Objednajte sa na konzultáciu liečby

 

Budeme Vás kontaktovať do 24 hodín.

„Naším cílom je nielen deti vyliečiť, ale taktiež ich rýchly návrat do normálneho a kvalitného života.“

hovorí vedúca lekárka pre liečbu nádorového ochorenia u detí MUDr. Barbora Ondrová

Maximálna šanca
na vyliečenie

Protónová liečba rakoviny u dětí

Cieľom modernej onkologickej liečby je zaistiť pacientom maximálnu šancu na vyliečenie pri minimalizácii vedľajších účinkov spojených s liečbou.

Tento cieľ dnes v maximálnej miere dosahuje moderná a bezpečná protónová liečba.

 

Medzi používané liečebné metódy v prípade nádorov u detí patria operácia, ožarovanie, chemoterapia a biologická liečba. Aká konkrétna liečba bude u vášho dieťaťa aplikovaná, záleží na mnohých rôznych faktoroch, a podrobne s Vami plán liečby prediskutuje ošetrujúci detský onkológ.

 dsc-0288-kopie.jpg (6.78 MB)

 

 

Protónové centrum v Prahe v rámci detského liečebného programu využíva najmodernejšiu technológiu a skúsenosti popredných českých a svetových onkológov s protónovou liečbou u detí. Všetky deti liečené v PTC sú indikované na protónovú liečbu v spolupráci s niektorým z detských onkologických centier. Viac než 80 % detských pacientov sa dnes úspešne vylieči. Sme tu pre to, aby sme vášmu dieťaťu prostredníctvom najmodernejšej technológie – protónovej liečby – zvýšili šance žiť normálny a zdravý život.

 

Protónová terapia sa využíva na liečbu nádorov

Protónová liečba je podľa medzinárodne uznaných odporúčaní a štandardov najčastejšie (nie však výlučne a iba) indikovaná pri týchto diagnózach:

 • Meduloblastóm
 • Kraniopharyngeóm
 • Nízko malígny glióm
 • Ependymóm
 • Sarkómy mäkkých tkanív
 • Ewingov sarkóm
 • Neuroblastóm
 • Retinoblastóm

Prečo Protónové centrum

Úhrada liečby zdravotnými poisťovňami

Protónové centrum spolupracuje aj s poisťovňami slovenskými a zahraničnými. V prípade, že ste občan Európskej únie a Vaša poisťovňa nepatrí medzi našich zmluvných partnerov, pomôžeme Vám pri rokovaní o schválení Vašej liečby u nás na základe aktuálne platnej legislatívy.

Objednáme Vás do 24 hodin

Vstupné vyšetrenie je prvým krokom k protónovej liečbe

Pre správne rozhodnutie potrebujete mať dostatok informácií o Vašej chorobe, o výhodách, ale tiež možných rizikách nielen protónovej liečby, ale aj všetkých ďalších dostupných liečebných metódach. Objednajte sa k nám do Protónového centra na vstupné vyšetrenie. Naši lekári sa Vám budú maximálne venovať.

Moderná diagnostika nielen pre našich pacientov

Vyšetrenia ponúkame nielen našim onkologickým pacientom, ale aj ostatným pacientom, ktorí majú doporučenie k vyšetreniu z iných pracovísk. Protónové centrum v Prahe Vám ponúka diagnostické vyšetrenia magnetickou rezonanciou (MR) a pozitrónovou emisnou tomografiou v kombinácii s počítačovou tomografiou (PET/CT) s krátkymi čakacími termínmi.

Kontaktujte
nás

Kontaktuje naše koordinátorky liečby. Ochotne odpovie na všetky Vaše otázky a dohodnú Vám termín bezplatného nezáväzného vyšetrenie. Objednajte sa na telefónnom čísle +420 222 999 000.

Jediné čo musíte urobiť VY, je prísť k NÁM včas. MY sme pripravení pomôcť Vám.

