Objednajte sa na konzultáciu liečby

 

Budeme Vás kontaktovať do 24 hodín.

„Naším cieľom je nielen vyliečiť pacientov, ale taktiež zaistiť čo najvyššiu kvalitu ich života po liečbe.“

hovorí vedúca lekárka pre liečbu nádorových ochorení pľúc MUDr. Alexandra Haas

Maximálna šanca
na vyliečenie

Protónová liečba rakoviny pľúc

Cieľom modernej onkologickej liečby je zaistiť pacientom maximálnu šancu na vyliečenie pri minimalizácii vedľajších účinkov spojených s liečbou. Tento cieľ je dnes možné dosiahnuť pomocou protónovej liečby.

 

Protónová rádioterapia je šetrná metóda liečby rakoviny s minimálnymi vedľajšími účinkami. Umožňuje presne zacieliť protónový lúč do cieľovej oblasti (do miesta pôvodného nádoru) v pľúcach, a tým minimalizuje ožiarenie okolitých tkanív a orgánov.

Protónová terapia sa využíva na liečbu nemalobunkových nádorov pľúc.

S cieľom zaistiť maximálny efekt onkologickej liečby je v prípade karcinómu pľúc zásadné ožiarenie nádoru vysokými dávkami žiarenia. Tento cieľ sa však často pri bežnom ožarovaní nedarí dosiahnuť z dôvodu možného poškodenia okolitých tkanív, tzv. toxicity zdravých tkanív.

Naši lekári a fyzici preto začali s unikátnym postupom – technikou ožarovania v riadenom hlbokom nádychu. Tento spôsob umožňuje minimalizovať dychové pohyby, a tým ožiariť nádor vysokou dávkou s maximálnou presnosťou, a zároveň s minimálnym ožiarením zdravej časti pľúc, druhých (ľavých/pravých) pľúc, srdca, srdcových ciev a orgánov v mediastine. Protónová liečba tak výrazne zvyšuje pomer medzi šancou na kontrolu nádoru, teda zvýšenie efektu liečby, a redukciou možných závažných nežiaducich účinkov.

 

Výhody protónovej liečby

 • umožňuje zvýšiť celkovú dávku žiarenia pri súčasne nižšej toxicite = menšie zaťaženie kritických orgánov
 • umožňuje znížiť dávku žiarenia na zdravé tkanivo pľúc, čím znižuje riziko dýchacích ťažkostí a vzniku pľúcnej fibrózy.
 • znižuje dávku žiarenia na srdcový sval, a tak znižuje riziko srdcového ochorenia
 • znižuje riziko ťažkostí s prehĺtaním a straty chuti do jedla
 • umožňuje zvýšiť kvalitu života pacientov.
 • umožňuje použiť menší počet liečebných frakcií

 

Protónová liečba znižuje postihnutie srdca

Postihnutie srdca (kardiotoxicita)

Podstatným dôvodom na indikáciu protónovej rádioterapie je faktor RIHD (radiation induced heart disease) = postihnutie srdca v dôsledku ožarovania. Ochorenie srdca spôsobené ožiarením je jedným z najzávažnejších neskorých účinkov ožarovania. Pri liečbe rakoviny pľúc, keď sa odporúča ožarovanie, sa preto odborníci snažia o minimalizáciu dávky žiarenia na srdce. Vďaka protónovému lúču tak dokážeme významne znížiť riziko vzniku infarktu, srdcových problémov alebo rozvoja pľúcnej fibrózy.

Protónová liečba znižuje postihnutie pľúc

Veľmi neskoré nežiaduce účinky ožarovania rakoviny prsníka sa prejavujú taktiež na pľúcnom tkanive. Na základe dlhoročných skúseností sa zistilo, že ožiarenie väčšieho objemu pľúc je spojené s rozvojom nevratných zmien v pľúcnom tkanive alebo rozvojom tzv. pľúcnej fibrózy. Pľúcna fibróza sa najčastejšie prejavuje opakovanými zápalmi pľúc a chronickým kašľom.

Protónová liečba v kombinácii s riadeným nádychom

Na to slúži prístroj Dyn’R. Dyn’Rom nazývame špeciálny spirometer, ktorý slúži nielen na monitorovanie dychu, ako je to v prípade bežného spirometra, ale zároveň umožňuje spustiť ožarovanie (ožarovací zväzok) iba pri nádychu do určitej dychovej hladiny. Metóda ožarovania s riadeným dýchaním je zvolená preto, že je dôležité, aby ožarovaná časť tela (objem) bola ožiarená každý deň rovnako. Keďže sa však tento ožarovaný objem pohybuje v závislosti od dýchania, musíme zaistiť, aby vaše telo bolo vždy v rovnakej pozícii. To sa najlepšie zaistí práve zadržaním dychu v určitej hladine. Kvôli stanoveniu tejto hladiny preto najprv podstúpite tzv. nácvik riadeného dýchania (nácvik Dyn’Ru).

