Lymfóm: čo to je, ako sa prejavuje a kedy je nebezpečný?

23. 2. 2021 17:40

Slovom lymfóm sa všeobecne označuje ako nádorové ochorenie lymfatického systému.

Od iných nádorových ochorení sa líši predovšetkým tým, že postihuje nielen staršie osoby, ale aj mladých dospelých jedincov. Rizikovú skupinu teda tvoria mladí ľudia vo veku medzi 20 a 30 rokmi. Lymfómy sa pritom objavujú o niečo málo častejšie u mužov ako u žien, v pomere asi 3: 1. Lymfatický systém je tvorený okrem iného sieťou lymfatických uzlín a ciev, a predovšetkým určitým typom bielych krviniek, nazvanými lymfocyty. Lymfocyty sa pritom ešte ďalej delia na viac rôznych podtypov:

T-lymfocyty majú za úlohu dohliadať na imunitný systém organizmu. Spúšťajú imunitné reakcie a kontrolujú ich intenzitu, v prípade potreby dokážu neutralizovať rôzne typy cudzorodých elementov.

B-lymfocyty vytvárajú protilátky. Aktivujú sa napríklad pri očkovaní.

NK-lymfocyty zase ničia všetky bunky v tele, ktoré vykazujú nejakú abnormalitu (napríklad bunky napadnuté vírusmi alebo nádorové bunky). Všetky uvedené typy lymfocytov sa môžu stať podkladom pre vznik lymfómu - zvyčajne v jednej alebo viacerých lymfatických uzlinách. Akonáhle sa začnú abnormálne bunky nekontrolovane množiť, prevýši postupom času svojim počtom počet normálnych buniek lymfatickej uzliny, čím spôsobí jej zväčšenie. Postupom času sa môže nádorové bujnenie rozšíriť do ďalších lymfatických uzlín, prípadne aj do ostatných orgánov lymfatického systému ako je slezina alebo kostná dreň.

Druhy lymfómov

Existuje pomerne široká rada rôznych typov lymfómov, pričom každý z nich vykazuje trochu odlišné správanie. Pre správnu voľbu liečebného postupu je teda nesmierne dôležité správne určiť konkrétny typ lymfómu u každého pacienta. Najčastejšie sa používa základné rozdelenie na dva typy: Hodgkinov lymfóm, pomenovaný po anglickom lekárovi z 19. storočia, a skupinu Non-Hodkginských lymfómov.

Príznaky ochorenia lymfómom

Keďže môžu lymfómy vzniknúť na viacerých rôznych miestach v tele, rôzne sú aj ich príznaky. Všeobecne sa však väčšina lymfómov prejavuje nebolestivým zväčšením lymfatických uzlín. Nuž, tento jav sprevádza aj mnohé iné, menej závažné ochorenia a nedá sa teda povedať, že zväčšené uzliny automaticky znamenajú prítomnosť lymfómu - tu môžu spoľahlivo potvrdiť či vyvrátiť histologické testy. Ďalšie možné sprievodné javy, ktoré sa môžu pri lymfómu objaviť:

  • horúčka nad 38 ° C, inak nevysvetliteľná,
  • nechutenstvo a následný úbytok hmotnosti,
  • silné nočné potenie, často s nutnosťou výmeny posteľnej bielizne,
  • únava a malátnosť,
  • svrbenie kože,
  • bolestivosť zdurených uzlín po konzumácii alkoholu,
  • suchý kašeľ a dýchavičnosť.