Objednajte sa na konzultáciu liečby

 

Budeme Vás kontaktovať do 24 hodín.

„Nádory v oblasti hlavy a krku sa radia medzi tie diagnózy, pri ktorých je prínos protónovej terapie veľmi vysoký.“

hovorí primár protónového centra MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D.

Maximálna šanca
na vyliečenie

Protónová liečba nádorov hlavy a krku

Cieľom modernej onkologickej liečby je zaistiť pacientom maximálnu šancu na vyliečenie pri minimalizácii vedľajších účinkov spojených s liečbou. Tento cieľ je dnes možné dosiahnuť pomocou protónovej liečby. Protónová liečba je šetrnejšia, pretože dokáže znížiť záťaž okolitých tkanív a orgánov nežiaducim žiarením, a tým významne znížiť riziko komplikácií spojených s liečbou.


Protónová liečba je výnimočná predovšetkým tým, že okrem vynikajúcich výsledkov liečby preukázateľne znižuje riziko vedľajších účinkov, ktoré sprevádzajú iné druhy liečby. Je nesmierne užitočná napríklad pri nádoroch vedľajších nosových dutín, pri ktorých umožní dodať dávku nutnú na zničenie nádoru. Redukuje tiež riziko hltacích ťažkostí a prevažná väčšina našich chorých je schopná absolvovať ožiarenie ambulantne, pri zachovaní prehĺtania. 

 

 

Protónová terapia sa využíva na liečbu nádorov

 • Nosohltanu
 • Vedľajších nosových dutín
 • Pažeráka
 • Slinných žliaz
 • Krčných mandlí
 • Očnice
 • Stredného ucha
 • Vnútorného ucha

 

Protónové Centrum v Prahe vyvinulo jedinečné a inovatívne postupy liečby, ktoré minimalizujú nežiaduce ožiarenie okolitých zdravých tkanív, ako je napr. zrakový a sluchový nerv, sietnica, miecha a pod. Prínos protónovej rádioterapie oblasti hlavy a krku sa tak prejavuje už v priebehu liečby, keď značná väčšina pacientov zvládne liečbu bez hospitalizácie a bez rôznych invazívnych zákrokov (zavedenie sondy do žalúdka na zaistenie výživy a pod.).

Protónová liečba znižuje riziko poškodenia zraku a sluchu

Protónová rádioterapia je presná a šetrná metóda liečby rakoviny s minimálnymi vedľajšími účinkami. Umožňuje presné zacielenie protónového lúča do cieľovej oblasti (do nádoru alebo do miesta pôvodného nádoru) a minimalizuje ožiarenie okolitých tkanív a orgánov. Pri nádoroch hlavy a krku je vďaka protónovej rádioterapii možné ožiariť aj pacientov s doteraz veľmi ťažko liečiteľnými nádormi uloženými napr. v blízkosti zrakového a sluchového nervu alebo miechy.

Prečo Protónové centrum

Úhrada liečby zdravotnými poisťovňami

Protónové centrum spolupracuje aj s poisťovňami slovenskými a zahraničnými. V prípade, že ste občan Európskej únie a Vaša poisťovňa nepatrí medzi našich zmluvných partnerov, pomôžeme Vám pri rokovaní o schválení Vašej liečby u nás na základe aktuálne platnej legislatívy.

Objednáme Vás do 24 hodín

Vstupné vyšetrenie je prvým krokom k protónovej liečbe

Pre správne rozhodnutie potrebujete mať dostatok informácií o Vašej chorobe, o výhodách, ale tiež možných rizikách nielen protónovej liečby, ale aj všetkých ďalších dostupných liečebných metódach. Objednajte sa k nám do Protónového centra na vstupné vyšetrenie. Naši lekári sa Vám budú maximálne venovať.

Moderná diagnostika nielen pre našich pacientov

Vyšetrenia ponúkame nielen našim onkologickým pacientom, ale aj ostatným pacientom, ktorí majú doporučenie k vyšetreniu z iných pracovísk. Protónové centrum v Prahe Vám ponúka diagnostické vyšetrenia magnetickou rezonanciou (MR) a pozitrónovou emisnou tomografiou v kombinácii s počítačovou tomografiou (PET/CT) s krátkymi čakacími termínmi.

Kontaktujte
nás

Kontaktuje naše koordinátorky liečby. Ochotne odpovie na všetky Vaše otázky a dohodnú Vám termín bezplatného nezáväzného vyšetrenie. Objednajte sa na telefónnom čísle +420 222 999 000.

Jediné čo musíte urobiť VY, je prísť k NÁM včas. MY sme pripravení pomôcť Vám.