Nácvik riadeného dýchania prebieha v ľahu na chrbte pri pripojení na spirometer pomocou antibakteriálneho filtra a náustku. Nos je scvaknutý kolíčkom, aby všetok vydychovaný vzduch prúdil ústami. Na oči vám nasadíme špeciálne okuliare, kde budete sledovať pokyny na dýchanie. Náš skúsený zamestnanec vás celým procesom nácviku trpezlivo prevedie a všetko si budete mať možnosť dostatočne vyskúšať. Nemusíte mať z ničoho obavy.

 

prsy-zarizeni.png (761 KB)

Prečo Protónové centrum

Úhrada liečby zdravotnými poisťovňami

Protónové centrum spolupracuje aj s poisťovňami slovenskými a zahraničnými. V prípade, že ste občan Európskej únie a Vaša poisťovňa nepatrí medzi našich zmluvných partnerov, pomôžeme Vám pri rokovaní o schválení Vašej liečby u nás na základe aktuálne platnej legislatívy.

Objednáme Vás do 24 hodín

Vstupné vyšetrenie je prvým krokom k protónovej liečbe

Pre správne rozhodnutie potrebujete mať dostatok informácií o Vašej chorobe, o výhodách, ale tiež možných rizikách nielen protónovej liečby, ale aj všetkých ďalších dostupných liečebných metódach. Objednajte sa k nám do Protónového centra na vstupné vyšetrenie. Naši lekári sa Vám budú maximálne venovať.

Moderná diagnostika nielen pre našich pacientov

Vyšetrenia ponúkame nielen našim onkologickým pacientom, ale aj ostatným pacientom, ktorí majú doporučenie k vyšetreniu z iných pracovísk. Protónové centrum v Prahe Vám ponúka diagnostické vyšetrenia magnetickou rezonanciou (MR) a pozitrónovou emisnou tomografiou v kombinácii s počítačovou tomografiou (PET/CT) s krátkymi čakacími termínmi.

 

Kontaktujte
nás

Kontaktuje naše koordinátorky liečby. Ochotne odpovie na všetky Vaše otázky a dohodnú Vám termín bezplatného nezáväzného vyšetrenie.

Objednajte sa na telefónnom čísle +420 222 999 000Jediné čo musíte urobiť VY, je prísť k NÁM včas. MY sme pripravení pomôcť Vám. 

Ako vybrať
najvhodnejšiu liečbu

Aby bolo možné zvoliť optimálnu liečbu, je veľmi dôležité dostať úplné a zrozumiteľné informácie. Zaujímajte sa nielen o najmodernejšie liečebné metódy, ale aj o vedľajšie účinky spojené s liečbou. Tie totiž môžu významne ovplyvniť kvalitu Vášho života počas liečby aj po nej.

Naši lekári majú dlhoročné skúsenosti v oblasti rádioterapie. Navyše ako jediní v ČR majú skúsenosti tak s fotónovou, ako aj protónovou rádioterapiou, preto Vám práve oni dokážu zodpovedať všetky Vaše otázky týkajúce sa rozhodnutia o Vašej liečbe.

 

Poznám svoje šance na vyliečenie a možnosti liečby

 • Akú liečbu mi odporučil môj ošetrujúci lekár?
 • Informoval ma, aké riziká a komplikácie sú spojené s aktuálne používanými druhmi liečby?
 • Informoval ma o protónovej liečbe?
 • Oznámil mi, aké sú komplikácie a riziká pri štandardných metódach ožarovania?

Ako funguje
protónová liečba

Ako funguje protónová liečba

Čo je protónová terapia

Protónová rádioterapia je veľmi účinná, presná a šetrná liečba rakoviny s minimálnymi vedľajšími účinkami. Vďaka presnému zameraniu protónového paprsku priamo do nádoru sa výrazne znižuje vznik vedľajších nežiadúcich účinkov. Tým dáva protónová liečba šancu žiť kvalitný život aj po liečbe rakoviny bez zvýšeného rizika neskoršej toxicity, kde sa problémy objavujú za niekoľko rokov po ožiarení (10, 15 alebo aj 20 rokov).

