Co je to PSA a jakou roli hraje u rakoviny prostaty?

13. 1. 2021 19:48

Zkratkou PSA se označuje prostatický specifický antigen, což je enzym produkovaný buňkami prostaty.

Za normálních okolností tento enzym způsobuje zkapalnění semene a jen malé množství se ho dostane do krevního řečiště. Pokud ale dojde k porušení vnitřní architektury prostatické žlázy, množství PSA, jež prostoupí do krve se zvětšuje. Právě proto je koncentrace prostatického specifického antigenu v krevním séru jedním z ukazatelů rakoviny prostaty. Vyšší koncentrace PSA v krvi však nemusí nutně znamenat přítomnost karcinomu: jeho hladina se zvyšuje i při zánětech prostaty, benigní hyperplázii prostaty (nezhoubné zvětšení) a dalších podobných potížích. Proto je při zjišťování přítomnosti nádoru potřeba podstoupit ještě další vyšetření.

Hladina PSA v krvi: jaké jsou přijatelné hodnoty

Mezinárodně uznávaná hraniční hodnota mezi normální a zvýšenou hladinou PSA v krvi je 4 ng/ml. Moderní diagnostika však vyžaduje přesnější a lépe specifikované údaje, které budou zohledňovat i další důležité faktory, mezi něž patří například věk pacienta. Proto byly stanoveny tzv věkově specifické hladiny hodnot PSA:

  • U mužů mezi 40 a 49 lety je horní hranice 2,5 ng/ml,
  • muži od 50 do 59 let mají horní hranici na 3,5 ng/ml,
  • pro muže od 60 do 69 let je to pak 4,5 ng/ml
  • a pro muže starší 70 let platí limitní hodnota 6,5 ng/ml.

Důležitým ukazatelem je mimo jiné také poměr mezi volným a celkovým množstvím vyprodukovaného PSA.

Myslete na své zdraví

Pamatujte si, že čím dříve se případný karcinom podaří odhalit, tím větší je naděje na úplné vyléčení. Nepodceňujte proto pravidelné kontroly u lékaře, a je-li vám více než 50 let, nechte si provést vyšetření prostaty spojené s odběrem krve a stanovením hladiny PSA.