Objednajte sa na vyšetrenie

 

Budeme Vás kontaktovať do 24 hodín.

Magnetická rezonancia

Informácie pre lekárov

Protónové centrum v Prahe ponúka vybrané diagnostické vyšetrenia a to magnetickú rezonanciu (MR) a pozitrónovú emisnú tomografiu v kombinácii s počítačovou tomografiou (PET/CT). Vyšetrenie vykonávame nielen u onkologicky chorých pacientov Protónového centra, ale aj u všetkých ostatných pacientov, ktorým ošetrujúcí lekár vystaví žiadanku. 

Ako objednať pacienta na vyšetrenie magnetickou rezonanciou

Žiadanka na MR vyšetrenie (PDF k stiahnutiu)

Vyplnený formulár žiadanky na vyšetrenie magnetickou rezonanciou s údajmi o pacientovi, vrátane odôvodnenia, detailnej špecifikácie vyšetrenia, razítka a podpisu, zašlite na e-mailovú adresu: zadanky@ptc.cz

Najneskôr nasledujúci pracovný deň Vám oznámime najbližší termín vyšetrenia.

 MR - na stiahnutie pre lekára tu:

Aby sme Vašeho pacienta ušetrili prípadných obáv z vyšetrenia, pripravili sme pre neho základné informácie o vyšetrení MR.

Informovaný súhlas s vyšetrením MR si môže pacient preštudovať v pokoji domova. Môže ho vyplniť a podpísať až pri návšteve Protónového centra.

Magnetická rezonancia

Oddelenie Rádiodiagnostiky vykonáva nasledujúce vyšetrenia:

 • MR zobrazenie hlavy (napr. mozgu vrátane MR angiografie, spektroskopie mozgu),
 • MR končatín, kĺbov, chrbtice (krčnej, hrudnej alebo bedrovej),
 • MR mäkkých tkanív,
 • MR zobrazenie krku, hrudníka, brucha, panvy,
 • MR angiografie,
 • MR spektroskopie,
 • MR žlčových a pankreatických ciest bez endoskopického zásahu(cholangiopankreatikografie),
 • MR prsníka.

Termíny objednania sú krátke, jedná se o rozmedzie 2-4 týždňov. Ochotne Vám zavoláme, pokiaľ sa uvoľní skorší termín.

dsc01596.jpg (1.26 MB)

 

Pre niektoré typy MR vyšetrení je niekedy nutné podanie kontrastnej látky. Preto požadujeme predchádzajúcu laboratórnu kontrolu renálnych funkcií pacienta. Predchádzame tým nutnosti vykonať iba natívne, teda menej vypovedajúce vyšetretrenie alebo presunúť pacienta na náhradný termín, až po obdržaní laboratórnych výsledkov.

Sme tiež schopní zaistiť kvalitné vyšetrenie v celkovej anestézii detským pacientom ale aj dospelým pacientom so špecifickými problémami (klaustrofóbia).

Magnetická rezonancia prsníku

Vyšetrenie magnetickou rezonanciám prsíka sa čoraz viac využíva pre lepšie zobrazenia ložiskových lézií prsníkov. MR vyšetrenie by mali podstúpiť predovšetkým ženy so zvýšeným rizikom výskytu karcinómu prsníka. Ide o ženy, ktorých matka alebo babička mali nádor prsníka, majú genetickú predispozíciu, sú po ožiarení hrudníka alebo medzihrudia (mediastína) pred 30 a viac rokmi, alebo sú sledované pre nezhubný nádor prsníka.