Ako vybrať
najvhodnejšiu liečbu

Aby bolo možné zvoliť optimálnu liečbu, je veľmi dôležité dostať úplné a zrozumiteľné informácie. Zaujímajte sa nielen o najmodernejšie liečebné metódy, ale aj o vedľajšie účinky spojené s liečbou. Tie totiž môžu významne ovplyvniť kvalitu Vášho života počas liečby aj po nej.

Naši lekári majú dlhoročné skúsenosti v oblasti rádioterapie. Navyše ako jediní v ČR majú skúsenosti tak s fotónovou, ako aj protónovou rádioterapiou, preto Vám práve oni dokážu zodpovedať všetky Vaše otázky týkajúce sa rozhodnutia o Vašej liečbe.

 

Poznám svoje šance na vyliečenie a možnosti liečby

 • Akú liečbu mi odporučil môj ošetrujúci lekár?
 • Informoval ma, aké riziká a komplikácie sú spojené so súčasne používanými druhmi liečby?
 • Informoval ma o protónovej liečbe?
 • Oznámil mi, aké sú komplikácie a riziká pri štandardných metódach ožarovania? 

Ako funguje
protónová liečba

Ako funguje protónová liečba

Čo je protónová terapia

Protónová rádioterapia je veľmi účinná, presná a šetrná liečba rakoviny s minimálnymi vedľajšími účinkami. Vďaka presnému zameraniu protónového paprsku priamo do nádoru sa výrazne znižuje vznik vedľajších nežiadúcich účinkov. Tým dáva protónová liečba šancu žiť kvalitný život aj po liečbe rakoviny bez zvýšeného rizika neskoršej toxicity, kde sa problémy objavujú za niekoľko rokov po ožiarení (10, 15 alebo aj 20 rokov).

 

Protónová liečba zabezpečuje vysokú šancu na vyliečenie

Moderná, účinná a bezpečná onkologická liečba

Cieľom modernej onkologickej liečby je zabezpečiť pacientom maximálnu šancu na vyliečenie sa pri minimalizácii vedľajších účinkov spojených s liečbou. Tento cieľ dnes v maximálnej miere dosahuje protónová liečba. Na rozdiel od bežnej rádioterapie, ktorá k ožiareniu a ničeniu nádorových buniek používa fotóny, je protónová terapia pokročilejšou a používa protóny. Tieto častice dávajú protónovej terapii veľa výhod. Najväčšou výhodou v porovnaní s bežnou rádioterapiou je jej presnosť a schopnosť ochrániť zdravé tkanivá.

Bežný fotónový paprsok prechádza telom a odovzdáva veľkú časť svojej energie pred a aj za nádorom.

Protóny majú ale fyzikálnu vlastnosť, ktorá se volá Braggův vrchol. Je to schopnosť odovzdávať výrazne menej energie cestou k nádoru a nemá žiadny dopad na tkanivá za nádorom.

 

Ako Vás liečime

Technólogia ukrytá v útrobách Protónového centra vzbudzuje rešpekt a máloktorý pacient si uvedomuje zložitosť systému. Protónyteda pozitívne nabité elementárne častice jadra atómu vodíka, sú v cyklotróne zrýchlené na približne polovicu rýchlosti svetla. Tým získajú energiu, ktorá umožňuje zničiť nádory v hĺbke až 30 centimetrov. Potom sú protóny usmernené silným magnetickým poľom do veľmi úzkeho paprsku a s vysokou presnosťou zamerané do nádoru. Pri spomaľovaní v nádorovom tkanive príde k uvoľneniu energie, ionizácii a poškodeniu DNA zasiahnutej bunky. Ak je toto poškodenie mnohonásobné, rakovinová bunka se prestáva deliť alebo umiera.

 

 

Ceruzkové skenovanie alebo Pencil Beam Scanning (PBS)označuje presné rozloženie dávky protónového paprsku a predstavuje v súčasnosti úplný vrchol v technológii protónovej terapie. Ceruzkové skenovanie ožaruje s milimetrovou presnosťou cieľovú oblasť nádoru, s minimálnym poškodením okolitých zdravých tkanív a orgánov. Pri tomto spôsobe ožarovania je tenký (ceruzkový) zväzok smerovaný do príslušného bodu cieľového objemu pomocou magnetického poľa. Veľmi presným riadením zmien tohoto magnetického poľa je dosiahnuté postupné ožiarenie celého nádorového ložiska. 

Ak by sme mali PBS k niečomu prirovnať, predstavte si svoje sústredenie, keď dostanete za úlohu vymaľovať ceruzkou na papier určitý objekt. Napríklad kruh. Vždy se budete dôsledne snažiť nepresiahnuť jeho okraje. Tak funguje aj PBS. U PBS máte naviac stopercentú istotu, že „vymaľuje“ len to, čo je potreba. Aj preto sú nežiadúce účinky pri protónovej liečbe úplne minimálne.