 

 

 

Protónová liečba zabezpečuje vysokú šancu na vyliečenie

Moderná, účinná a bezpečná onkologická liečba

Cieľom modernej onkologickej liečby je zabezpečiť pacientom maximálnu šancu na vyliečenie sa pri minimalizácii vedľajších účinkov spojených s liečbou. Tento cieľ dnes v maximálnej miere dosahuje protónová liečba. Na rozdiel od bežnej rádioterapie, ktorá k ožiareniu a ničeniu nádorových buniek používa fotóny, je protónová terapia pokročilejšou a používa protóny. Tieto častice dávajú protónovej terapii veľa výhod. Najväčšou výhodou v porovnaní s bežnou rádioterapiou je jej presnosť a schopnosť ochrániť zdravé tkanivá.

Bežný fotónový paprsok prechádza telom a odovzdáva veľkú časť svojej energie pred a aj za nádorom.

Protóny majú ale fyzikálnu vlastnosť, ktorá se volá Braggův vrchol. Je to schopnosť odovzdávať výrazne menej energie cestou k nádoru a nemá žiadny dopad na tkanivá za nádorom.

 

Ako Vás liečime

Technólogia ukrytá v útrobách Protónového centra vzbudzuje rešpekt a máloktorý pacient si uvedomuje zložitosť systému. Protóny, teda pozitívne nabité elementárne častice jadra atómu vodíka, sú v cyklotróne zrýchlené na približne polovicu rýchlosti svetla. Tým získajú energiu, ktorá umožňuje zničiť nádory v hĺbke až 30 centimetrov. Potom sú protóny usmernené silným magnetickým poľom do veľmi úzkeho paprsku a s vysokou presnosťou zamerané do nádoru. Pri spomaľovaní v nádorovom tkanive príde k uvoľneniu energie, ionizácii a poškodeniu DNA zasiahnutej bunky. Ak je toto poškodenie mnohonásobné, rakovinová bunka se prestáva deliť alebo umiera.

 

 

Ceruzkové skenovanie alebo Pencil Beam Scanning (PBS), označuje presné rozloženie dávky protónového paprsku a predstavuje v súčasnosti úplný vrchol v technológii protónovej terapie. Ceruzkové skenovanie ožaruje s milimetrovou presnosťou cieľovú oblasť nádoru, s minimálnym poškodením okolitých zdravých tkanív a orgánov. Pri tomto spôsobe ožarovania je tenký (ceruzkový) zväzok smerovaný do príslušného bodu cieľového objemu pomocou magnetického poľa. Veľmi presným riadením zmien tohoto magnetického poľa je dosiahnuté postupné ožiarenie celého nádorového ložiska. 

Ak by sme mali PBS k niečomu prirovnať, predstavte si svoje sústredenie, keď dostanete za úlohu vymaľovať ceruzkou na papier určitý objekt. Napríklad kruh. Vždy se budete dôsledne snažiť nepresiahnuť jeho okraje. Tak funguje aj PBS. U PBS máte naviac stopercentú istotu, že „vymaľuje“ len to, čo je potreba. Aj preto sú nežiadúce účinky pri protónovej liečbe úplne minimálne.

Prečo zvoliť
protónovú liečbu

Výhody protónovej liečby pri ožarovaní nádoru pľúc proti bežnej rádioterapii

 • Zvýšenie celkovej dávky žiarenia pri súčasne nižšej toxicite = menšie zaťaženie kritických orgánov.
 • Zníženie dávky žiarenia na zdravé tkanivo pľúc, čím sa znižuje riziko dýchacích ťažkostí a vzniku pľúcnej fibrózy.
 • Zníženie dávky žiarenia na srdcový sval, a tým zníženie rizika srdcového ochorenia.
 • Zníženie rizika hltacích ťažkostí a straty chuti do jedla.
 • Zvýšenie kvality života pacientov.
 • Použitie menšieho počtu liečebných frakcií a skrátenie celkového času ožarovania.

 

Protónová liečba redukuje komplikácie na minimum. Cieľom ožarovania je doručiť potrebnú dávku do nádoru za súčasnej ochrany zdravých tkanív.

 

plice-150x.png (386 KB)

 

Skúsenosti našich lekárov, naše technológie, vynikajúce výsledky a profesionálny prístup Vám prinášajú maximálnu šancu na vyliečenie. 

Na základe celosvetových skúseností a dlhodobých výsledkov u odliečených pacientov je zrejmé, že pacienti po protónovej liečbe majú neporovnateľne vyššiu kvalitu života ako tí, ktorí boli ožarovaní štandardne fotónovú technikou.

 

Viete že, výhody protónového ožarovania sů založené na fyzikálnych zákonoch a vlastnostiach protónov?

