Informácie pacientom Protónového centra týkajúce sa šírenia nákazy koronavírusu (COVID-19) v ČR

Informácie pacientom Protónového centra týkajúce sa šírenia nákazy koronavírusu (COVID-19) v ČR

platné od 1. 7. 2020

 

Tieto pokyny pre pacientov sú vydávané s cieľom znížiť riziko nákazy koronavírusom (Covid-19), a to u pacientov Protónového centra. V súvislosti so šírením nového koronavírusu a s ohľadom na aktuálnu situáciu a informácie prijalo Protónové centrum niekoľko nižšie uvedených opatrení a odporúčaní.

Žiadame všetkých pacientov, aby sa riadili pokynmi zamestnancov Protónového centra pre vstup do budovy a aby do budovy vstupovali s rúškom na ústach. V prípade použitia respirátora s výdychovým ventilom budete požiadaní o jeho zakrytie látkovým alebo papierovým rúškom. V prípade nedodržania pokynov nebude vstup do budovy umožnený.

 • S cieľom získať aktuálne informácie o prijatých opatreniach v Protónovom centre sa môže pacient obrátiť na:  
 1. inforecepciu Protónového centra +420 222 999 000,
 2. na Klientsky servis +420 222 998 944 alebo +420 222 998 958,
 3. na svojho koordinátora liečby,
 4. na manažérku kvality Mgr. Kateřinu Krejbichovú, +420 222 999 058.

 

 • Všetci pacienti, ktorí do PTC prídu zo zahraničia, musia mať negatívny test na koronavírus zo svojej krajiny, a to max. 72 hodín starý.
 • Na objednané vstupné a kontrolné vyšetrenia a liečbu dochádzajte s predstihom maximálne 10 minút pred stanoveným termínom vyšetrenia.
 • Na vyšetrenie MR a PET/CT dochádzajte s predstihom max. 30 min.
 • Po príchode k budove PTC zvoňte na zvonček „Recepcia“. Recepčný sa Vás prostredníctvom intercomu (hovoriaceho zariadenia) opýta na niekoľko otázok, ktorých zodpovedanie je nutné pre Váš vstup do budovy Protónového centra.
 • Všetkých pacientov prosíme, aby na vyšetrenia a konzultácie pred liečbou prichádzali v sprievode max. jednej osoby. Pacientov v liečbe prosíme, aby do PTC prichádzali úplne bez sprievodu. Výnimkou sú detskí pacienti a pacienti s telesným či zmyslovým postihnutím.
 • Ak ste pricestovali osobným autom, zamestnanec PTC vám po zodpovedaní niekoľkých otázok odovzdá Vašu osobnú zložku s tlačovinami na preštudovanie a s niekoľkými informovanými súhlasmi na vyplnenie. Tie si, prosím, vyplňte v aute, a hneď ako budete mať všetko prečítané a vyplnené, zatelefonujte na telefónne číslo uvedené na doskách.
 • Ak ste pricestovali MHD, bude Vám po zodpovedaní otázok umožnený vstup do budovy, kde dostanete tlačoviny na preštudovanie a informované súhlasy na vyplnenie.
 • Vo vstupnom priestore do Protónového centra sú pre Vás, v prípade, že ste pricestovali MHD, pripravené stolčeky s čestným vyhlásením. V ňom Vás požiadame o písomné potvrdenie, že ste neboli v posledných týždňoch v oblastiach s vysokým výskytom koronavírusu alebo že ste sa s niekým, kto bol pozitívne na koronavírus testovaný, nestretli. Na Inforecepcii toto čestné vyhlásenie po jeho vyplnení odovzdáte a vezmete si poradové číslo z vyvolávacieho systému.
 • Dodržujte, prosím, dostatočný odstup – aspoň 2 metre – od nášho personálu a ostatných pacientov alebo osôb čakajúcich v priestoroch recepcie na druhom a piatom poschodí.
 • Ak ste už pacientom PTC a podstupujete protónovú liečbu, prichádzajte s predstihom max. 10 min. Naším cieľom je čo najväčšia redukcia počtu osôb, ktoré sú spolu v jednom priestore.
 • Po ukončení všetkých zdravotných služieb, ktoré Vám boli v PTC poskytnuté, Vás prosíme o čo najrýchlejšie opustenie budovy Protónového centra.
 • Ak máte akékoľvek príznaky respiračného ochorenia, prípadne akékoľvek dýchacie alebo zažívacie ťažkosti, ak je to možné, odložte termín svojej konzultácie alebo vyšetrenia v PTC. Ak ste pacientom v liečbe, prosím, oznámte nám všetky informácie bez osobného kontaktu (telefón, e-mail, chat) a my vás budeme inštruovať s ďalšími pokynmi.
 • Prosíme Vás, aby ste nám oznámili ešte pred vstupom do PTC (alebo pred príjazdom do PTC), ak bol niekto vo vašom okolí pozitívne testovaný na koronavírus.
 • Prečítajte si pozorne inštrukcie a informácie a dodržujte základné hygienické pravidlá uvedené na letákoch v prílohe.
 • Viac informácií nájdete tu: http://www.ptc.cz