Prečo zvoliť
protónovú liečbu

Výhody protónovej liečby pri ožarovaní nádorov hlavy a krku proti bežnej rádioterapiu

 • Umožňuje významne znížiť dávku nežiaduceho ožiarenia na mozog, a tým predchádzať riziku vzniku porúch pamäte.
 • Významne znížiť nežiaduce ožiarenie miechy, až o 80 % a predchádzať vzniku tzv. myelopatie, ktorá je sprevádzaná poruchou hybnosti až úplnej straty hybnosti.
 • Významným spôsobom znížiť dávky na všetky optické štruktúry (šošovka, rohovka, retina, zrakové nervy), čím znižuje riziko obmedzenia či straty zraku.
 • Znižuje taktiež riziko obmedzenia či straty sluchu, najmä v oblasti vysokých frekvencií.
 • Umožňuje redukciu dávky na štruktúry hltacích ciest, a tak znižuje pravdepodobnosť hltacích ťažkostí, poruchy tvorby slín, nutnosť zaviesť PEG (kanyla zavedená do žalúdka na zaistenie výživy). 

 

hlavaakrk-150x.png (309 KB)

 

Ožarovanie v oblasti hlavy a krku patrí k najnáročnejším tak pre pacienta, ako pre lekára. Nádory oblasti hlavy a krku sú lokalizované v blízkom okolí mnohých rizikových štruktúr, ktoré majú významne obmedzenú toleranciu na ionizujúce žiarenie (miecha, slinné žľazy, mozgový kmeň, hltacie cesty, oči, optický nerv a pod.), teda veľmi často nie je v prípade fotónovej rádioterapie možné aplikovať dostatočnú dávku žiarenia bez toho, aby sa tieto orgány poškodili.

Medzinárodné liečebné protokoly a organizácie, ako je napr. ASTRO (American Society for Therapeutic Radiology and Oncology), odporúčajú zvážiť protónovú rádioterapiu v prípade vybraných diagnóz hlavy a krku.

Na základe celosvetových skúseností a dlhodobých výsledkov u odliečených pacientov je zrejmé, že pacienti po protónovej liečbe majú vysokú kvalitu života v porovnaní s ostatnými možnosťami liečby.

Viete že, výhody protónového ožarovania sú založené na fyzikálnych zákonoch a vlastnostiach protónov?

Bežný fotónový lúč prechádza telom a odovzdáva značnú časť svojej energie pred aj za nádorom. Protóny však majú určitú fyzikálnu vlastnosť, vďaka ktorej odovzdávajú pomerne málo energie na ceste k nádoru, kde sa zastavia, odovzdajú maximum energie a už nepokračujú ďalej do tkaniva za nádorom. Najväčšou výhodou protónovej terapie v porovnaní s bežnou rádioterapiou je tak jej presnosť a jej schopnosť ochrániť zdravé tkanivá.

Ako prebieha
protónová liečba

Na základe vstupného vyšetrenia náš lekár rozhodne, či je pre Vás protónová liečba vhodná a Váš osobný koordinátor zašle žiadosť, ktorej súčasťou je aj odporúčanie lekárov Komplexného onkologického centra, na Vašu zdravotnú poisťovňu.

Plánovanie liečby - ožarovací plán

Kľúčovým a zásadným pre úspech liečby je však jej presné plánovanie. Preto každému pacientovi na mieru pripraví tím klinických fyzikov a lekárov ožarovací plán, podľa ktorého bude protónová liečba prebiehať. Ožarovací plán tiež určuje, z akých smerov a akou intenzitou bude protónový zväzok nádor ožarovať.

Plánovací proces je veľmi zložitý a vyžaduje veľké a z pohľadu chorého "neviditeľné" činnosti lekárov a fyzikov trvajúce minimálne jeden týždeň. 

 

k-14996-full.jpg (8.62 MB)

 

Samotná liečba prebieha ambulantne, kedy prichádzate do Protónového centra na ožarovanie a pravidelné kontroly v priebehu liečby. Jedna návšteva trvá cca 60 minút a samotné ožarovanie je otázkou niekoľkých minút. Pred každým ožarovaním starostlivo prekontrolujeme Vašu polohu pre ožiarenie pomocou röntgenových snímkov a vykonáme niekoľko čiastkových kontrol, bez ktorých by sa ožiarenie nemohlo spustiť. Minimálne raz týždenne absolvujete kontrolu u lekára, ktorý s Vami preberie priebeh liečby a skontroluje Váš zdravotný stav.

V PTC využívame modernú technológiu ceruzkového zväzku

Ceruzkové skenovanie, čiže Pencil Beam Scanning (PBS), označuje presné rozloženie dávky protónového lúča a predstavuje v súčasnosti úplný vrchol v technológii protónovej terapie. Ceruzkové skenovanie ožaruje s milimetrovou presnosťou cieľovú oblasť s minimálnym poškodením okolitých zdravých tkanív a orgánov.

