Rakovina pažeráka: aké sú príznaky?

9. 6. 2021 09:09

Karcinóm pažeráka je nádorové ochorenie s rastúcim počtom výskytu. Hoci postihuje najčastejšie mužov vo veku od 50 do 70 rokov, nie sú medzi pacientmi výnimkou ani ženy alebo deti.

V Českej republike je ročne diagnostikovaných asi 500 prípadov rakoviny pažeráka.

Pažerák tvorí začiatok tráviaceho traktu. Ide o trubicu zo svaloviny, spájajúcej ústnu dutinu so žalúdkom. Zhubný nádor pažeráka sa pritom môže utvoriť kdekoľvek v rámci celej dĺžky pažeráka. Vzniká pritom mutácia rôznych typov buniek, ktoré pažerák tvorí. Asi v 90% prípadoch ide o dlaždicobunkový (spinocelulárny) karcinóm, ktorý vzniká z dlaždicových buniek, ktoré vystielajú vnútro pažeráka. Zvyšných 10% potom predstavuje adenokarcinóm, vznikajúci zo žliazok v stene pažeráka.

Príznaky karcinómu pažeráka

Keďže je pažerák veľmi elastický, sú prvé príznaky prítomnosti nádoru pozorovateľné až v jeho pokročilejších štádiách. Vtedy sa začne objavovať sťažené prehĺtanie, najskôr najmä tuhých súst ako je mäso či pečivo. Neskôr je pre chorého ťažké prehltnúť aj kašovitú stravu. Ďalej sa môže objaviť:

 • Bolesť v krku a tichý, chrapľavý hlas,
 • výrazný úbytok na váhe,
 • nevoľnosť a vracanie,
 • čierna, dechtovitá stolica, ktorá silne zapácha.

Rizikové faktory

Vznik karcinómu pažeráka je podnecovaný genetickou odchýlkou, a to najčastejšie u génu APC. Táto genetická odchýlka vzniká väčšinou na základe vplyvu rôznych rizikových faktorov, ktorými sú:

 • genetika,
 • fajčenie, nadmerná konzumácia alkoholu alebo žuvanie tabaku,
 • častá konzumácia silne korenených pokrmov,
 • absencia ovocia a zeleniny v jedálničku,
 • častá konzumácia horúcich nápojov,
 • poleptanie kyselinou či lúhom,
 • refluxná ezofagitída (podráždenie pažeráka vplyvom návratu tráviacich štiav zo žalúdka), respektíve jej extrémny dôsledok zvaný Barettov pažerák, kedy dochádza k bunkovej premene dlaždicového epitelu na cylindrický. Riziko vzniku adenokarcinómu je pri Barettovom pažeráku až 40× vyšší,
 • dlhodobá achalázia (ochrnutie svalov pažeráka, majúce za následok jeho zúženie a tým aj zhoršenú priechodnosť),
 • Sjögrenov, Kellyho-Patersonov či Plummer-Vinsonov syndróm.