Ako vybrať
najvhodnejšiu liečbu

Naším hlavným cieľom je nielen vyliečiť deti, ale taktiež ich návrat do normálneho a kvalitného života. 

V prípade, že sa ako súčasť liečby Vášho dieťaťa zvažuje ožarovanie, zaujímajte sa o možnosť protónovej liečby. Protónová terapia je najšetrnejší spôsob liečby rakoviny žiarením. Dáva detským pacientom vysokú šancu na vyliečenie a možnosť žiť normálny život aj po liečbe.

 

sestricky.jpg (4.50 MB)

 

Ožarovanie alebo rádioterapia (kam sa radí aj protónová rádioterapia), je všeobecne jednou zo základných liečebných metód nádorových ochorení u detí. U pacientov sa používa buď samostatne, alebo častejšie v kombinácii s inými metódami (najčastejšie operácia, chemoterapia). S cieľom obmedziť nežiaduce účinky liečby žiarením je súčasným trendom použitie rádioterapie obmedziť na prísne vybrané situácie. Ak už je ožarovanie nutné, potom používať najmodernejšie spôsoby ožarovania, ako je napríklad protónová rádioterapia.

Protónová liečba je, na rozdiel od bežne používaného ožarovania, šetrnejšia a bezpečnejšia. Vďaka presnému zacieleniu protónového lúča dokážeme významne znížiť riziko vzniku nežiaducich účinkov a obmedziť prípadné riziká, ako sú poškodenie srdca a pľúc, výskyt endokrinných problémov, poruchy rastu, poruchy zmyslových funkcií, zníženie intelektu, poškodenie obličiek a močových ciest, ohrozenie plodnosti, vznik druhotných nádorov.

Naši lekári aj celý tím PTC sú pripravení zodpovedať všetky Vaše otázky spojené s protónovou liečbou. Zdravotnícku dokumentáciu na posúdenie vhodnosti protónovej liečby môžete zaslať na e-mailovú adresu pacient@ptc.cz

 

Ako funguje
protónová liečba

Ako funguje protonóvá liečba

Čo je protónová terapia

Protónová rádioterapia je veľmi účinná, presná a šetrná liečba rakoviny s minimálnymi vedľajšími účinkami. Vďaka presnému zameraniu protónového paprsku priamo do nádoru sa výrazne znižuje vznik vedľajších nežiadúcich účinkov. Tým dáva protónová liečba šancu žiť kvalitný život aj po liečbe rakoviny bez zvýšeného rizika neskoršej toxicity, kde sa problémy objavujú za niekoľko rokov po ožiarení (10, 15 alebo aj 20 rokov).

 

Protónová liečba zabezpečuje vysokú šancu na vyliečenie

 Moderná, účinná a bezpečná onkologická liečba

Cieľom modernej onkologickej liečby je zabezpečiť pacientom maximálnu šancu na vyliečenie sa pri minimalizácii vedľajších účinkov spojených s liečbou. Tento cieľ dnes v maximálnej miere dosahuje protónová liečba. Na rozdiel od bežnej rádioterapie, ktorá k ožiareniu a ničeniu nádorových buniek používa fotóny, je protónová terapia pokročilejšou a používa protóny. Tieto častice dávajú protónovej terapii veľa výhod. Najväčšou výhodou v porovnaní s bežnou rádioterapiou je jej presnosť a schopnosť ochrániť zdravé tkanivá.

Bežný fotónový paprsok prechádza telom a odovzdáva veľkú časť svojej energie pred a aj za nádoromProtóny majú ale fyzikálnu vlastnosť, ktorá se volá Braggův vrchol. Je to schopnosť odovzdávať výrazne menej energie cestou k nádoru a nemá žiadny dopad na tkanivá za nádorom.