Magnetická rezonancia prsníkov umožňuje lepšie zistenie rozsahu nádoru pred operáciou či ožiarením. Vyšetrenie môžu podstúpiť aj ženy, ktoré majú prsné implantáty a u ktorých ultrazvuk neposkytol dostatočné informácie a tiež ženy po kozmetických výkonoch (napr. modelácia)

V prípade onkologického ochorenia môže MR prsníka poskytnúť informáciu o reakcii na liečbu ožiarením alebo chemoterapiou, prípadne slúži na ďalšie monitorovanie a kontrolu po prekonanom ochorení. Vyšetrenie možno vykonávať aj u pacientok so zväčšenými uzlinami v podpazuší (axilách), kde nie je známy primárny zdroj alebo u chorých s podozrením na nádor na vykonanom predchádzajúcom mamografie. Dynamické sekvencie, ktoré sú počas magnetickej rezonancie zaznamenávané, pomáhajú na odlíšenie zhubných a nezhubných lézií podľa typu sýtenia týchto lézií. Preto je MR vyšetrenie v diagnostike karcinómu prsu veľmi prínosné a má výraznú výťažnosť.

  dsc-0145.jpg (4.82 MB)

 

Informácie pre pacientov

Protónové centrum v Prahe Vám ponúka diagnostické vyšetrenia magnetickou rezonanciou (MR) a pozitrónovou emisnou tomografiou v kombinácii s počítačovou tomografiou (PET/CT) s krátkymi čakacími lehotami 2 – 4 týždne, a to nielen pre onkologických pacientov, ale vykonávame napr. aj MR vyšetrenie pohybového aparátu. 

Magnetická rezonancia

Oddelenie Rádiodiagnostiky vykonáva nasledujúce vyšetrenia:

 • MR zobrazenie hlavy (napr. mozgu vrátane MR angiografie, spektroskopie mozgu),
 • MR končatín, kĺbov, chrbtice (krčnej, hrudnej alebo bedrovej),
 • MR mäkkých tkanív,
 • MR zobrazenie krku, hrudníka, brucha, panvy,
 • MR angiografie,
 • MR spektroskopie,
 • MR žlčových a pankreatických ciest bez endoskopického zásahu(cholangiopankreatikografie),
 • MR prsníka.

Termíny objednania sú krátke, jedná se o rozmedzie 2 - 4 týždňov. Ochotne Vám zavoláme, pokiaľ sa uvoľní skorší termín.

 

dsc-0117.jpg (4.84 MB)

Ako sa k nám objednať na vyšetrenie?

Predpokladom je správne vyplnená žiadanka od ošetrujúceho lekára, s podpisom lekára a pečiatkou zdravotníckeho zariadenia. Ak Vám žiadanku vystavil lekár v Protónovom centre, nemusíte sa už ďalej o nič starať a iba prídete v dohodnutý deň a hodinu na vyšetrenie.

Ak máte žiadanku z iného zariadenia a od iného lekára, môžete ju zaslať e-mailom na adresu: zadanky@ptc.cz. Personál recepcie RDG vás bude v čo najkratšom čase kontaktovať a dohodne vhodný termín vyšetrenia. Kontaktovať nás môžete taktiež na telefónnom čísle +420 222 999 070, kde vám poradíme, ako ďalej postupovať.

Čo budete pred vyšetrením magnetickou rezonanciou potrebovať

 • Žiadanku vystavenú ošetrujúcim lekárom (praktickým lekárom alebo lekárom špecialistom – onkológom, ortopédom… apod.).
 • Platnú kartičku zdravotnej poisťovne.
 • Občiansky preukaz.

MR nie je možné vykonávať

Ak máte implantovaný kardiostimulátor, defibrilátor alebo akékoľvek elektronické zariadenie v tele. Prípadne ak máte kovové srdcové chlopne, kĺbové náhrady, kovové svorky po operáciách, klipsy po operácii mozgu, kaválny filter, stenty, výstuže ciev a iné kovy implantované do tela kratšie než 6 týždňov. 

Magnetická rezonancia prsníku

Vyšetrenie magnetickou rezonanciou prsníka sa čoraz viac využíva pre lepšie zobrazenia ložiskových lézií prsníkov. MR vyšetrenie by mali podstúpiť predovšetkým ženy so zvýšeným rizikom výskytu karcinómu prsníka. Ide o ženy, ktorých matka alebo babička mali nádor prsníka, majú genetickú predispozíciu, sú po ožiarení hrudníka alebo medzihrudia (mediastína) pred 30 a viac rokmi, alebo sú sledované pre nezhubný nádor prsníka.

