 2. 2021 11:22

Skratkou PSA sa označuje prostatický špecifický antigén, čo je enzým produkovaný bunkami prostaty. Za normálnych okolností tento enzým spôsobuje skvapalnenie semena a len malé množstvo sa ho dostane do krvného obehu.

Pokiaľ, dôjde k porušeniu vnútornej architektúry prostatickej žľazy, množstvo PSA, ktoré prestúpi do krvi sa zväčšuje. Práve preto je koncentrácia prostatického špecifického antigénu v krvnom sére jedným z ukazovateľov rakoviny prostaty. Vyššia koncentrácia PSA v krvi však nemusí nutne znamenať prítomnosť karcinómu: jeho hladina sa zvyšuje aj pri zápaloch prostaty, benígnej hyperplázii prostaty (nezhubné zväčšenie) a ďalších podobných problémoch. Preto je pri zisťovaní prítomnosti nádoru potreba podstúpiť ešte ďalšie vyšetrenia.

Hladina PSA v krvi: aké sú prijateľné hodnoty

Medzinárodne uznávaná hraničná hodnota medzi normálnou a zvýšenou hladinou PSA v krvi je 4ng/ml. Moderná diagnostika však vyžaduje presnejšie a lepšie špecifikované údaje, ktoré budú zohľadňovať aj ďalšie dôležité faktory, medzi ktoré patrí napríklad vek pacienta. Preto boli stanovené tzv. vekovo špecifické hladiny hodnôt PSA:

  • U mužov medzi 40 a 49 rokmi je horná hranica 2,5 ng/ml,
  • muži od 50 do 59 rokov majú hornú hranicu na 3,5 ng/ml,
  • pre mužov od 60 do 69 rokov je to potom 4,5 ng/ml
  • a pre mužov starších 70 rokov platia limitná hodnota 6,5 ng/ml.

Dôležitým ukazovateľom je okrem iného tiež pomer medzi voľným a celkovým množstvom vyprodukovaného PSA.

Myslite na svoje zdravie

Pamätajte si, že čím skôr sa prípadný karcinóm podarí odhaliť, tým väčšia je nádej na úplné vyliečenie. Nepodceňujte preto pravidelné kontroly u lekára, a ak je vám viac ako 50 rokov, nechajte si urobiť vyšetrenie prostaty spojené s odberom krvi a stanovením hladiny PSA.