 

Ako vás liečime

Technólogia ukrytá v útrobách Protónového centra vzbudzuje rešpekt a máloktorý pacient si uvedomuje zložitosť systému. Protóny, teda pozitívne nabité elementárne častice jadra atómu vodíka, sú v cyklotróne zrýchlené na približne polovicu rýchlosti svetla. Tým získajú energiu, ktorá umožňuje zničiť nádory v hĺbke až 30 centimetrov. Potom sú protóny usmernené silným magnetickým poľom do veľmi úzkeho paprsku a s vysokou presnosťou zamerané do nádoru. Pri spomaľovaní v nádorovom tkanive príde k uvoľneniu energie, ionizácii a poškodeniu DNA zasiahnutej bunky. Ak je toto poškodenie mnohonásobné, rakovinová bunka se prestáva deliť alebo umiera.

 

 

Ceruzkové skenovanie alebo Pencil Beam Scanning (PBS), označuje presné rozloženie dávky protónového paprsku a predstavuje v súčasnosti úplný vrchol v technológii protónovej terapie. Ceruzkové skenovanie ožaruje s milimetrovou presnosťou cieľovú oblasť nádoru, s minimálnym poškodením okolitých zdravých tkanív a orgánov. Pri tomto spôsobe ožarovania je tenký (ceruzkový) zväzok smerovaný do príslušného bodu cieľového objemu pomocou magnetického poľa. Veľmi presným riadením zmien tohoto magnetického poľa je dosiahnuté postupné ožiarenie celého nádorového ložiska. 

Ak by sme mali PBS k niečomu prirovnať, predstavte si svoje sústredenie, keď dostanete za úlohu vymaľovať ceruzkou na papier určitý objekt. Napríklad kruh. Vždy se budete dôsledne snažiť nepresiahnuť jeho okraje. Tak funguje aj PBS. U PBS máte naviac stopercentú istotu, že „vymaľuje“ len to, čo je potreba. Aj preto sú nežiadúce účinky pri protónovej liečbe úplne minimálne.

Prečo zvoliť
protónovú liečbu

Výhody protónovej liečby při ozařování dětí proti běžné radioterapii

Tkanivá a orgány u detí sú na ožiarenie veľmi citlivé. Navyše sú deti oveľa náchylnejšie na vznik sekundárnych nádorov než dospelí. Ak chceme zvýšiť šancu na zdravý vývoj dieťaťa aj po liečbe, je nutné snažiť sa predchádzať nežiaducim vedľajším účinkom z ožiarenia. V tom je protónová liečba mimoriadne prínosná.

 • Menšie ožiarenie miechy:

Protónová liečba znižuje dávku na miechu v prípade nádorov uložených v jej blízkosti. Je tak minimalizované riziko jej poškodenia.

 • Zachováva mentálnu výkonnosť

Vďaka protónovej terapii je zachovaná v maximálnej možnej miere mentálna výkonnosť.

 • Znižuje riziko straty sluchu

Protónová liečba redukuje dávky na stredné a vnútorné ucho, čím je znížené riziko poruchy poškodenia alebo straty sluchu.

 

Vďaka presnému zacieleniu protónového lúča, dokážeme významne znížiť riziko vzniku nežiaducich účinkov a obmedziť prípadné riziká ako sú poškodenie srdca a pľúc, výskyt endokrinných problémov, poruchy rastu, poruchy zmyslových funkcií, zníženie intelektu, poškodenie obličiek a močových ciest, ohrozenie plodnosti, vznik druhotných nádorov .

deti-1-150x.png (263 KB)

Na schematickom obrázku je znázornené rozloženie dávky žiarenia v tele pri použití fotónovej a protónovej terapie. Je zrejmé, že protónový zväzok ožaruje iba tzv. cieľový objem, teda žiarenie je smerované takmer výlučne iba do tkaniva, ktoré je postihnuté. Naopak, fotónové žiarenie vďaka svojim fyzikálnym vlastnostiam zasahuje významne aj okolité zdravé štruktúry, ktorými sú v tomto prípade miecha, srdce, pľúca, pečeň a črevá.

 

Viete že, výhody protónového ožarovania sů založené na fyzikálnych zákonoch a vlastnostiach protónov?