Protóny totiž môžeme zastaviť presne a v mieste, kde potrebujeme, v tzv. cieľovom objeme. Zdravé tkanivá sú zasiahnuté žiarením minimálne alebo nie sú ožiarené vôbec. Na rozdiel od bežnej rádioterapie, ktorá k ožiareniu a ničenie nádorových buniek používa fotóny, je protónová terapia pokročilejšia a používa protóny.

Bežný fotónový lúč prechádza telom a odovzdáva značnú časť svojej energie pred i za nádorom. Protóny majú však určitú fyzikálne vlastnosť, ktorej sa hovorí Braggův vrchol, ktorá má schopnosť odovzdať výrazne menej energie cestou k nádoru a nemá vplyv na tkanivá za nádorom. Najväčšou výhodou protónovej terapie v porovnaní s bežnou rádioterapiou tak je jej presnosť a schopnosť ochrániť zdravé tkanivá.

Ako prebieha
protónová liečba rakoviny plúc

Protónová liečba redukuje komplikácie na minimum – pri liečbe nemalobunkového karcinómu pľúc určitého štádia môže byť ako samostatná metóda liečby alebo v kombinácii s chemoterapiou stanovená rádioterapia. Jedným z vrcholov súčasnej rádioterapie je rádioterapia protónová.

S cieľom zaistiť maximálny efekt liečby je v prípade karcinómu pľúc zásadné ožiarenie nádoru vysokými dávkami žiarenia. Tento cieľ sa však často pri bežnom ožarovaní nedarí dosiahnuť z dôvodu možného poškodenia okolitých tkanív.

 

Ako probieha liečba karcinómu plúc

Na základe vstupného vyšetrenia náš lekár rozhodne, či je pre Vás protónová liečba vhodná a Váš osobný koordinátor zašle žiadosť, ktorej súčasťou je aj odporúčanie lekárov Komplexného onkologického centra, na Vašu zdravotnú poisťovňu.

Plánovanie liečby - ožarovací plán

Kľúčovým a zásadným pre úspech liečby je však jej presné plánovanie. Preto každému pacientovi na mieru pripraví tím klinických fyzikov a lekárov ožarovací plán, podľa ktorého bude protónová liečba prebiehať. Ožarovací plán tiež určuje, z akých smerov a akou intenzitou bude protónový zväzok nádor ožarovať.

Plánovací proces je veľmi zložitý a vyžaduje veľké a z pohľadu chorého "neviditeľné" činnosti lekárov a fyzikov trvajúce minimálne jeden týždeň. 

 

k-14996-full.jpg (8.62 MB)

 

Samotná liečba prebieha ambulantne, kedy prichádzate do Protónového centra na ožarovanie a pravidelné kontroly v priebehu liečby. Jedna návšteva trvá cca 60 minút a samotné ožarovanie je otázkou niekoľkých minút. Pred každým ožarovaním starostlivo prekontrolujeme Vašu polohu pre ožiarenie pomocou röntgenových snímkov a vykonáme niekoľko čiastkových kontrol, bez ktorých by sa ožiarenie nemohlo spustiť. Minimálne raz týždenne absolvujete kontrolu u lekára, ktorý s Vami preberie priebeh liečby a skontroluje Váš zdravotný stav.

 

V PTC využívame modernú technológiu ceruzkového zväzku

Ceruzkové skenovanie, čiže Pencil Beam Scanning (PBS), označuje presné rozloženie dávky protónového lúča a predstavuje v súčasnosti úplný vrchol v technológii protónovej terapie. Ceruzkové skenovanie ožaruje s milimetrovou presnosťou cieľovú oblasť s minimálnym poškodením okolitých zdravých tkanív a orgánov.

 

Metóda riadeného nádychu

Pretože dýchacie pohyby môžu narušiť správnosť a presnosť prevedenia protónového ožiarenia, na rádioterapiu karcinómu plúc využívame metódu riadeného nádychu. Pacientov, u ktorých je indikovaná protónová liečba a bude im ožarovaná oblasť, kde sa poloha liečeného objemu môže meniť v dôsledku dýchacích pohybov, ožarujeme s použitím metódy riadeného dýchania. K tomu slúži prístroj Dyn'R. 

Metóda ožarovania s riadeným dýchaním je zvolená preto, že je dôležité, aby ožarovaná časť tela (objem) bola ožiarená každý deň rovnako. Keďže sa však tento ožarovaný objem pohybuje v závislosti na dýchanie, musíme zabezpečiť, aby Vaše telo bolo vždy v rovnakej pozícii. To sa najlepšie vykoná práve zadržaním dychu v určitej hladine. Pre stanovenie tejto hladiny preto najprv podstúpite tzv. Nácvik riadeného dýchania (nácvik Dyn'Ru).