Magnetická rezonancia prsníkov umožňuje lepšie zistenie rozsahu nádoru pred operáciou či ožiarením. Vyšetrenie môžu podstúpiť aj ženy, ktoré majú prsné implantáty a u ktorých ultrazvuk neposkytol dostatočné informácie a tiež ženy po kozmetických výkonoch (napr. modelácia)

V prípade onkologického ochorenia môže MR prsníka poskytnúť informáciu o reakcii na liečbu ožiarením alebo chemoterapiou, prípadne slúži na ďalšie monitorovanie a kontrolu po prekonanom ochorení. Vyšetrenie možno vykonávať aj u pacientok so zväčšenými uzlinami v podpazuší (axilách), kde nie je známy primárny zdroj alebo u chorých s podozrením na nádor na vykonanom predchádzajúcom mamografie. Dynamické sekvencie, ktoré sú počas magnetickej rezonancie zaznamenávané, pomáhajú na odlíšenie zhubných a nezhubných lézií podľa typu sýtenia týchto lézií. Preto je MR vyšetrenie v diagnostike karcinómu prsu veľmi prínosné a má výraznú výťažnosť.

MR - na stiahnutie pre pacienta tu:

Na základe klinického nálezu Vám lekár odporučil vyšetrenie magnetickou rezonanciou. Aby sme Vás ušetrili prípadných obáv z vyšetrenia, pripravili sme tu základné informácie o magnetickej rezonancii. Dozviete sa, čo je to za vyšetrenie, čo Vás čaká, ako dlho vyšetrenie trvá a či sú pri ňom nejaké obmedzenia.

Informovaný súhlas s vyšetrením MR si môže pacient preštudovať v pokoji domova. Môže ho vyplniť a podpísať až pri návšteve Protónového centra.

PET/CT

Žiadanka na PET/CT vyšetrenie (na vyplnenie online)
Informácie o vyšetrenia PET/CT pre lékarov

Ako objednať pacienta na PET/CT vyšetrenie

Na vyšetrenie PET/CT, teda vyšetrenie pozitrónovou emisnou tomografiou v kombinácii s počítačovou tomografiou, objednáte pacienta na telefónnom čísle +420 222 999 046, kde pre pacienta môžete rezervovať termín vyšetrenia. Následne zašlite vyplnenú žiadanku na e-mailzadanky@ptc.cz. Rezervovanie termínu a zaslanie žiadanky vopred zjednoduší a zrýchli systém objednania. 

PET/CT - na stiahnutie pre lekára tu: 

Aby sme Vašeho pacienta ušetrili prípadných obáv z vyšetrenia, pripravili sme pre neho základné informácie o PET/CT vyšetrení.

Informovaný súhlas s vyšetrením PET/CT si môže pacient preštudovať v pokoji domova. Môže ho vyplniť a podpísať až pri návšteve Protónového centra. 

Oddelenie Nukleárnej medicíny vykonáva následujúce vyšetrenia:

 • PET/CT trupu s využitím rádiofarmaka fluorodeoxyglukózy (FDG) podávaného vnútrožilne,
 • PET/CT trupu s využitím rádiofarmaka fluorocholinu (FCh),
 • PET/CT trupu s využitím rádiofarmaka 18F-fluciclovinu (Axumin),
 • PET/CT mozgu s využitím rádiofarmaka fluorodeoxyglukózy (FDG),
 • PET/CT pre plánovanie rádioterapie. 

 Termíny objednania sú krátke, jedná sa o rozmedzie 1 -2 týždňovOchotne Vám zavoláme, pokiaľ sa uvoľní skorší termín.

dsc01733.jpg (1.25 MB)

 

PET/CT je diagnostická zobrazovacia metóda nukleárnej medicíny. Metóda sa používa najmä k diagnostike nádorových ochorení, prípadne zápalov, pričom využíva fúziu, čiže kombináciu funkčného (metabolického) a anatomického (morfologického) obrazu.