Protóny totiž môžeme zastaviť presne a v mieste, kde potrebujeme, v tzv. cieľovom objeme. Zdravé tkanivá sú zasiahnuté žiarením minimálne alebo nie sú ožiarené vôbec. Na rozdiel od bežnej rádioterapie, ktorá k ožiareniu a ničenie nádorových buniek používa fotóny, je protónová terapia pokročilejšia a používa protóny.

Bežný fotónový lúč prechádza telom a odovzdáva značnú časť svojej energie pred i za nádorom. Protóny majú však určitú fyzikálne vlastnosť, ktorej sa hovorí Braggův vrchol, ktorá má schopnosť odovzdať výrazne menej energie cestou k nádoru a nemá vplyv na tkanivá za nádorom. Najväčšou výhodou protónovej terapie v porovnaní s bežnou rádioterapiou tak je jej presnosť a schopnosť ochrániť zdravé tkanivá.

Ako probieha
protónová liečba

Detský pacient je na liečbu prijatý na základe odporúčaní detského onkológa. Detskí pacienti sú v prípade nutnosti (napr. ak ožarovanie prebieha v celkovej anestézii) hospitalizovaní vo Fakultnej nemocnici v Motole a do Protónového centra dochádzajú iba na ožiarenie.

Napriek tomu, že je protónová liečba bezbolestná, vieme, že dôležitou súčasťou liečby je psychika dieťaťa. Od prvého momentu je tak v rámci možností všetko prispôsobené jeho potrebám. Deti na ožiarenie alebo kontrolné vyšetrenie, ak nie sú v anestézii, môžu čakať v detskej miestnosti s hŕbou hračiek, ktorá ničím nepripomína nemocnicu. Veselé maľovanky a skladačky s „profesorom Protónom“ , ktorý ich sprevádza liečbou, poskytnú rozptýlenie a prevedú ich spoločne s vyškoleným personálom celou liečbou.

Ako liečba probieha

Prvým krokom je konzultácia detského pacienta a jeho rodičov s lekárom Protónového centra. Konzultácia prebieha v detskej ambulancii.

Plánovanie liečby - ožarovací plán

Všetky potrebné moderné prístroje na naplánovanie liečby a následné kontrolné vyšetrenia máme k dispozícii pod strechou PTC a všetky vyšetrenia tak podstúpite v rámci jednej návštevy. Využívame modernú diagnostiku, ako je magnetická rezonancia (MR) a pozitrónové emisné tomografie v kombinácii s počítačovou tomografiou (PET/CT).

V niektorých prípadoch, najmä u malých detí, sa vyšetrenia robia v anestézii. Naši lekári a anestéziologické sestry disponujú všetkým potrebným vybavením a skúsenosťami, aby celková anestézia u dieťaťa prebehla bezpečne a čo najšetrnejšie.

Na základe všetkých vykonaných vyšetrení naši odborníci nádor presne lokalizujú a v priebehu 3 až 5 pracovných dní pripravia individuálny ožarovací plán, podľa ktorého bude následná liečba prebiehať.

 

k-14996-full.jpg (8.62 MB)

 

Samotná liečba prebieha ambulantne, keď prichádzate do Protónového centra na ožarovanie a pravidelné kontroly v priebehu liečby. Jedna návšteva trvá 15 – 90 minút a samotné ožarovanie je otázkou niekoľkých minút. V prípade liečby v celkovej anestézii sa pobyt v PTC predĺži cca na 2 – 3 hodiny, ktoré dieťa strávi spoločne s rodičom v anestéziologickej miestnosti a na dospávacej izbe, kde si pod dohľadom sestričiek a lekára/anestéziológa ešte pospí.

Pred každým ožarovaním dôkladne prekontrolujeme polohu dieťaťa pomocou röntgenových snímok a vykonáme niekoľko čiastkových kontrol, bez ktorých by sa ožiarenie nemohlo spustiť. Minimálne raz týždenne absolvuje Vaše dieťa kontrolu u lekára, ktorý s Vami preberie priebeh liečby a skontroluje zdravotný stav dieťaťa. Súčasne prebiehajú kontroly detským onkológom (ambulantne), ak nie je dieťa hospitalizované.