Nácvik riadeného dýchania prebieha v ľahu na chrbte pri pripojení na spirometer pomocou antibakteriálneho filtra a náustku. Nos je scvaknutý kolíkom, aby všetok vydychovaný vzduch prúdil ústami. Na oči Vám nasadíme špeciálne okuliare, kde budete sledovať pokyny na dýchanie. Náš skúsený zamestnanec Vás celým procesom nácviku trpezlivo sprevádza a všetko si budete mať možnosť dostatočne vyskúšať. Nemusíte mať žiadne obavy.

 

 

Liečba je ambulantná a trvá od 25 do 35 pracovných dní, podľa režimu, ktorý stanoví lekár na základe vstupnej konzultácie a ďalších diagnostických vyšetrení.

 

O rakovine
pľúc

Karcinóm pľúc je po zhubných nádoroch hrubého čreva najčastejšie nádorové ochorenie s trvale vzrastajúcou tendenciou. Väčšina nových diagnostikovaných ochorení je zistená v pokročilom štádiu ochorenia (štádiá III, IV). Päťročné prežitie sa i vďaka tejto skutočnosti pohybuje u oboch pohlaví mierne nad 10 %. Na závažnosť ochorenia poukazuje i fakt, že u oboch pohlaví je najčastejšou príčinou úmrtia na onkologické ochorenie.

Z pohľadu biologických vlastností a liečebných postupov delíme karcinóm pľúc na malobunkový a nemalobunkový.

Protónová liečba je vhodná pre nemalobunkový karcinóm pľúc, ktorý predstavuje asi 75 – 80 % pľúcnych nádorov. Nemalobunkový karcinóm pľúc vykazuje oveľa pomalší rast než malobunkový karcinóm a z toho dôvodu je väčšia možnosť chirurgického odstránenia, ale iba za predpokladu, že nádor už nevytvoril metastatické ložiská.

 Príznaky karcinómu pl'úc

Neexistujú časné varovné signály, ktoré by umožnili zachytiť chorobu v počiatočnom štádiu. Hneď ako sa príznaky choroby objavia, je už nádor v štádiu pokročilom. Občas býva nádor malého rozsahu objavený pri vyšetrovaní inej choroby.

Príznakom rakoviny pľúc môže byť práve vzniknutý dlhotrvajúci kašeľ alebo zmena charakteru chronického fajčiarskeho kašľa. V čase stanovenia diagnózy pľúcneho nádoru trpí kašľom asi 80 % chorých. Ďalším príznakom je vykašlávanie krvi alebo prítomnosť nitiek krvi vo vykašlávanom hliene. Bežné sú zápaly pľúc, ktoré neustupujú pri liečbe antibiotikami alebo sa opakovane obnovujú na rovnakom mieste.

Svet preferuje
protónovú liečbu

Z radov niektorých odborníkov je možné aj po mnohých rokoch, čo sa na liečbu vybraných onkologických ochorení používa protónová rádioterapia, počuť názor, že vyššie dávky žiarenia pri bežnej (fotónovej) rádioterapii na zdravé tkanivá neodôvodňujú použiť liečbu protónovým zväzkom. Teraz sú k dispozícii nové klinické dáta z rozsiahlych štúdií, ktoré tvrdia, že frekvencia akútnej toxicity (komplikácií sledovaných počas 90 dní od začatia liečby) je pri ožarovaní protónmi významne nižšia než u porovnateľnej skupiny pacientov liečených fotónovou terapiou.

Tím lekárov washingtonskej univerzity sledoval takmer 1500 pacientov rôznych onkologických ochorení, z ktorých asi 400 podstúpilo liečbu protónovým zväzkom, zvyšok bol ožiarený najmodernejšími technikami fotónovej rádioterapie. Všetci pacienti z tejto skupiny boli ožarovaní a súčasne dostávali konkomitantnú chemorádioterapiu. V štúdii sa výskumníci zamerali na vznik toxicity stupňa 3 a vyššieho, ktorý už vyžaduje hospitalizáciu a intenzívne medicínske zákroky a starostlivosť. Štúdia ukázala, že pozorovaná toxicita (teda komplikácie spojené s ožarovaním) u pacientov liečených protónmi je o dve tretiny nižšia než u skupiny liečenej fotónovou rádioterapiou.

Konkrétne sa závažné nežiaduce komplikácie prejavili u 11,5 % pacientov ožiarených protónmi oproti 27,6 % ožiarených fotónmi.

Detaily štúdie boli prezentované na tohtoročnej konferencii ASTRO v Chicagu*

*Odkaz: medicalnewstoday.com