PET / CT vyšetrenie patrí v rámci zobrazovacích metód k najmodernejším. Kombinuje výhody metabolického vyšetrenia (PET) a štrukturálneho zobrazenia (CT). Ide o tzv. hybridné zobrazenie. Vďaka tomu umožňuje určiť presnú anatomickú lokalizáciu patologického nálezu a zároveň objasniť nejasné štrukturálne zmeny. Tým sa významne zvyšuje výťažnosť oboch metód. Súčasné prevedenie oboch vyšetrení zjednodušuje inak mnohokrát zdĺhavý, pre pacientov náročný vyšetrovací proces.

 • Metóda je nejčastejšie využívaná v onkológii – u pacientov s podozrením na nádorové ochorenie alebo s už potvrdeným nádorovým ochorením. V tomto prípade sa vyšetrenie vykonáva pred začatím liečby (na základe tohto vyšetrenia dochádza k zmene liečebného postupu až v 25% prípadov).
 • Vyšetrenie sa ale tiež často vykonáva ako kontrola po ukončenej liečbe (zhodnotenie efektu liečby a jej prípadnú úpravu) alebo pre plánovanie rádioterapie.
 • PET / CT sa tiež uplatňuje v diagnostike zápalových, resp. autoimunitných ochorení, v neurológii a v kardiológii.

Sme tiež schopní zaistiť kvalitné vyšetrenie v celkovej anestézii detským pacientom ale aj dospelým pacientom so špecifickými problémami (klaustrofóbia).

 Použitie rádiofarmák

K zhotoveniu metabolického obrazu je potrebná vnútrožilová aplikácia špeciálnych rádioaktívnych látok, nazývaných rádiofarmaká, (najčastejšie F-fluordeoxyglukóza (FDG) a F-cholín (FCH). Aplikované rádioaktívne látky sa z tela pacienta rýchlo vylučujú močom, nepôsobujú alergie ani neobmedzujú v riadení motorových vozidiel. Iba v prípade, že Vám boli podané ďalšie lieky, konzultuje, prosíme, riadenie motorových vozidiel s lekárom.

Morfologický obraz získavame pomocou plnohodnotného CT vyšetrenia s aplikáciou jódového kontrastu (ak nie je kontraindikovaný). Vyšetrenie je časovo náročné, ide približne o 3 hodiny, pretože sa štandardne sníma veľký rozsah tela (celotelové vyšetrenie).

 

Informácie o vyšetrenia PET/CT pre pacientov

Oddelenie Nukleárnej medicíny vykonáva nasledujúce vyšetrenia:

 • PET/CT trupu s využitím rádiofarmaka fluorodeoxyglukózy (FDG) podávaného vnútrožilne,
 • PET/CT trupu s využitím rádiofarmaka fluorocholinu (FCh),
 • PET/CT trupu s využitím rádiofarmaka 18F-fluciclovinu (Axumin),
 • PET/CT mozgu s využitím rádiofarmaka fluorodeoxyglukózy (FDG),
 • PET/CT pre plánovanie rádioterapie. 

Termíny objednania sú krátke, jedná sa o rozmedzie 1 - 2 týždňovOchotne Vám zavoláme, pokiaľ sa uvoľní skorší termín.

 

dsc01735.jpg (1.06 MB)

 

Čo je PET/CT vyšetrenie

Vyšetrenie PET/CT je neinvazívna diagnostická zobrazovacia metóda. Kombinuje výhody metabolického zobrazenia PET (pozitrónová emisná tomografia) a CT (výpočtová tomografia) v rámci jedného prístroja. Nutným predpokladom pre vykonanie výkonu je podanie rádioaktívnej látky (pri vyšetrení PET) a možné podanie jódovej kontrastnej látky (pri zobrazení morfologického CT).