 

V PTC využívame modernú technológiu ceruzkového zväzku

Ceruzkové skenovanie, čiže Pencil Beam Scanning (PBS), označuje presné rozloženie dávky protónového lúča a predstavuje v súčasnosti úplný vrchol v technológii protónovej terapie. Ceruzkové skenovanie ožaruje s milimetrovou presnosťou cieľovú oblasť s minimálnym poškodením okolitých zdravých tkanív a orgánov.

 

brozura-pbs-obr.png (1.11 MB)

 

Liečba je ambulantný a trvá od 30 do 35 pracovných dní, podľa režimu, ktorý stanoví lekár na základe vstupnej konzultácie a ďalších diagnostických vyšetrení.

Svet preferuje
protóny

Výsledky a skúsenosti svetových protónových centier aj z ČR jednoznačne potvrdzujú, že protónová terapia otvára úplne nové možnosti liečby nádorových ochorení. Protónová liečba je vo svete stále viac uznávanou a preferovanou metódou. Výhody sú zrejmé, a preto sa otvárajú a plánujú stále nové a nové centrá. V súčasnosti je otvorených 71 centier, 42 je tesne pred otvorením a ďalšie desiatky sú naplánované.

Rozvoj technológií a neustále zdokonaľovanie liečebných metód rozširuje aj spektrum diagnóz, kde má protónová liečba významné postavenie. Takou diagnózou je jednoznačne liečba detských pacientov.  V súbore indikácií protónovej rádioterapie tvoria detskí pacienti skupinu, na ktorú sa kladie celosvetový dôraz. Pražské Protónové centrum je zapojené do medzinárodnej spolupráce v detskej protónovej rádioterapii.

Publikované práce hodnotiace výsledky liečby zo všetkých svetových protónových centier vrátane PTC preukázali, že v prípade liečby detských pacientov s vybranými onkologickými diagnózami ponúka protónová terapia účinnú a šetrnú liečbu žiarením. V prípade bežného fotónového ožarovania hrozí deťom zníženie intelektu v dôsledku nežiaduceho ožiarenia mozgu. Lekári z MD Anderson Center v Texase na výročnom zasadaní Americkej onkologickej spoločnosti publikovali výsledky porovnávajúce protónovú a fotónovú terapiu v liečbe detských mozgových nádorov z pohľadu zníženia inteligencie po prekonanej rádioterapii.

O nádoroch
u detí

Dnes sa z rakoviny úspešne vylieči viac než 80 % detských pacientov

Solídne (pevné) nádory, ktoré je možné liečiť protónovou terapiou, predstavujú zhruba 2/3 zo všetkých prípadov rakoviny u detí. Leukémia potom 1/3 všetkých nádorových ochorení (protónová terapia sa v prípade leukémie neindikuje). Detské nádory sú v porovnaní s nádormi u dospelých agresívnejšie, na druhej strane sú citlivejšie na ožarovanie aj chemoterapiu. Pokrok v liečebných metódach a v technológiách významne zlepšil liečebné výsledky. Spôsob liečby sa odvíja od konkrétnej diagnózy a pri liečbe rakoviny u detí sa často liečebné metódy kombinujú.

 

Priorita – zaistiť ochranu zdravých orgánov

Deti sú oveľa náchylnejšie na vznik sekundárnych nádorov z ožiarenia než dospelí pacienti a takisto sú citlivejšie na vznik nežiaducich účinkov. Zatiaľ čo bežne používané ožarovanie môže spôsobiť vážne nežiaduce účinky a komplikácie, protónová liečba je pre detských pacientov šetrnejšia, pretože dokáže znížiť záťaž okolitých tkanív a orgánov nežiaducim žiarením, a tým obmedziť (ale nie úplne vylúčiť) riziko s liečbou spojených komplikácií. V mnohých situáciách ostáva liečebnou metódou prvej voľby.