Co vás čeká, když jdete na první konzultaci v PTC

4. 7. 2022 08:37

Máte v Protonovém centru domluvený termín vstupní konzultace, ale nejste si jistí, co vás tam vlastně čeká?

Bát se určitě nemusíte! Ať už jste se dohodli na osobní návštěvě v Protonovém centru, nebo jste si konzultaci domluvili online prostřednictvím E-Ambulance, můžete zůstat klidní.

Hlavním cílem vstupní konzultace je totiž především výměna informací: lékař se bude chtít dozvědět co nejvíce o vás a vašem onemocnění, a na zároveň vám poskytne informace týkající se léčby.

Informovaností ke správnému rozhodnutí

Správně se rozhodnout je možné jen za předpokladu, že je k dispozici dostatek informací. To platí nejen pro lékaře, kteří potřebují co nejvíce informací o pacientovi a jeho nemoci, ale i pro pacienty: ti by zase měli znát všechny dostupné možnosti léčby, aby si mohli vybrat, kterou podstoupí.

Proto je důležité, aby lékař Protonového centra měl k dispozici co nejvíce materiálů z vaší zdravotnické dokumentace, týkajících se vašeho aktuálního onemocnění, případně dalších onemocnění, která by mohla nějak ovlivnit léčbu. Jedině tak bude schopen zodpovědně rozhodnout, zda je pro vás protonová terapie vhodným řešením.

V rámci konzultace vám pak lékař představí všechny možnosti léčby, které ve vašem konkrétním případě máte. Vysvětlí vám také jejich jednotlivé výhody i rizika, přičemž samozřejmě nevynechá ani protonovou terapii. Vy tak budete mít k dispozici dostatek relevantních informací, na jejichž základě se budete schopni rozhodnout pro tu kterou léčbu.

Vstupní konzultace obvykle trvá něco přes půl hodiny, ale pokud budete mít na lékaře ještě nějaké doplňující otázky, rád vám je zodpoví.

Co když bude potřeba vyšetření? V případě, že by lékař k indikaci protonové terapie potřeboval ještě výsledky některých diagnostických vyšetření, nemusíte si určitě dělat žádné starosti. Většinu z těchto vyšetření je možné podstoupit přímo v Protonovém centru. Pokud byste potřebovali takové, které v Protonovém centru nelze podstoupit, sjedná vám lékař termín v jednom ze spolupracujících zdravotnických zařízení, anebo vám doporučí, kam se máte obrátit.