Čas: 15 – 45 minút, ale na oddelení strávite cca 2 – 3 hodiny z dôvodu distribúcie rádiofarmaka.

PET / CT vyšetrenie patrí v rámci zobrazovacích metód k najmodernejším. Kombinuje výhody metabolického vyšetrenia (PET) a štrukturálneho zobrazenia (CT). Ide o tzv. hybridné zobrazenie. Vďaka tomu umožňuje určiť presnú anatomickú lokalizáciu patologického nálezu a zároveň objasniť nejasné štrukturálne zmeny. Tým sa významne zvyšuje výťažnosť oboch metód. Súčasné prevedenie oboch vyšetrení zjednodušuje inak mnohokrát zdĺhavý, pre pacientov náročný vyšetrovací proces.

 • Metóda je nejčastejšie využívaná v onkológii – u pacientov s podozrením na nádorové ochorenie alebo s už potvrdeným nádorovým ochorením. V tomto prípade sa vyšetrenie vykonáva pred začatím liečby (na základe tohto vyšetrenia dochádza k zmene liečebného postupu až v 25% prípadov).
 • Vyšetrenie sa ale tiež často vykonáva ako kontrola po ukončenej liečbe (zhodnotenie efektu liečby a jej prípadnú úpravu) alebo pre plánovanie rádioterapie.
 • PET / CT sa tiež uplatňuje v diagnostike zápalových, resp. autoimunitných ochorení, v neurológii a v kardiológii.

Použitie rádiofarmák

K zhotoveniu metabolického obrazu je potrebná vnútrožilová aplikácia špeciálnych rádioaktívnych látok, nazývaných rádiofarmaká, (najčastejšie F-fluordeoxyglukóza (FDG) a F-cholín (FCH). Aplikované rádioaktívne látky sa z tela pacienta rýchlo vylučujú močom, nepôsobujú alergie ani neobmedzujú v riadení motorových vozidiel. Iba v prípade, že Vám boli podané ďalšie lieky, konzultuje, prosíme, riadenie motorových vozidiel s lekárom.

Morfologický obraz získavame pomocou plnohodnotného CT vyšetrenia s aplikáciou jódového kontrastu (ak nie je kontraindikovaný). Vyšetrenie je časovo náročné, ide približne o 3 hodiny, pretože sa štandardne sníma veľký rozsah tela (celotelové vyšetrenie).

 

Ako objednať pacienta na PET/CT vyšetrenie

Žiadanka na PET/CT vyšetrenie (na vyplnenie online)

Na vyšetrenie PET/CT, teda vyšetrenie pozitrónovou emisnou tomografiou v kombinácii s počítačovou tomografiou, objednáte pacienta na telefónnom čísle +420 222 999 046, kde pre pacienta môžete rezervovať termín vyšetrenia. Následne zašlite vyplnenú žiadanku na e-mailzadanky@ptc.cz. Rezervovanie termínu a zaslanie žiadanky vopred zjednoduší a zrýchlí systém objednania. 

Čo budete na PET/CT vyšetrenie potrebovať?

 • Žiadanku vystavenú ošetrujúcím lekárom (praktickým lekárom alebo lekárom špecialistom – onkológom, pneumológom, reumatológom, chirurgom, hematológom, neurológom,kardiológom… apod.).
 • Platnú kartičku zdravotnej poisťovne.
 • Občiansky preukaz.

PET/CT - na stiahnutie pre pacienta tu:

Na základe klinického nálezu Vám lekár doporučil vyšetrenie PET/CT. Aby sme Vás ušetrili prípadných obáv z vyšetrenia, pripravili sme tu základné informácie o PET/CT vyšetrení. Dozviete sa, čo je to za vyšetrenie, čo Vás čaká, ako dlho vyšetrenie trvá a či sú pri ňom nejaké obmedzenia.

Informovaný súhlas s vyšetrením PET/CT si môžete preštudovať v pokoji domova. Môže ho vyplniť a podpísať až pri návšteve Protónového centra.

 

dsc01733.jpg (1.25 MB)