Liečba je ambulantná a trvá od 30 do 35 pracovných dní, podľa režimu, ktorý stanoví lekár na základe vstupnej konzultácie a ďalších diagnostických vyšetrení. 

Svet preferuje
protónovú liečbu

Z radov niektorých odborníkov je možné aj po mnohých rokoch, čo sa na liečbu vybraných onkologických ochorení používa protónová rádioterapia, počuť názor, že vyššie dávky žiarenia pri bežnej (fotónovej) rádioterapii na zdravé tkanivá neodôvodňujú použiť liečbu protónovým zväzkom.

Teraz sú k dispozícii nové klinické dáta z rozsiahlych štúdií, ktoré tvrdia, že frekvencia akútnej toxicity (komplikácií sledovaných počas 90 dní od začatia liečby) je pri ožarovaní protónmi významne nižšia než u porovnateľnej skupiny pacientov liečených fotónovou terapiou.

Tím lekárov washingtonskej univerzity sledoval takmer 1500 pacientov rôznych onkologických ochorení, z ktorých asi 400 podstúpilo liečbu protónovým zväzkom, zvyšok bol ožiarený najmodernejšími technikami fotónovej rádioterapie. Všetci pacienti z tejto skupiny boli ožarovaní a súčasne dostávali konkomitantnú chemorádioterapiu. V štúdii sa výskumníci zamerali na vznik toxicity stupňa 3 a vyššieho, ktorý už vyžaduje hospitalizáciu a intenzívne medicínske zákroky a starostlivosť.

Štúdia ukázala, že pozorovaná toxicita (teda komplikácie spojené s ožarovaním) u pacientov liečených protónmi je o dve tretiny nižšia než u skupiny liečenej fotónovou rádioterapiou.

Konkrétne sa závažné nežiaduce komplikácie prejavili u 11,5 % pacientov ožiarených protónmi oproti 27,6 % ožiarených fotónmi.

Detaily štúdie boli prezentované na tohtoročnej konferencii ASTRO v Chicagu*

*Odkaz: www.medicalnewstoday.com

O nádoroch hlavy a krku

Pojem nádory hlavy a krku sa používa najmä pre nádory postihujúce pery, ústnu dutinu, nos, nosohltan, vedľajšie nosové dutiny, hltan, slinné žľazy a lokálne lymfatické tkanivo. Ďalej sú to nádory vyrastajúce z kože tejto oblasti, nádory v oblasti ucha, očnice a taktiež nádory štítnej žľazy, ciev a nervov.

Výskyt týchto nádorov sa zvyšuje so stúpajúcim vekom pacientov, nádory v tejto oblasti sú typické pre osoby staršie ako 50 rokov. Šance na vyliečenie sa výrazne líšia pre jednotlivé typy rakoviny a štádiá ochorenia. Ak sa však ochorenie zachytí vo včasnom štádiu, býva liečba úspešnejšia, s menšími komplikáciami a nižším rizikom vzniku nežiaducich účinkov.

Vznik nádorov v oblasti hlavy a krku môže byť spôsobený rôznymi príčinami, asi najväčší vplyv majú faktory vonkajšieho prostredia. Veľká časť nádorov sa vyskytuje u fajčiarov cigariet a častejší výskyt je preukázaný pri súčasnom nadmernom užívaní tabaku a alkoholu. Karcinogénny účinok bol preukázaný taktiež v prípade marihuany. Pri vzniku týchto nádorov hrajú rolu aj niektoré typy vírusov, kontakt s karcinogénnymi látkami alebo vystavenie radiačnému žiareniu. Jedným z faktorov môže byť taktiež nízka hygiena ústnej dutiny a zlá výživa.

Liečba nádorov v oblasti hlavy a krku vyžaduje spoluprácu mnohých odborníkov naprieč rôznymi odbormi. Stratégia komplexnej liečby musí byť stanovená tímom odborníkov zahŕňajúcim otorinolaryngológa, radiačného alebo klinického onkológa, patológa a rádiológa. 

Chirurgické odstránenie má pri väčšine nádorov v oblasti hlavy a krku prvoradý význam. Asi u 40 % pacientov je dostačujúca samotná operácia alebo rádioterapia. U zvyšných 60 % pacientov treba použiť liečbu kombinovanú, pri ktorej sa vzájomne kombinuje chirurgia, rádioterapia a chemoterapia. V niektorých prípadoch je možné využiť aj biologickú liečbu alebo imunoterapiu.

Rádioterapia má v rámci komplexnej liečby nádorov v oblasti hlavy a krku svoje nezastupiteľné miesto. Pomôžeme vám zorientovať sa v neľahkej životnej situácii, spoločne nájdeme riešenie a pripravíme pre vás individuálny plán liečby.