Biopsie prostaty a význam Gleasonova skóre

13. 1. 2021 19:42

Vyhodnotil váš lékař výsledek vyšetření prostaty jako potenciálně pozitivní, případně vám bylo v krvi naměřeno vyšší množství PSA (prostatického specifického antigenu) než je limitní hodnota? Pak vás nejspíš čeká biopsie prostaty.

Biopsie prostaty je ambulantní vyšetření, které trvá obvykle asi 20 minut, po nichž může pacient opět odejít domů. Ačkoliv vypadá celý zákrok komplikovaně, není třeba se jej bát: většina mužů, kteří biopsii prostaty podstoupili, popisuje celou proceduru spíše jako nepříjemnou než bolestivou.

Jak probíhá biopsie prostaty

Biopsie, neboli odběr tkáňových vzorků prostaty, může probíhat několika způsoby. V poslední době se nejčastěji volí odběr pomocí rektální ultrazvukové sondy. Ta se v leže na boku a při lokálním umrtvení zavede do pacientova konečníku. Sonda nejprve ultrazvukově zmapuje prostatu a zaznamená eventuální podezřelá ložiska, a poté pomocí tenké jednorázové jehly odebere tkáňové vzorky z obou laloků prostaty.

Počet odebíraných vzorků se liší, obvykle je jich však kolem 12. Tyto vzorky jsou následně odeslány do laboratoře na histologii. Jelikož je biopsie invazivní vyšetření, je možné, že se bezprostředně po zákroku může objevit krev ve stolici, moči nebo spermatu. Zhruba týden před odběrem vzorků je potřeba vysadit léky ovlivňující srážlivost krve — případně je po konzultaci s lékařem nahradit jinými. Po biopsii je doporučováno vyhýbat se činnostem jako je jízda na kole a podobným, a to minimálně 3 dny od vyšetření.

Co je Gleasonovo skóre

Gleasonovo skóre je stupnice, podle níž se hodnotí agresivita karcinomu prostaty. Toto skóre se počítá tehdy, když histologický rozbor při biopsii odebraných vzorků potvrdí přítomnost nádorové tkáně.
Nejprve se provede prozkoumání nádorové tkáně ze všech odebraných vzorků pod mikroskopem. Následně se podle architektoniky žlázek (diferenciace) určí stupeň vyzrálosti nádoru na škále od 1 do 5, kdy G1 je dobře diferencovaný, ohraničený nádor a G5 velmi špatně diferencovaný, s rizikem rozšíření do dalších tkání.
Výsledné Gleasonovo skóre se počítá součtem čísel nejčastěji se objevujícího typu nádorové tkáně a druhého nejčastěji se objevujícího typu. Teoreticky se tedy Gleasonovo skóre pohybuje mezi hodnotami 2 (1+1) a 10 (5+5), přičemž platí, že čím je číslo vyšší, tím je karcinom nebezpečnější. Hodnota 7 a výše se již považuje za vysoce rizikovou.